Centrum Intensieve Behandeling
Locaties

Centrum Intensieve Behandeling

Waar sprake is van een ontwrichte behandelsituatie verlenen wij hulp aan ggz-instellingen

Den Haag

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Max Euweweg 8
2553 PR Den Haag
Plan route

Fenny ten Boschstraat 23

2553 PT Den Haag

Plan route

Telefoonnummers

Verpleegkundig team

088 – 357 94 59

Patiëntentelefoon

088 – 357 86 84

Verpleegkundig team

088 – 357 94 56 / 088 – 357 94 57

Patiëntentelefoons

088 – 357 87 16 / 088 – 357 87 17

Openingstijden

  • Maandag 09:00 - 17:00
  • Dinsdag 09:00 - 17:00
  • Woensdag 09:00 - 17:00
  • Donderdag 09:00 - 17:00
  • Vrijdag 09:00 - 17:00
  • Zaterdag Gesloten
  • Zondag Gesloten

Aanmelden

Aanmelden

Patiënten kunnen alleen worden aangemeld door een behandelaar van een andere ggz-instelling. Ga daarvoor naar de aanmeldpagina. Patiënten kunnen de mogelijkheid van opname in het CIB uiteraard wel met hun behandelaar bespreken.

 

Wachttijden

De aanmeldingswachttijd bedraagt op dit moment 13 weken. Er is geen behandelingswachttijd.

Voor informatie over wachttijden kunt u als verwijzer telefonisch contact opnemen met het CIB via 088 – 357 95 00.

Laatste update: 1 augustus 2020

Praktische informatie

Klachtenregeling

Voor meer informatie omtrent klachten, ga naar de pagina over de klachtenregeling van Fivoor.

De relatie tussen een behandelend team en de patiënt kan verstoord raken. Het Centrum Intensieve Behandeling (CIB) richt zich op het herstel van die relatie. Het doel is om behandeling binnen de reguliere zorg weer mogelijk te maken.

Centrum Intensieve Behandeling
Play

Centrum Intensieve Behandeling

Bekijk in deze video hoe de begeleiders op het CIB te werk gaan.

Ontwrichting

Ontwrichting is een ernstige verstoring van een behandelsysteem, waardoor de behandeling stagneert. Denk bijvoorbeeld aan patiënten, van wie het gedrag zoveel vragen en discussie oproept in het multidisciplinaire team, dat het team vastloopt in het contact met de patiënt én in het contact met elkaar. Of patiënten die zodanig moeilijk hanteerbaar zijn dat ze binnen ziekenhuizen in een roulatiesysteem terechtkomen. In dergelijke gevallen is sprake van ontwrichting.

Wie zijn onze patiënten?

Iemand komt voor onze zorg in aanmerking indien de relatie met het huidige behandelteam is verstoord of ontwricht. Daardoor is een goede behandeling en begeleiding niet meer mogelijk. De oorzaken van deze situatie kunnen ernstige en complexe psychiatrische problemen zijn. Het kan ook zijn dat niet duidelijk is welke zorg iemand nodig heeft. Het CIB kan ondersteunen wanneer iemand in zo’n situatie terecht is gekomen. Aanmelding voor het CIB kan alleen door de behandelaar gedaan worden.

Afdelingen binnen het CIB

Het CIB heeft 2 afdelingen: een open en een gesloten afdeling.

Open afdeling

Op deze afdeling wordt, naast het intensieve groepsprogramma, minimale begeleiding geboden aan tien patiënten. De patiënt krijgt de gelegenheid om zijn eigen vaardigheden optimaal in te zetten en weer op hemzelf te vertrouwen. Het belangrijkste thema op de open afdeling is eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat de patiënt leert om verantwoordelijkheid te nemen in het maken van keuzes in zijn gedrag. Tijdens de groepsbijeenkomsten geven groepsgenoten elkaar adviezen om de vaardigheden te vergroten. De aandacht gaat niet uit naar de symptomen maar naar de reden van het gedrag. De behandeling op de open afdeling kent, naast een intensief dagelijks groepsprogramma, individuele psychotherapie.

Bezoek is van harte welkom
Op de open afdeling regelt de patiënt bezoek in overleg met groepsgenoten. Dit bezoek vindt niet plaats tijdens de therapieën.

Gesloten afdeling

De afdeling biedt plaats aan zeventien patiënten en is verdeeld in twee gedeeltes:
1. Een gedeelte (groepskant) waar met name groepsbegeleiding geboden wordt. De nadruk ligt hierbij op interacties in de groep
2. Een gedeelte (kamerkant) waar met name individuele begeleiding geboden wordt.

 

Thema’s die centraal staan tijdens de behandeling:
• Veiligheid; een veilige omgeving voor jezelf en anderen
• Structuur; het invullen van de dag, door middel van diverse programma’s.
• Samenwerken; een goede samenwerking tussen de patiënt, de behandelaren en het verpleegkundig team.

 

Bezoek is van harte welkom
Op de gesloten afdeling mag bezoek worden ontvangen tussen 9.00 uur en 21.00 uur, behalve tijdens maaltijden en therapieën. Bezoek dient er rekening mee te houden dat de afdeling gesloten is. Het kan dus zijn dat bezoek even moet wachten voordat de deur geopend wordt.

Duur van de opname

Gesloten afdeling: een opname duurt, afhankelijk van de vraag van de verwijzer, tussen de zes weken en drie maanden. Alleen indien de verwijzer om overname van de behandeling vraagt, kan de opnameduur oplopen tot een jaar en drie maanden.

Open afdeling: de behandelduur is 12 maanden en kan daarna op indicatie verlengd worden met maximaal 3 maanden.

Collega aan het woord

Behandelplan en therapieën

Zo snel mogelijk na opname stelt de behandelaar, indien mogelijk in samenspraak met de patiënt, een behandelplan op. Het behandelplan wordt zo nodig tijdens de behandeling bijgesteld. Binnen de open en gesloten afdeling worden verschillende therapieën aangeboden, zoals activiteitenbegeleiding, sport en bewegen, dramatherapie, beeldende therapie en psychomotorische therapie.