Klachtenregeling voor patiënten

Klachtenregeling voor patiënten

We doen er bij Fivoor alles aan om u als patiënt of cliënt zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de zorg van medewerkers van Fivoor.

Eerst rechtstreeks proberen

Probeer het eerst op te lossen met degene over wie u een klacht heeft of degene die verantwoordelijk is voor de situatie waar u een klacht over heeft. U kunt het met de medewerker zelf bespreken, maar ook met zijn of haar leidinggevende. Als u wilt kunt u iemand meenemen naar dat gesprek. Bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt.

Via de klachtenfunctionaris

Lukt het niet om het probleem op te lossen, dan kunt u contact opnemen met één van de klachtenfunctionarissen. Daar kunt u uw verhaal kwijt en hij/zij kan u advies geven. De klachtenfunctionaris is in dienst van Fivoor én is onpartijdig.

Met bemiddeling wordt geprobeerd een oplossing te vinden. Bijvoorbeeld door samen met u contact te leggen met de medewerker van Fivoor waarover u een klacht heeft. Het doel is om afspraken te maken waardoor uw klacht wordt opgelost.

Er zijn verschillende klachtenfunctionarissen waar u contact mee op kunt nemen, afhankelijk van het onderdeel van Fivoor waar de klacht betrekking op heeft.

Klinische afdelingen (met uitzondering van de TBS-afdelingen) en ambulante centra
Klachtenfunctionarissen: Hendrika Klink en Jolly van der Velden
Telefoonnummer: 06-20958409 (Hendrika) of 06-20765357 (Jolly).
Email: klachtenfunctionaris@fivoor.nl

Materieel en Juridische Dienstverlening (MJD) en Budget en Beheer (B&B)
Klachtenfunctionaris: Mohamed Ouassak
Telefoonnummer: 06-23673778 of 088-3579910 (algemeen nummer MJD)
Email: m.ouassak@fivoor.nl

Via de patiëntenvertrouwenspersoon

U kunt naast het contact met de klachtenfunctionaris ook contact opnemen met de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Op de afdeling is bekend wie de pvp is. De klachtenfunctionaris helpt u ook om in contact te komen met de pvp. De pvp staat aan de kant van de patiënt/cliënt en is dus partijdig. Hij of zij is niet in dienst van Fivoor, maar van de Stichting PVP. Meer informatie vindt u op www.pvp.nl.

Patiënten/cliënten in ambulante of deeltijdbehandeling kunnen de Helpdesk PVP bellen: 0900-4448888 of mailen: helpdesk@pvp.nl

Via de klachtencommissie

Als het niet lukt om samen met de klachtenfunctionaris en/of de pvp de klacht op te lossen, dan is er nog een andere mogelijkheid. De klacht kan door een onafhankelijke klachtencommissie behandeld worden. De klachtencommissie behandelt uw klachten in een hoorzitting. Uw klacht kan dan gegrond of ongegrond verklaard worden. Dat betekent dat u gelijk of ongelijk krijgt. De pvp kan u ook ondersteunen bij de behandeling van uw klacht door de klachtencommissie.

Het is niet verplicht om eerst contact op te nemen met de klachtenfunctionaris. U kunt ook gelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie als u geen bemiddeling door de klachtenfunctionaris wilt. Wanneer uw klacht een Bopz-klacht of een Wvggz-klacht is, wordt de klacht altijd direct door de klachtencommissie in behandeling genomen. Of een klacht een Bopz-klacht of Wvggz-klacht is, hangt af van de juridische maatregel en het onderwerp van de klacht. Een voorbeeld van een Bopz-klacht of een Wvggz-klacht, is een klacht over separatie of dwangmedicatie bij een gedwongen opname.

U kunt de klachtencommissie bereiken via:
Klachtencommissie
Postbus 900
3160 AC Rhoon
klachtencommissie@fivoor.nl

Klachtenregeling en -formulieren

Bekijk de Wvggz klachtenregeling van Fivoor. Hierin zijn de klachtmogelijkheden binnen Fivoor beschreven.

Open het klachtenreglement van Fivoor. Hierin staat de procedure van het indienen van een klacht bij de klachtencommissie Fivoor beschreven.

Open het klachtenreglement Wvggz van de klachtencommissie. Hierin staat de procedure van het indienen van een Wvggz-klacht bij de klachtencommissie beschreven. Klik hier voor de uitspraken over de aan de klachtencommissie voorgelegde Wvggz-klachten.

Open het klachtenformulier klinische behandeling. Dit formulier kunt u invullen als u klinisch bent opgenomen en een klacht heeft.

Open het klachtenformulier ambulante behandeling. Dit formulier kunt u invullen als u ambulante behandeling volgt.

Bovenstaande documenten zijn niet van toepassing op patiënten/cliënten die onder toezicht staan van de Reclassering of in behandeling zijn binnen de TBS of resocialisatie centra.

Klachten Reclassering
Klachtenfunctionaris Reclassering Fivoor
Telefoonnummer: 088-3579900
Email: fivoor.administratie.den.haag@svg.reclassering.nl

Klachten TBS
De Commissie van Toezicht, t.a.v. de secretaris
Arrondissementsrechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht
Postbus 7003
3300 GC Dordrecht