Centrum Intensieve Behandeling
Locaties

Centrum Intensieve Behandeling

Waar sprake is van een ontwrichte behandelsituatie verlenen wij hulp aan ggz-instellingen

Den Haag

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Max Euweweg 8
2553 PR Den Haag
Plan route

Openingstijden

  • Maandag 09:00 - 17:00
  • Dinsdag 09:00 - 17:00
  • Woensdag 09:00 - 17:00
  • Donderdag 09:00 - 17:00
  • Vrijdag 09:00 - 17:00
  • Zaterdag Gesloten
  • Zondag Gesloten

Fenny ten Boschstraat 23

2553 PT Den Haag

Plan route

Telefoonnummers

Verpleegkundig team

088 – 357 94 59

Patiëntentelefoon

088 – 357 86 84

Verpleegkundig team

088 – 357 94 56 / 088 – 357 94 57

Patiëntentelefoons

088 – 357 87 16 / 088 – 357 87 17

Contact bij klachten

Voor meer informatie omtrent klachten, ga naar de pagina over de klachtenregeling van Fivoor.

Deze locatie is rookvrij

Fivoor is op weg naar een rookvrije ggz. Lees meer op de pagina Fivoor Rookvrij. Patiënten mogen (overdag) roken op de afdelingspatio of in de binnentuin. In de nacht is er geen gelegenheid om de te roken.

Wachttijden

Neem voor de actuele wachttijd contact op met de afdeling op 088-3579500 of cib@fivoor.nl.

Laatste update: 01/01/2023

Aanmelden

Downloads

Sinds 1 november 2022 is deze locatie geen onderdeel meer van Fivoor.

Deze locatie is sinds 1 november 2022 geen onderdeel meer van Fivoor. De locatie is overgegaan naar Parnassia.

Wilt u contact opnemen met Parnassia? Klik hier om door te gaan naar de locatiepagina op de website van Parnassia of ga direct naar de contactpagina. U kunt Parnassia ook telefonisch bereiken via 088 – 357 5757.

Het Centrum Intensieve Behandeling (CIB) richt zich op het herstel van de verstoorde relatie tussen een behandelend team en de patiënt. Het doel hiervan is om behandeling binnen de reguliere zorg weer mogelijk te maken.

Centrum Intensieve Behandeling
Play

Centrum Intensieve Behandeling

Bekijk in deze video hoe de begeleiders op het CIB te werk gaan.

Ontwrichting

Ontwrichting is een ernstige verstoring van een behandelsysteem, waardoor de behandeling vastloopt. Denk bijvoorbeeld aan patiënten van wie het gedrag veel vragen en discussie oproept in het team. Hierdoor loopt het team vast in het contact met de patiënt én in het contact met elkaar. Of patiënten die moeilijk te behandelen zijn dat ze binnen ziekenhuizen in een roulatiesysteem terechtkomen. Wanneer dit het geval is, is er sprake van ontwrichting.

Wie zijn onze patiënten?

Iemand komt voor onze zorg in aanmerking indien de relatie met het huidige behandelteam is verstoord of ontwricht. Daardoor is een goede behandeling en begeleiding niet meer mogelijk. De oorzaken van deze situatie kunnen ernstige en complexe psychiatrische problemen zijn. Het kan ook zijn dat het niet duidelijk is welke zorg iemand nodig heeft. Het Centrum Intensieve Behandeling ondersteunt wanneer iemand in zo’n situatie terecht is gekomen. Aanmelding voor het CIB kan alleen door de behandelaar gedaan worden.

Afdelingen binnen het CIB

Het CIB heeft twee afdelingen: een open en een gesloten afdeling.

Open afdeling

Op deze afdeling wordt, naast het intensieve groepsprogramma, minimale begeleiding geboden aan tien patiënten. De patiënt krijgt de gelegenheid om zijn eigen vaardigheden optimaal in te zetten en weer op hemzelf te vertrouwen. Het belangrijkste thema op de open afdeling is eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat de patiënt leert om verantwoordelijkheid te nemen in het maken van keuzes in zijn gedrag. Tijdens de groepsbijeenkomsten geven groepsgenoten elkaar adviezen om de vaardigheden te vergroten. De aandacht gaat niet uit naar de symptomen maar naar de reden van het gedrag. De behandeling op de open afdeling kent, naast een intensief dagelijks groepsprogramma, individuele psychotherapie.

Bezoek is van harte welkom
Op de open afdeling regelt de patiënt bezoek in overleg met groepsgenoten. Dit bezoek vindt niet plaats tijdens de therapieën.

Gesloten afdeling

Deze afdeling biedt plaats aan zeventien patiënten en is verdeeld in twee gedeeltes:
1. Groepskant: een gedeelte waar met name groepsbegeleiding geboden wordt. De nadruk ligt hierbij op interacties in de groep
2. Kamerkant: een gedeelte waar met name individuele begeleiding geboden wordt.

Thema’s die centraal staan tijdens de behandeling:
• Veiligheid: een veilige omgeving voor jezelf en anderen
• Structuur: het invullen van de dag, door middel van diverse programma’s.
• Samenwerken: een goede samenwerking tussen de patiënt, de behandelaren en het verpleegkundig team.

Bezoek is van harte welkom
Op de gesloten afdeling mag bezoek worden ontvangen tussen 9.00 uur en 21.00 uur, behalve tijdens maaltijden en therapieën. Bezoek dient er rekening mee te houden dat de afdeling gesloten is. Het kan dus zijn dat bezoek even moet wachten voordat de deur geopend wordt.

Duur van de opname

Gesloten afdeling: een opname duurt tussen de zes weken en drie maanden. Dit is afhankelijk van de vraag van de verwijzer. Alleen indien de verwijzer om overname van de behandeling vraagt, kan de opnameduur oplopen tot een jaar en drie maanden.

Open afdeling: de behandelduur is 12 maanden. Daarna kan het op indicatie verlengd worden met maximaal 3 maanden.

Collega aan het woord

Behandelplan en therapieën

Zo snel mogelijk na opname stelt de behandelaar een behandelplan op. Het behandelplan wordt zo nodig tijdens de behandeling bijgesteld. Binnen de open en gesloten afdeling worden verschillende therapieën aangeboden, zoals activiteitenbegeleiding, sport en bewegen, dramatherapie, beeldende therapie en psychomotorische therapie.