Behandeling voor jongeren
Behandeling / Begeleiding

Behandeling voor jongeren

Jongeren uit de doelgroep van Fivoor worden vanwege hun voorgeschiedenis niet in reguliere zorg genomen of ze mijden zelf de zorg. Het doel van onze zorg is om jongeren opnieuw aansluiting te laten krijgen met de maatschappij en de kans op probleemgedrag te verminderen.

Wat doen wij?

We bieden gespecialiseerde, poliklinische zorg aan kinderen en jongeren (van 2 t/m 24 jaar) waar het niet zo goed mee gaat. Het is zorg die “op maat gesneden is”, dat betekent dat we goed naar het kind/de jongere en de hulpvraag kijken, zodat de behandeling die wij aanbieden ook goed past.

Hoe doen we dat?

We werken met ACT-teams. ACT staat voor Assertive Community Treatment (assertieve gemeenschappelijke behandeling), een vorm van actieve ambulante behandeling bij mensen die voor een lange tijd zorg nodig hebben. Ambulant betekent dat de behandelaar of begeleider naar bijvoorbeeld jongere toe gaat. Fivoor heeft 2 jeugdpoliklinieken (in Utrecht en Rotterdam) en 4 ACT-teams.

We werken op verschillende manieren aan het veranderen en het stoppen van de problemen in het leven van de jongere. De problemen kunnen samenhangen met psychische problemen die met behulp van verschillende testen kunnen worden vastgesteld (bijvoorbeeld ADHD, gedragsstoornissen, een licht verstandelijke beperking, autisme, angst, somberheid of  persoonlijkheidsontwikkeling). Ook kan probleemgedrag ontstaan door overmatig alcohol- of drugsgebruik. Een behandeling kan vrijwillig worden gestart (bijvoorbeeld via de huisarts), maar ook bijvoorbeeld door doorverwijzing van justitie (en is meer verplicht).

Hoe gaat de behandeling?

Er wordt individueel gewerkt met de jongere of het kind, maar ook met de mensen om hen heen. Er wordt allereerst veel verteld over over mogelijke stoornissen zodat iemand beter snapt wat er met hem of haar aan de hand is. Er zijn ook trainingen die helpen anders met agressie, boosheid of verdriet om te gaan (AgressieRegulatie op Maat, Yoga), therapieën die helpen om alles wat er in het leven gebeurd is te verwerken (EMDR, schematherapie, systeemtherapie) en therapieën die inzicht geven door dingen te doen. Niet alleen praten dus, maar ook inzicht door te sporten (psychomotorische therapie, runningtherapie), met je handen bezig te zijn (beeldende therapie) of situaties na te spelen (dramatherapie). Verder begeleiden we je ook bij de invulling van de dag (gaat iemand naar school, of heeft hij werk?), bij financiële problemen en/of bij het vinden van een goede woonplek. Indien dit nodig is wordt er onderzocht of medicijnen eventueel kunnen helpen.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over de behandelingen die wij bieden aan kinderen en jongeren? Lees op deze pagina meer informatie.