Buurtmeldingen Den Dolder

Locatie 20:40 Uur Laag risico

Patiënt behandelcentrum Wier ongeoorloofd afwezig - Teruggekeerd

De patiënt van onderstaande melding is weer teruggekeerd bij behandelcentrum Wier.

Patient is op 11 november zelf teruggekeerd bij Wier.

Na een ongeoorloofde afwezigheid bekijken wij altijd opnieuw de vrijheden van de betreffende patiënt. We nemen de schending van de afspraken mee in de behandeling.

Oorspronkelijk bericht

Een patiënt van behandelcentrum Wier is op 5 november, niet teruggekeerd.

Het betreft een patiënt die door justitie bij ons is geplaatst. Zijn verblijf is geen onderdeel van detentie. Hij is geen tbs-gestelde.

De patiënt is bij ons geplaatst met een artikel 37 (volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard door strafrechter, 1 jaar plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis).

Er is sprake van een delict dat aanleiding heeft gegeven voor de behandeling. De patiënt is bij ons in behandeling in verband met een agressie.

Zodra bleek dat de patiënt was vertrokken is er telefonisch contact met hem gelegd. Er is afgesproken dat hij op korte termijn terugkeert, maar heeft dat nog niet gedaan.

Wij schatten het risico dat inwoners van Den Dolder in negatieve zin geconfronteerd zullen worden met deze patiënt in als: Laag.

We hebben aanwijzingen dat de patiënt zich buiten de regio bevindt.