Buurtmeldingen Den Dolder

Als een patiënt van onze locaties in Den Dolder te laat terugkeert van verlof en dit aanleiding is om hiervan melding te maken bij de politie dan melden wij dit ook op deze pagina.

Lees op deze pagina meer informatie over het beleid rond het ongeoorloofd afwezig zijn van patiënten.

 

Locatie 13:00 Uur Laag risico

Patiënte behandelcentrum Wier ongeoorloofd afwezig

Een patiënte van behandelcentrum Wier is zaterdagmiddag, niet teruggekeerd van begeleid verlof.

Het betreft een patiënte die door justitie bij ons is geplaatst. Haar verblijf is onderdeel van detentie. Zij is geen tbs-gestelde.

Er is sprake van een delict dat aanleiding heeft gegeven voor de behandeling. De patiënt is bij ons in behandeling in verband met een winkeldiefstal .

Politie is ingeschakeld. Er is een vermissingsmelding gedaan door de reclassering. Er is afstemming geweest met de hulpverleningsorganisatie in de voormalige woonplaats van patiënte. Contactpersoon van de familie is ingelicht. Er is geprobeerd telefonisch contact te krijgen met patiënte om te motiveren voor terugkeer naar de afdeling, echter zonder resultaat. Uit contact met derden is gebleken dat zij niet in Den Dolder of omgeving verblijft.

Wij schatten het risico dat inwoners van Den Dolder in negatieve zin geconfronteerd zullen worden met deze patiënte in als: Laag.

Op korte termijn is risico op recidive laag, op de lange termijn neemt risico op recidive toe bij toenemend middelengebruik.

 

Locatie 22:00 Uur Matig risico

Patiënt FPA Utrecht ongeoorloofd afwezig - Teruggekeerd

De patiënt van onderstaande melding is weer teruggekeerd bij FPA Utrecht.

De patiënt is in de ochtend van 30 juli zelfstandig teruggekeerd naar de kliniek. Er zijn geen aanwijzingen voor incidenten tijdens zijn afwezigheid.

Na een ongeoorloofde afwezigheid bekijken wij altijd opnieuw de vrijheden van de betreffende patiënt. We nemen de schending van de afspraken mee in de behandeling.

Oorspronkelijk bericht

Een patiënt van FPA Utrecht is deze avond, niet teruggekeerd van begeleid verlof.

Het betreft een patiënt die door justitie bij ons is geplaatst. Zijn verblijf is geen onderdeel van detentie. Hij is geen tbs-gestelde.

Er is sprake van een voorlopige veroordeling en een rechtelijke machtiging. Deze patiënt verblijft bij ons, in plaats van zijn tijd in detentie.

Er is sprake van een delict dat aanleiding heeft gegeven voor de behandeling. De patiënt is bij ons in behandeling in verband met een vermogensdelict.

Wij schatten het risico dat inwoners van Den Dolder in negatieve zin geconfronteerd zullen worden met deze patiënt in als: Matig.

Indien de patiënt terug valt in middelengebruik, kan hij ook weer overgaan tot gewelddadig gedrag in de vorm van het plegen van een delict om aan geld te komen.