Hulp bij zelfbeschadiging
Behandeling / Begeleiding

Hulp bij zelfbeschadiging

Het leren omgaan met zelfbeschadiging is een lange weg, die gekenmerkt wordt door vallen en opstaan. De sleutel ligt in het leren herkennen, erkennen en reguleren van gevoel.

Lotgenotencontact

Soms is het makkelijker om met lotgenoten te praten. Op de website van de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging is er bijvoorbeeld een forum waar dit kan. Maar er is ook een telefonische hulpdienst.

Alternatieven