Jeugd | Ambulant Centrum Utrecht

Jeugd | Ambulant Centrum Utrecht

Welkom bij de jeugdteams van het Ambulant Centrum Utrecht. Waarschijnlijk is dit voor jou weer een nieuwe stap in de wereld van de hulpverlening. We vertellen hier graag in het kort wat je van ons kunt verwachten.

Wat doen wij?

We bieden gespecialiseerde, poliklinische zorg aan kinderen en jongeren waar het niet zo goed mee gaat. Het is zorg die “ op maat gesneden is”, dat betekent dat we goed naar jou en jouw vraag aan ons kijken, zodat de behandeling die wij aanbieden ook goed bij jou past.

Hoe doen we dat?

We werken op verschillende manieren aan het veranderen en het stoppen van de problemen in jouw leven. De problemen kunnen samenhangen met psychische problemen die met behulp van verschillende testen kunnen worden vastgesteld (bijvoorbeeld ADHD, gedragsstoornissen, een licht verstandelijke beperking, autisme, angst, somberheid of je persoonlijkheidsontwikkeling). Ook kan probleemgedrag ontstaan door overmatig alcohol- of drugsgebruik. Een deel van de jongeren komt vrijwillig bij ons, bijvoorbeeld via de huisarts, een ander deel wordt verwezen door justitie en heeft een meer verplichtend karakter.

Wat gebeurt er dan?

Er kan individueel met je gewerkt worden en met de mensen om jou heen. Zo wordt er onderzocht of medicijnen je kunnen helpen, en vertellen we je veel over mogelijke stoornissen zodat je beter snapt wat er met je aan de hand is. Er zijn ook trainingen die je helpen anders met agressie, boosheid of verdriet om te gaan (AR op Maat, Yoga, mindfulness), therapieën die je helpen om alles wat er in jouw leven gebeurd is te verwerken (EMDR, schematherapie) en therapieën die jou inzicht geven door dingen met je te doen. Niet alleen praten dus, maar ook inzicht door te sporten (PMT) of situaties na te spelen (dramatherapie). Verder begeleiden we je ook bij de invulling van je dag (ga je naar school, heb je werk?), bij financiële problemen en/of bij het vinden van een goede woonplek.

En de mensen om je heen?

Woon je nog thuis en/of zijn er mensen om jou heen die voor jou belangrijk zijn, dan betrekken we die (in overleg met jou) bij de behandeling zodat die jou ook beter kunnen ondersteunen bij het veranderen van je gedrag. Dat kan bijvoorbeeld Relationele Gezins Therapie, Geweldloos verzet of ouderbegeleiding . Ook werken we nauw samen met andere hulpverleners waarmee je te maken hebt (als die er zijn).

Er zijn zes teams, welke zijn dat?

Wier Jeugd (Poli): voor jongeren van 4 tot 23 jaar met een licht verstandelijke beperking (IQ onder de 80).

Kade Jeugd (Poli): voor jongeren van 12 tot 23 jaar, met grensoverschrijdend en/of strafbaar gedrag.

 

 

En de vier (regionaal werkende) teams van ACT Jeugd

ACT staat voor Assertive Community Treatment, een vorm van actieve ambulante behandeling bij mensen die langdurig zorg nodig hebben; de behandeling kan naar je toe komen en we kijken samen wie of wat in jouw omgeving belangrijk voor je is. Daarom werken we in vier regio-teams in en rondom Utrecht.

Onze jongeren komen om allerlei redenen niet naar onze polikliniek, bijvoorbeeld omdat zij dat zelf niet nodig vinden, maar hun omgeving (school, ouders, woonlocatie) wel. We hebben een ACT Jeugd team voor de regio’s stad Utrecht, Lekstroom, Utrecht West en Eemland Zuidoost.

Natuurlijk werken de Poli-teams (Wier en Kade) ook nauw samen met de ACT-teams, zodat we de hulp ook dicht bij huis kunnen bieden, als dat nodig is.

Aanmelding

Aanmelden gaat altijd via de huisarts of via een andere hulpverlener die al bij je betrokken is. Aanmelden kan via onze website Fivoor.nl. Als er sprake is van een reclasseringsmaatregel kan de aanmelding via IFZO plaats vinden.