Materieel Juridische Dienstverlening Den Haag
Locaties

Materieel Juridische Dienstverlening Den Haag

Het geven van hulp en advies bij materiële en juridische problemen

Den Haag

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Johanna Westerdijkplein 40
2521 EN Den Haag
Plan route

Openingstijden

  • Maandag 08:30 - 17:00
  • Dinsdag 08:30 - 17:00
  • Woensdag 08:30 - 17:00
  • Donderdag 08:30 - 17:00
  • Vrijdag 08:30 - 17:00
  • Zaterdag 08:30 - 17:00
  • Zondag 08:30 - 17:00

Aanmelden

Aanmelden

Een aanmelding voor hulp van de Materieel Juridische Dienstverlening (MJD) loopt altijd via een behandelaar of begeleider. Om in aanmerking te komen voor de hulp van de MJD moet de hulpzoeker namelijk in behandeling zijn bij Fivoor, Parnassia Groep of bij een andere hulpverleningsorganisatie die een overeenkomst heeft met de MJD. Om aan te melden voor MJD ga naar de aanmeldpagina.

 

Praktische informatie

Klachtenregeling

Voor meer informatie omtrent klachten, ga naar de pagina over de klachtenregeling van Fivoor.

Hoog oplopende schulden, een dreigende huisuitzetting, gebrek aan uitkering of zorgverzekering. Deze problemen staan een geslaagde behandeling vaak in de weg. Om rust en stabiliteit te creëren, biedt de Materieel Juridische Dienstverlening (MJD) advies en begeleiding aan cliënten met financiële zorgen.

De MJD werkt actief mee aan een veiligere samenleving. Door te werken aan een stabiele leefsituatie wordt gewerkt aan het verlagen van recidiverisico en aan een grotere slagingskans van de behandeling/begeleiding. De MJD biedt maatwerk met als doel gedragsverandering te stimuleren en de eigen kracht en zelfredzaamheid te vergroten.

Werkwijze

De cliënt wordt uitgenodigd op een van onze locaties voor een intakegesprek waar de financiële situatie en de hulpvraag in kaart worden gebracht. Aan de hand van de hulpvraag stellen MJD en de cliënt een gezamenlijk plan op. Vervolgens start de begeleiding, waarbij samenwerking van essentieel belang is.

Ieder traject is uniek, omdat elke hulpvraag anders is. De MJD doet onder andere:

  • ondersteunen bij de aanvraag van een uitkering, zorgverzekering, toeslagen of kwijtscheldingen;
  • inzichtelijk maken van de inkomsten en uitgaven;
  • inventariseren van de schulden;
  • betaalafspraken maken;
  • begeleiden naar (gemeentelijke) schuldhulpverlening of wettelijke schuldsanering (WSNP);
  • adviseren en doorverwijzen bij juridische knelpunten;
  • advies geven en ondersteunen bij het aanvragen van budgetbeheer of bewindvoering;
  • helpen bij financiële crisissituaties zoals dreigende huisuitzetting of afsluiting van gas, water en elektriciteit.

Als onderdeel van het ambulant centrum werkt de MJD samen met de reclassering en de forensische poli. Ook op klinische settingen behoort de MJD tot het aanbod, als onderdeel van het behandelplan. De MJD werkt tevens met andere reclasseringsinstanties, gemeentes en (hulpverlenings)organisaties om bij hun cliënten aan financiële stabiliteit te werken

Een patiënt vertelt

Aanmelden

Via deze link kunnen behandelaren en begeleiders hun cliënten aanmelden bij de MJD. Reclasseringsinstanties kunnen aanmelden middels het aanmaken van een IFZO voor MJD.