Buurtmeldingen Den Dolder

Als een patiënt van onze locaties in Den Dolder te laat terugkeert van verlof en dit aanleiding is om hiervan melding te maken bij de politie dan melden wij dit ook op deze pagina.

Lees op deze pagina meer informatie over het beleid rond het ongeoorloofd afwezig zijn van patiënten.