Hulp bij zelfbeschadiging
Behandeling / Begeleiding

Hulp bij zelfbeschadiging

Het leren omgaan met zelfbeschadiging is een lange weg, die gekenmerkt wordt door vallen en opstaan. De sleutel ligt in het leren herkennen, erkennen en reguleren van gevoel.

Online behandeling

Deze online behandeling helpt inzicht te krijgen in het gedrag. Bewust maken van de gedachten en gevoelens die ertoe leiden dat iemand zichzelf beschadigt. Gedurende de behandeling wordt geregisseerd hoe vaak iemand zichzelf jezelf wilde beschadigen of heeft beschadigd. Daarmee ga je aan de slag. Je beschrijft bijvoorbeeld de gevoelens of gedachten die je had voorafgaand aan de zelfbeschadiging. Je denkt na over alternatief gedrag en je leert o.a. hoe je gedachten kunt veranderen. Je kiest zelf wat je wel of niet doet. Je begeleider coacht je bij het hele proces. Ook voor deze behandeling heb je een verwijzing van je huisarts nodig. In het hoofdstuk over online hulp leggen we nader uit hoe het e-health programma werkt.

Lotgenotencontact

Soms is het makkelijker om met lotgenoten te praten. Op de website van de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging is er bijvoorbeeld een forum waar dit kan. Maar er is ook een telefonische hulpdienst.

Alternatieven