Jeugd

Jeugd

De jeugdteams van Fivoor

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Mimosastraat 2-4
3551 DC Utrecht
Plan route

Teammanager Zorglijn Jeugd

Wilma Zwanepol
w.zwanepol@fivoor.nl
06 – 518 579 96
Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Jeugd ACT Utrecht Stad (12 t/m 24 jaar)

Telefoon: 06 – 125 724 72

Teamcoördinator:
Kristel Noordegraaf
k.noordegraaf@fivoor.nl
06 – 464 025 43

Jeugd ACT regio Lekstroom en Vijheerenlanden (12 t/m 24 jaar)

Telefoon: 06 – 108 239 15

Jeugd ACT regio Eemland/Zuidoost (12 t/m 24 jaar)

Telefoon: 06 – 224 420 81 (ook voor aanmeldingen)

Teamcoördinator:
Inge Godlieb
i.godlieb@fivoor.nl
06 – 206 282 67

Jeugd ACT regio West (12 t/m 24 jaar)

Telefoon: 06 – 102 644 41

Teamcoördinator:
Stijn Biemans
s.biemans@fivoor.nl
06 – 826 750 22

Poli Kade jeugd (12 t/m 24 jaar)

Aanmeldcoördinator:
Dagmar Jongman
d.jongman@fivoor.nl
06-518 587 68

Poli Wier jeugd (2 t/m 24 jaar)

Teamcoördinator:
Kim den Otter
k.den.otter@fivoor.nl
06 – 220 802 06

Wachttijden

Neem voor de actuele wachttijd contact op met afdeling Patiëntenlogistiek 088-357 30 70 of patientenlogistiek@fivoor.nl.

Aanmelden

Aanmelden

Een behandeling kan vrijwillig of op verzoek van een verwijzer gestart worden. Zowel de patiënt zelf, met een verwijsbrief van de huisarts, als de verwijzer (huisarts of instelling) kan de patiënt aanmelden. Ga daarvoor naar de aanmeldpagina. Als medisch specialist of huisarts is het tevens mogelijk de patiënt door te verwijzen via ZorgDomein.

Praktische informatie

Klachtenregeling

Voor meer informatie omtrent klachten, ga naar de pagina over de klachtenregeling van Fivoor.

Welkom bij de jeugdteams van Fivoor. Waarschijnlijk is dit voor jou weer een nieuwe stap in de wereld van de hulpverlening. We vertellen hier graag in het kort wat je van de jeugdzorg van Fivoor kunt verwachten.

Wat doen wij?

We bieden gespecialiseerde zorg aan kinderen en jongeren (van 2 t/m 24 jaar) waar het niet zo goed mee gaat. De zorg die we jou bieden is zorg die “op maat gesneden is”, dat betekent dat we goed naar jou en jouw vraag aan ons kijken, zodat de behandeling die wij aanbieden goed bij jou past. Deze zorg kan poliklinisch zijn, dan kom je bij ons langs. Lukt het niet om bij ons langs te komen, dan komen wij naar jou toe (je krijgt dan bezoek van iemand van ons ACT team, dit kan als je 12 jaar of ouder bent. Wat een ACT team is leggen we hieronder uit).

ACT staat voor Assertive Community Treatment (assertieve gemeenschappelijke behandeling), een vorm van actieve ambulante behandeling als je een langere tijd zorg nodig hebt. Ambulant betekent dat jouw behandelaar of begeleider naar bijvoorbeeld jouw huis toe komt. De ACT zorg wordt geboden aan jongeren tussen de 12 en 24 jaar.

Fivoor heeft twee jeugdpoliklinieken (in Utrecht en Rotterdam) waar je op bezoek kan komen en vier ACT-teams.

Hoe doen we dat?

Samen gaan we op zoek naar de oorzaak van jouw problemen en werken we op verschillende manieren aan het veranderen en het stoppen van deze problemen in jouw leven. De problemen kunnen samenhangen met psychische problemen die indien nodig met behulp van verschillende testen kunnen worden vastgesteld (bijvoorbeeld ADHD, gedragsstoornissen, een licht verstandelijke beperking, autisme, angst, somberheid of je persoonlijkheidsontwikkeling). Probleemgedrag kan ook ontstaan door overmatig alcohol- of drugsgebruik.

Je kan vrijwillig bij ons komen (bijvoorbeeld via de huisarts), maar je kan ook door justitie doorverwezen worden (dit is meer verplicht).

Roos (in behandeling):

Wat gebeurt er dan?

Er kan met jou alleen gewerkt worden en met de mensen om jou heen. Vaak wordt er eerst gekeken wat de oorzaak van jouw klachten is. Vervolgens wordt er samen met jou gekeken hoe we deze klachten kunnen verhelpen. We vertellen je over je klachten zodat je beter snapt wat er met je aan de hand is, daarnaast gaan we onderzoeken welke trainingen en/of therapieën jou kunnen helpen.

Er zijn trainingen die je helpen anders om te gaan met agressie, boosheid of verdriet, zoals AgressieRegulatie op Maat of Yoga. Er zijn ook therapieën die je helpen om alles wat er in jouw leven gebeurd is te verwerken, bijvoorbeeld EMDR, schematherapie, en systeemtherapie. Bij verschillende therapieën ben je niet alleen aan het praten, maar juist dingen aan het doen. Zo zijn er therapieën waarbij je gaat sporten (psychomotorische therapie, runningtherapie), met je handen bezig bent (beeldende vaktherapie) of situaties na gaat spelen (dramatherapie).

Verder begeleiden we je ook bij de invulling van je dag zoals werken of naar school gaan, en als het nodig is bieden we hulp bij financiële problemen en/of bij het vinden van een goede woonplek.

En de mensen om je heen?

Woon je nog thuis en/of zijn er mensen om jou heen die voor jou belangrijk zijn, dan betrekken we die (in overleg met jou) bij de behandeling zodat die jou ook beter kunnen ondersteunen bij het veranderen van je gedrag. Patronen tussen jou en de mensen om je heen helpen niet altijd om je beter te voelen. In overleg met jou, kunnen we hier ook samen met hen en jou aan werken. Dat kan bijvoorbeeld door middel van systeemtherapie (dit is therapie waarbij ook je (leef)omgeving wordt meegenomen) en ouderbegeleiding zijn. Ook werken we nauw samen met andere hulpverleners waarmee je te maken hebt (als die er zijn).

Bart (vader):

Locaties

Twee locaties van Fivoor hebben een jeugd-polikliniek met ACT-jeugdteams:
Ambulant Centrum Rotterdam
Ambulant Centrum Utrecht (bekijk op deze pagina de Contactinformatie voor de verschillende teams)

Aanmelding

Aanmelden gaat altijd via de huisarts of via een andere hulpverlener die al bij je betrokken is. Aanmelden kan via de aanmeldpagina. Als er sprake is van een reclasseringsmaatregel kan de aanmelding via IFZO plaats vinden.