Duurzaam Verblijf Verslaafden
Locaties

Duurzaam Verblijf Verslaafden

Wij behandelen hier chronische verslaving en psychiatrie

Den Haag

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Mangostraat 5
2552 KS Den Haag
Plan route

Openingstijden

 • Maandag 08:30 - 17:00
 • Dinsdag 08:30 - 17:00
 • Woensdag 08:30 - 17:00
 • Donderdag 08:30 - 17:00
 • Vrijdag 08:30 - 17:00
 • Zaterdag Gesloten
 • Zondag Gesloten

Contact bij klachten

Voor meer informatie omtrent klachten, ga naar de pagina over de klachtenregeling van Fivoor.

Deze locatie is rookvrij

Fivoor is op weg naar een rookvrije ggz. Lees meer op de pagina Fivoor Rookvrij. Patiënten mogen (overdag) roken op de afdelingspatio of in de binnentuin. In de nacht is er geen gelegenheid om de te roken.

Wachttijden

Neem voor de actuele wachttijd contact op met de afdeling op 088-3579611 of dvv@fivoor.nl.

Laatste update: 01/11/2022

Aanmelden

Downloads

Sinds 1 november 2022 is deze locatie geen onderdeel meer van Fivoor.

Deze locatie is sinds 1 november 2022 geen onderdeel meer van Fivoor. De locatie is overgegaan naar Parnassia.

Wilt u contact opnemen met Parnassia? Klik hier om door te gaan naar de locatiepagina op website van Parnassia of ga direct naar de contactpagina.  U kunt Parnassia ook telefonisch bereiken via 088 – 357 5757.

Het Duurzaam Verblijf Verslaafden (DVV) verleent intensieve klinische zorg aan patiënten met dubbele problematiek in de regio Den Haag. Op deze afdeling komen patiënten voor een langere periode in zorg. Het gaat om patiënten waarvan duidelijk is dat zij zich moeilijk staande kunnen houden in de huidige maatschappij, waardoor er overlast ontstaat. Door het bieden van een langdurige opname wordt getracht psychiatrische problemen en verslaving te stabiliseren. Het verblijf is daarmee een afdeling voor patiënten met complexe problematiek. De afdeling is onderdeel van het Centrum Dubbele Problematiek.

Langdurige opname

Een verslaving, naast een psychiatrische stoornis, beïnvloedt het beloop van de stoornis negatief. Voor de doelgroep van het DVV geldt dat mensen problemen hebben op  verschillende levensgebieden zoals wonen, opleiding en financiën. Eerdere zorg heeft niet geholpen en ze zijn in aanraking gekomen met justitie. Deze afdeling geeft patiënten voldoende tijd om te leren omgaan met de diverse problemen. Op het DVV is daarom aandacht voor zowel de stoornis als de problemen die iemand in zijn leven heeft. Met als doel het verbeteren van de kwaliteit van het leven.

Duur behandeling

Patiënten krijgen in de eerste zes weken de mogelijkheid om te wennen aan de afdeling. Na deze zes weken volgt een individueel behandeltraject. Deze trajecten verschillen in tijdsduur per patiënt maar zijn altijd langdurig van aard. Bij het bepalen van de opnameduur wordt rekening gehouden met:

 • het ziektebeeld;
 • het risico op herhaling van overlast gevend gedrag;
 • de juridische status;
 • de wensen van de patiënt.

Collega aan het woord

Vrijheden

Het toekennen van vrijheden verloopt heel geleidelijk en duurt daarom vrij lang. Aangezien het toekennen van vrijheden op de individuele situatie van de patiënt is gericht verschilt het tempo per patiënt. Er wordt gewerkt met een individueel stappenplan. Met dit plan werkt de patiënt, samen met het behandelteam, naar uitbreiding van vrijheden toe.

Terugkeer naar de Maatschappij

Voorafgaand aan mogelijke terugkeer naar de maatschappij kijkt het DVV hoe een patiënt op een verantwoorde manier met zijn gedeeltelijk herwonnen vrijheid omgaat. Al tijdens het verblijf tracht het DVV zelfstandigheid te bevorderen om zo terugval in oud gedrag te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan leren omgaan met geld of het leren koken. Het aanleren van deze vaardigheden wordt laagdrempelig en zonder verplicht karakter ingezet. Wanneer voldoende zelfstandigheid getoond is kan terugkeer volgen of volgt overplaatsing naar een vervolgprogramma met meer ruimte voor zelfstandigheid.