Buurtmeldingen Den Dolder

Als een patiënt van onze locaties in Den Dolder te laat terugkeert van verlof en dit aanleiding is om hiervan melding te maken bij de politie dan melden wij dit ook op deze pagina.

Lees op deze pagina meer informatie over het beleid rond het ongeoorloofd afwezig zijn van patiënten.

 

Locatie 20:00 Uur Matig risico

Patiënt FPA Utrecht ongeoorloofd afwezig

Een patiënt van FPA Utrecht is deze avond, niet teruggekeerd van onbegeleid verlof.

Het betreft een patiënt die door justitie bij ons is geplaatst. Zijn verblijf is geen onderdeel van detentie. Hij is geen tbs-gestelde.

De patiënt heeft een voorwaardelijke ISD maatregel (Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders).

Er is sprake van een delict dat aanleiding heeft gegeven voor de behandeling. De patiënt is bij ons in behandeling in verband met een vermogendelicten en fraude.

De reclassering, zijn netwerk en de politie zijn geïnformeerd.

Wij schatten het risico dat inwoners van Den Dolder in negatieve zin geconfronteerd zullen worden met deze patiënt in als: Matig.

Er bestaat de kans dat de patiënt vermogensdelicten gaat plegen.

Afgerond
Locatie 19:30 Uur

Patiënt behandelcentrum Wier ongeoorloofd afwezig - Teruggekeerd

De patiënt van onderstaande melding is weer teruggekeerd bij behandelcentrum Wier.

De patiënt heeft zichzelf gemeld bij de politie en hij is daarna naar de kliniek teruggebracht. Voor zover bekend is er niets gebeurd.

Na een ongeoorloofde afwezigheid bekijken wij altijd opnieuw de vrijheden van de betreffende patiënt. We nemen de schending van de afspraken mee in de behandeling.

Oorspronkelijk bericht

Een patiënt van behandelcentrum Wier is deze avond, niet teruggekeerd van begeleid verlof.

Het betreft een patiënt die door justitie bij ons is geplaatst. Zijn verblijf is geen onderdeel van detentie. Hij is geen tbs-gestelde.

Er is sprake van een delict dat aanleiding heeft gegeven voor de behandeling. De patiënt is bij ons in behandeling in verband met een Overval.

Patiënt is tijdens begeleid verlof weggelopen van zijn begeleider. De begeleider heeft nog geprobeerd hem te overreden, maar dit mocht niet baten. Naar verwachting verblijft de patiënt momenteel bij familie. Er is contact geweest met de buurtcoach en de patiënt is als vermist opgegeven bij de politie. Reclassering is op de hoogte gesteld.

Wij schatten het risico dat inwoners van Den Dolder in negatieve zin geconfronteerd zullen worden met deze patiënt in als: Laag.

Bij langere afwezigheid (en daarmee geen gebruik van medicatie) kans op psychotische ontregeling waarbij toename verwardheid, gevaar zichzelf iets aan te doen en kans op delictgedrag (agressie naar anderen en seksueel grensoverschrijdend gedrag)

Locatie 19:45 Uur

Patiënt FPA Utrecht ongeoorloofd afwezig - Teruggekeerd

De patiënt van onderstaande melding is weer teruggekeerd bij FPA Utrecht.

De patiënt is op 31 december om 16.50 uur teruggekeerd.

Na een ongeoorloofde afwezigheid bekijken wij altijd opnieuw de vrijheden van de betreffende patiënt. We nemen de schending van de afspraken mee in de behandeling.

Oorspronkelijk bericht

Een patiënt van FPA Utrecht is deze avond, niet teruggekeerd van begeleid verlof.

Het betreft een patiënt die door justitie bij ons is geplaatst. Zijn verblijf is geen onderdeel van detentie. Hij is geen tbs-gestelde.

Er is sprake van een delict dat aanleiding heeft gegeven voor de behandeling. De patiënt is bij ons in behandeling in verband met een Stalking.

De patiënt heeft zich onttrokken aan zijn begeleider. Familie is gebeld en de reclassering en politie zijn ingelicht.

Wij schatten het risico dat inwoners van Den Dolder in negatieve zin geconfronteerd zullen worden met deze patiënt in als: Matig.