Materieel Juridische Dienstverlening Den Haag
Locaties

Materieel Juridische Dienstverlening Den Haag

Het geven van hulp en advies bij materiële en juridische problemen

Den Haag

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Johanna Westerdijkplein 40
2521 EN Den Haag
Plan route

Openingstijden

 • Maandag 08:30 - 17:00
 • Dinsdag 08:30 - 17:00
 • Woensdag 08:30 - 17:00
 • Donderdag 08:30 - 17:00
 • Vrijdag 08:30 - 17:00
 • Zaterdag 08:30 - 17:00
 • Zondag 08:30 - 17:00

Aanmelden

Aanmelden

Een aanmelding voor hulp van de Materieel Juridische Dienstverlening (MJD) loopt altijd via een behandelaar of begeleider. Om in aanmerking te komen voor de hulp van de MJD moet de hulpzoeker namelijk in behandeling zijn bij Fivoor, Parnassia Groep of bij een andere hulpverleningsorganisatie die een overeenkomst heeft met de MJD. Om aan te melden voor MJD ga naar de aanmeldpagina.

 

Praktische informatie

Klachtenregeling

Voor meer informatie omtrent klachten, ga naar de pagina over de klachtenregeling van Fivoor.

De Materieel Juridische Dienstverlening (MJD) adviseert en begeleidt als de financiële situatie niet onder controle is. Vaak staan schulden, een gebrek aan inkomen of stress over financiën een psychische behandeling in de weg. De begeleider van MJD adviseert wat de cliënt kan doen om weer overzicht te krijgen in zijn/haar geldzorgen.

Geldzorgen

De MJD geeft hulp en advies aan cliënten met materieel juridische problemen en levert deze diensten aan cliënten van Fivoor, Parnassia Groep en andere samenwerkingspartners waarmee daartoe overeenkomsten zijn gesloten.

Financiële problemen

Bij onze cliënten staan de financiële problemen nooit geheel op zichzelf. Deze hangen vaak samen met de psychiatrische en psychosociale problematiek die het zelfstandig oplossen van deze financiële problemen belemmert. Na de aanmelding bij de MJD krijgt de cliënt een begeleider bij de MJD aangewezen. Deze begeleider benadert de cliënt voor een intake.

Vragen die in dit eerste gesprek aan de orde kunnen komen zijn:

 • Hebt u een legitimatiebewijs?
 • Hebt u een zorgverzekering?
 • Wat is uw maandinkomen?
 • Hoe gaat u met uw geld om?
 • Wat zijn uw vaste lasten?
 • Heeft u schulden?
 • Wie zijn de schuldeisers?
 • Heeft u al een betalingsregeling met uw schuldeisers?

Een patiënt vertelt

Werkwijze

De cliënt en MJD ontmoeten elkaar op één van de Fivoor locaties of in de kliniek waar de patiënt in behandeling is. Na de intake wordt gewerkt aan het inzichtelijk maken van de problemen. Hierna doet de begeleider een voorstel over het aanpakken van de geldproblemen. Dit gaat in samenspraak met de cliënt. In het plan wordt beschreven welke rol de MJD op zich zal nemen in het begeleidingstraject. Wanneer zowel de cliënt als de begeleider het eens zijn, kan het traject starten.

De MJD werkt samen met de cliënt aan het creëren van rust en stabiliteit bij financiële zorgen; hierbij wordt de vraag van de cliënt centraal gesteld. Dit is een belangrijk uitgangspunt bij de invulling van de begeleiding. De MJD beoogt daarmee zoveel mogelijk maatwerk te bieden. Elke cliënt en elke situatie is anders.

De MJD realiseert zich dat er daardoor geen ‘gouden standaard’ is. Het succes van een geslaagd MJD-traject wordt bepaald door zowel de verwachtingen en idealen van de cliënt en van de verwijzer, als door wat dit uiteindelijk bijdraagt aan de maatschappij, voor wat betreft meer veiligheid , minder recidive en lagere maatschappelijke kosten.

De MJD biedt kwalitatief goede dienstverlening aan de cliënt maar ook door verwijzers/medewerkers te ondersteunen op die zaken die voor hen belangrijk zijn, zodat zij goed kunnen omgaan met de complexiteit en grote verscheidenheid aan problematiek van de cliënten. Dit zal bijdragen aan de tevredenheid van medewerkers en, uiteindelijk, ook de cliënten.

Wat doet de MJD?

 • Stabiliseren van de financiën door het ondersteunen bij bijvoorbeeld een aanvraag uitkering of toeslagen.
 • Inventariseren van de schulden.
 • Stabiliseren van de schulden door het aanschrijven van schuldeisers voor uitstel van betaling of het afspreken van een tijdelijke betalingsregeling.
 • Begeleiden naar instanties.
 • Samen toewerken naar inzicht in de financiële situatie en leren hoe de financiën te beheren.
 • Een luisterend oor bieden en samen  zoeken naar de beste oplossingen voor een betere toekomst.
 • Het niet zo snel opgeven. Het kan gebeuren dat door een detentieperiode of opname betalingsregelingen tijdelijk niet nagekomen kunnen worden. De MJD probeert dan de deurwaarder akkoord te laten gaan met het opnieuw opstarten van de bestaande regeling, zonder verdere consequenties.
 • Is iemand om bepaalde redenen uitgeschreven bij de MJD dan is er meestal een mogelijkheid iemand opnieuw in te schrijven. Hier kunnen wel voorwaarden aan verbonden zijn.
 • Mocht door welke oorzaak dan ook een schuldhulpverleningstraject niet (meer) mogelijk zijn, dan zal de MJD in sommige gevallen proberen alsnog een schuldhulpverleningstraject op te starten. Als dit mogelijk is wordt er geprobeerd een betalingsregeling in 36 maanden tegen finale kwijting af te spreken. Als dit niet kan dan wordt er een voorstel gedaan voor het hele bedrag binnen iemands financiële mogelijkheden.
 • Hulp vanuit de MJD is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Ook de MJD moeten eisen aan iemand stellen om uiteindelijk uit de schulden te komen. Dezelfde eisen die de maatschappij ook stelt. Niet altijd even makkelijk maar wel noodzakelijk voor een schuldenvrije toekomst.
 • Denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden maakt dat de MJD door samenwerking met de cliënt aan de zelfredzaamheid van werken op financieel vlak.

Privacy

Met de gegevens over de cliënt en de situatie wordt zorgvuldig omgegaan. Deze gegevens komen terecht in een dossier. De MJD werkt nauw samen met de behandelaar of begeleider. Met die behandelaar of begeleider wisselt de medewerker van de MJD informatie uit over de voortgang van de begeleiding bij de MJD.
Fivoor hecht veel waarde aan privacy. De gegevens van patiënten en cliënten worden veilig opgeslagen. De gegevens worden gedeeld met de behandelaren en/of begeleiders. Ook zij zullen hier zorgvuldig mee omgaan.