Klachtenregeling voor patiënten

Klachtenregeling voor patiënten

We doen er bij Fivoor alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de zorg of begeleiding van/door medewerkers van Fivoor. Probeer altijd eerst om de klacht op te lossen met degene over wie u een klacht heeft of degene die verantwoordelijk is voor de situatie waar u een klacht over heeft. Lukt dat niet, dan zijn er verschillende stappen die u kunt zetten om de klacht op te lossen. Hieronder staat omschreven hoe u een klacht in kunt dienen, wie de klachtenfunctionarissen zijn en treft u andere relevante informatie aan. Kies hieronder het onderdeel van Fivoor waarvan u zorg of begeleiding ontvangt.

Ambulante zorg

Klachtenfunctionaris
Als u een klacht in wilt dienen neemt u contact op met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en kan u helpen de klacht op te lossen door te bemiddelen tussen u en degene over wie u een klacht heeft.

Contactgegevens:

klachtenfunctionaris@fivoor.nl
Roos Hartings (06-51040686)
Frida Heeringa (06-20759492)
Hendrika Klink (06-20958409)

Patiëntenvertrouwenspersoon
Alleen cliënten in ambulante behandeling die te maken hebben met verplichte behandeling kunnen zich bij laten staan door een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). Neem in dat geval contact op met de Helpdesk PVP, via 0900-4448888 of helpdesk@pvp.nl. De PVP staat aan de kant van de cliënt en is dus partijdig. Hij of zij is niet in dienst van Fivoor, maar van de Stichting PVP. Meer informatie vindt u op de website van Stichting PVP.

Klachtencommissie Fivoor
Als het niet lukt om met behulp van de klachtenfunctionaris de klacht op te lossen, kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie zal uw klacht op zitting behandelen en een uitspraak doen.

Contactgegevens:
Klachtencommissie
Postbus 900
3160 AC Rhoon
klachtencommissie@fivoor.nl

Belangrijke documenten
Klachtenformulier ambulante behandeling
Klachtenregeling van Fivoor
Klachtenreglement van Fivoor
Klachtenreglement Wvggz
Lees ook de uitspraken over de aan de klachtencommissie voorgelegde Wvggz-klachten.

Budget en Beheer

Klachtenfunctionaris
Als u een klacht in wilt dienen neemt u contact op met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en kan u helpen de klacht op te lossen door te bemiddelen tussen u en degene over wie u een klacht heeft.

Contactgegevens:
m.ouassak@fivoor.nl
Mohamed Ouassak: 06-23673778 of 088-3579910 (algemeen nummer MJD)

Klachtencommissie Fivoor
Als het niet lukt om met behulp van de klachtenfunctionaris de klacht op te lossen, kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie zal uw klacht op zitting behandelen en een uitspraak doen.

Contactgegevens:
Klachtencommissie
Postbus 900
3160 AC Rhoon
klachtencommissie@fivoor.nl

Belangrijke documenten
Klachtenregeling van Fivoor
Klachtenreglement van Fivoor

Materieel Juridische Dienstverlening

Klachtenfunctionaris

Als u een klacht in wilt dienen neemt u contact op met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en kan u helpen de klacht op te lossen door te bemiddelen tussen u en degene over wie u een klacht heeft.

Contactgegevens:

m.ouassak@fivoor.nl
Mohamed Ouassak: 06-23673778 of 088-3579910 (algemeen nummer MJD)

Klachtencommissie Fivoor
Als het niet lukt om met behulp van de klachtenfunctionaris de klacht op te lossen, kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie zal uw klacht op zitting behandelen en een uitspraak doen.

Contactgegevens:
Klachtencommissie
Postbus 900
3160 AC Rhoon
klachtencommissie@fivoor.nl

Belangrijke documenten
Klachtenregeling van Fivoor
Klachtenreglement van Fivoor

Klinische zorg (met uitzondering van tbs)

Informatie voor de volgende locaties:

  • FPA Den Haag
  • FPA Utrecht
  • FPA Rotterdam
  • FPK Rotterdam
  • Wier

Klachtenfunctionaris
Als u een klacht in wilt dienen neemt u contact op met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en kan u helpen de klacht op te lossen door te bemiddelen tussen u en degene over wie u een klacht heeft.

Contactgegevens:
klachtenfunctionaris@fivoor.nl
Roos Hartings (06-51040686)
Frida Heeringa (06-20759492)
Hendrika Klink (06-20958409)

Patiëntenvertrouwenspersoon
U kunt naast het contact met de klachtenfunctionaris ook contact opnemen met de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). Op de afdeling is bekend wie de PVP is. De klachtenfunctionaris helpt u ook om in contact te komen met de PVP. De PVP staat aan de kant van de patiënt/cliënt en is dus partijdig. Hij of zij is niet in dienst van Fivoor, maar van de Stichting PVP. Meer informatie vindt u op de website van Stichting PVP.

Klachtencommissie Fivoor
Als het niet lukt om met behulp van de klachtenfunctionaris de klacht op te lossen, kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie zal uw klacht op zitting behandelen en een uitspraak doen.
Wanneer uw klacht een Bopz-klacht of een Wvggz-klacht is, wordt de klacht altijd direct door de klachtencommissie in behandeling genomen. Of een klacht een Bopz-klacht of Wvggz-klacht is, hangt af van de juridische maatregel en het onderwerp van de klacht. Een voorbeeld van een Bopz-klacht of een Wvggz-klacht, is een klacht over separatie of dwangmedicatie bij een gedwongen opname.

Contactgegevens:
Klachtencommissie
Postbus 900
3160 AC Rhoon
klachtencommissie@fivoor.nl

Belangrijke documenten
Klachtenformulier klinische behandeling
Klachtenregeling van Fivoor
Klachtenreglement van Fivoor
Klachtenreglement Wvggz
Lees ook de uitspraken over de aan de klachtencommissie voorgelegd Wvggz-klachten.

Reclassering

Klachtenfunctionaris
Als u een klacht in wilt dienen neemt u contact op met de klachtenfunctionaris, mede werkzaam als stafmedewerker support. Deze medewerker is onpartijdig en kan u helpen de klacht op te lossen door te bemiddelen tussen u en degene over wie u een klacht heeft. U ontvangt een uitnodiging om opnieuw over uw klacht in gesprek te gaan.

Contactgegevens:
fivoor.klachtenfunctionaris.reclassering@svg.reclassering.nl
088-3579900

Naast een klacht kunt u via bovenstaand mailadres ook uw vraag, suggestie of wellicht compliment indienen.

Klachtencommissie Reclassering
Als het niet lukt om met behulp van de klachtenfunctionaris de klacht op te lossen, kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie van de Reclassering.

Contactgegevens:
Klachtencommissie Reclassering
Postbus 8545
3503 RH Utrecht

Tbs

Commissie van Toezicht
De Commissie van Toezicht is door de minister van Justitie en Veiligheid aangesteld om toezicht te houden op de wijze van de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel. Onderdeel daarvan is ook het in behandeling nemen van klachten van tbs-gestelden. De maandcommissaris maakt onderdeel uit van de Commissie van Toezicht en kan bemiddelen tussen de klager en betrokken medewerker van Fivoor. De klacht kan ook op zitting behandeld worden door de beklagcommissie, bestaande uit leden van de Commissie van Toezicht.

Contactgegevens:
Commissie van Toezicht, t.a.v. de secretaris
Arrondissementsrechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht
Postbus 7003
3300 GC Dordrecht

Algemeen e-mailadres en telefoonnummer Rechtbank Rotterdam: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
088-362 6000