Buurtmeldingen Den Dolder

Als een patiënt van onze locaties in Den Dolder te laat terugkeert van verlof en dit aanleiding is om hiervan melding te maken bij de politie dan melden wij dit ook op deze pagina.

Lees op deze pagina meer informatie over het beleid rond het ongeoorloofd afwezig zijn van patiënten.

 

Locatie 10:00 Uur Laag risico

Patiënt behandelcentrum Wier ongeoorloofd afwezig - Komt niet bij ons terug

De patiënt van onderstaande melding komt niet meer terug bij behandelcentrum Wier.

Oorspronkelijk bericht

Een patiënt van behandelcentrum Wier is deze ochtend, niet teruggekeerd van onbegeleid verlof.

Het betreft een patiënt die door justitie bij ons is geplaatst. Zijn verblijf is onderdeel van detentie. Hij is geen tbs-gestelde.

De patiënt heeft een ISD maatregel (Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders).

Er is sprake van een delict dat aanleiding heeft gegeven voor de behandeling. De patiënt is bij ons in behandeling in verband met een Vernieling en dreiging naar autoriteit.

Patiënt is niet teruggekeerd van onbegeleid verlof. Er is melding gemaakt bij familie en toezichthouder.

Wij schatten het risico dat inwoners van Den Dolder in negatieve zin geconfronteerd zullen worden met deze patiënt in als: Laag.

Afgerond
Locatie 18:30 Uur

Patiënt FPA Utrecht ongeoorloofd afwezig - Teruggekeerd

De patiënt van onderstaande melding is weer teruggekeerd bij FPA Utrecht.

Na een ongeoorloofde afwezigheid bekijken wij altijd opnieuw de vrijheden van de betreffende patiënt. We nemen de schending van de afspraken mee in de behandeling.

Oorspronkelijk bericht

Een patiënt van FPA Utrecht is deze avond, niet teruggekeerd van begeleid verlof.

Het betreft een patiënt die door justitie bij ons is geplaatst. Zijn verblijf is geen onderdeel van detentie. Hij is geen tbs-gestelde.

De patiënt heeft een ISD maatregel (Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders).

Er is sprake van een delict dat aanleiding heeft gegeven voor de behandeling. De patiënt is bij ons in behandeling in verband met een diefstal.

De patiënt heeft zich onttrokken aan het toezicht van de afdeling. Betrokkene verblijft naar verwachting bij zijn netwerk.

Er is contact gezocht met patiënt, reclassering en OM.

Wij schatten het risico dat inwoners van Den Dolder in negatieve zin geconfronteerd zullen worden met deze patiënt in als: Matig.

Er bestaat de kans dat de patiënt terugvalt in middelengebruik en/of mogelijk vermogensdelicten gaat plegen.