Buurtmeldingen Den Dolder

Als een patiënt van onze locaties in Den Dolder te laat terugkeert van verlof en dit aanleiding is om hiervan melding te maken bij de politie dan melden wij dit ook op deze pagina. Meer informatie over het beleid rond het ongeoorloofd afwezig zijn van patiënten leest u hier.

Locatie 17:27 Uur Laag risico

Patiënt behandelcentrum Wier ongeoorloofd afwezig

Een patiënt van behandelcentrum Wier is zaterdagavond 22 februari, niet teruggekeerd van begeleid verlof.

Het betreft een patiënt die door justitie bij ons is geplaatst. Zijn verblijf is onderdeel van detentie. Hij is geen tbs-gestelde.

Patiënt heeft zich aan het toezicht onttrokken tijdens een wandeling op het terrein.

 

Er is sprake van een delict dat aanleiding heeft gegeven voor de behandeling. De patiënt is bij ons in behandeling in verband met een Winkeldiefstal met bedreiging.

Er is geprobeerd om telefonisch contact te leggen met de patient. Dit is niet gelukt. Zowel de reclassering als de politie zijn geïnformeerd over zijn vermissing.

Wij schatten het risico dat inwoners van Den Dolder in negatieve zin geconfronteerd zullen worden met deze patiënt in als: Laag.

Het risico op herhaling is op de korte termijn laag. Het risico kan toenemen op de langere termijn.

Locatie 17:16 Uur Laag risico

Patiënt behandelcentrum Wier ongeoorloofd afwezig

Een patiënt van behandelcentrum Wier is gisteravond, niet teruggekeerd van begeleid verlof.

Het betreft een patiënt die door justitie bij ons is geplaatst. Zijn verblijf is onderdeel van detentie. Hij is geen tbs-gestelde.

De patiënt heeft zich onttrokken aan zijn begeleide vrijheden. Hij gaf daarbij aan dat hij de trein naar huis zou nemen.

Er is sprake van een delict dat aanleiding heeft gegeven voor de behandeling. De patiënt is bij ons in behandeling in verband met een Bedreiging.

Er is contact opgenomen met Reclassering en de politie. De patient wordt via telefonisch contact gemotiveerd om terug te keren.

Wij schatten het risico dat inwoners van Den Dolder in negatieve zin geconfronteerd zullen worden met deze patiënt in als: Laag.

Op de korte termijn is het risico op agressie laag. Het risico kan toenemen naarmate de patiënt langer wegblijft. Er is reden om aan te nemen dat de patiënt Den Dolder direct verlaten heeft en elders verblijft.