Klachtenregeling voor patiënten

Klachtenregeling voor patiënten

We doen er bij Fivoor alles aan om u als patiënt of cliënt zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de zorg van medewerkers van Fivoor.

Eerst rechtstreeks proberen

Probeer het eerst op te lossen met degene over wie u een klacht heeft. U kunt het met de medewerker zelf bespreken, maar ook met zijn of haar leidinggevende. Als u wilt kunt u iemand meenemen naar dat gesprek. Bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt.

Via de klachtenfunctionaris voor patiënten

Lukt het niet om het probleem op te lossen, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionarissen; Hendrika Klink, Jolly van der Velden en Cynthia Elbers. Bij de klachtenfunctionaris kunt u uw verhaal kwijt en zij kan u advies geven. De klachtenfunctionaris is in dienst van Fivoor en kent Fivoor daardoor goed. De klachtenfunctionaris is onpartijdig.

Er kan geprobeerd worden om met bemiddeling een oplossing te vinden. Bijvoorbeeld door samen met u contact te leggen met de medewerker van Fivoor waarover u een klacht heeft. Er kan dan geprobeerd worden om afspraken te maken waarmee uw klacht wordt opgelost.

U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via klachtenfunctionaris@fivoor.nl of via telefoonnummer 06-20958409 (Hendrika Klink/Cynthia Elbers) of 06- 20765357 (Jolly van der Velden).

Via de patiëntenvertrouwenspersoon

U kunt naast het contact met de klachtenfunctionaris ook contact opnemen met de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Op de afdeling is bekend wie de pvp is. De klachtenfunctionaris zal u ook helpen in contact te komen met de pvp. De pvp staat aan de kant van de patiënt en is dus partijdig. Hij of zij is niet in dienst van Fivoor, maar van de Stichting PVP. Meer informatie vindt u op www.pvp.nl.

Patiënten in ambulante of deeltijdbehandeling kunnen de Helpdesk PVP bellen: 0900-4448888

Via de klachtencommissie

Als het niet lukt om samen met de klachtenfunctionaris en de pvp de klacht op te lossen dan is er nog een andere mogelijkheid. De klacht kan door een onafhankelijke klachtencommissie behandeld worden. De klachtencommissie behandelt uw klachten in een hoorzitting. Uw klacht kan dan gegrond of ongegrond verklaard worden. Dat betekent dat u gelijk of ongelijk krijgt. De pvp kan u ook ondersteunen bij een behandeling van uw klacht door de klachtencommissie.

Het is niet verplicht om eerst contact op te nemen met de klachtenfunctionaris. U kunt ook gelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie als u geen bemiddeling wilt. Wanneer uw klacht een BOPZ-klacht is, wordt de klacht altijd direct door de klachtencommissie in behandeling genomen.

Open het klachtenreglement van Fivoor. Hierin staat de procedure van het indienen van een klacht bij de klachtencommissie beschreven.

U kunt de klachtencommissie bereiken via:
Klachtencommissie Fivoor
Postbus 900
3160 AC Rhoon

klachtencommissie@fivoor.nl

 

Klachtenregeling en -formulieren

Bekijk de klachtenregeling van Fivoor. Hierin zijn de klachtmogelijkheden binnen Fivoor beschreven. Let op: deze klachtenregeling is niet van toepassing voor patiënten die in behandeling zijn bij FPC de Kijvelanden en in de resocialisatie centra. Klachten omtrent TBS kunnen naar:

De beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht bij de Kijvelanden
T.a.v. de secretaris
Arrondissementsrechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht
Postbus 7003
3300 GC Dordrecht

Open het klachtenformulier klinische behandeling. Dit formulier kunt u invullen als u klinisch bent opgenomen en een klacht heeft.

Open het klachtenformulier ambulante behandeling. Dit formulier kunt u invullen als u ambulante behandeling volgt.