Materieel & Juridische Dienstverlening Den Haag
Locaties

Materieel & Juridische Dienstverlening Den Haag

Het geven van hulp en advies bij materiële en juridische problemen

Den Haag

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Johanna Westerdijkplein 40
2521 EN Den Haag
Plan route

Openingstijden

 • Maandag 08:30 - 17:00
 • Dinsdag 08:30 - 17:00
 • Woensdag 08:30 - 17:00
 • Donderdag 08:30 - 17:00
 • Vrijdag 08:30 - 17:00
 • Zaterdag 08:30 - 17:00
 • Zondag 08:30 - 17:00

Aanmelden

Aanmelden

Een aanmelding voor hulp van de Materieel Juridische Dienstverlening (MJD) loopt altijd via een behandelaar of begeleider. Om in aanmerking te komen voor de hulp van de MJD moet de hulpzoeker namelijk in behandeling zijn bij Fivoor of bij een andere hulpverleningsorganisatie die een overeenkomst heeft met de MJD. Om aan te melden voor MJD ga naar de aanmeldpagina.

Praktische informatie

Downloads

Binnenkort zijn hier downloads van de locatie te vinden.

Klachtenregeling

Voor meer informatie omtrent klachten, ga naar de pagina over de klachtenregeling van Fivoor.

Materieel Juridische Dienstverlening (MJD) adviseert wanneer de financiële situatie niet onder controle is. Vaak staan schulden, een gebrek aan inkomen of stress over financiën een psychische behandeling in de weg. De consulent van MJD adviseert wat de cliënt kan doen om weer overzicht te krijgen in zijn geldzorgen. Hierna gaan we met de cliënt werk maken van het oplossing van zijn geldproblemen.

Geldzorgen

De MJD geeft hulp en advies aan cliënten met materiële en juridische problemen en levert deze diensten aan cliënten van Fivoor, waarmee daartoe overeenkomsten zijn gesloten. Tevens is de MJD op verzoek van de gemeente Den Haag werkzaam voor cliënten van Den Haag op Maat die veel belemmeringen ervaren op weg naar een schuldhulpverleningstraject binnen de gemeente en die daarbij een extra steuntje in de rug nodig hebben in de vorm van begeleiding en advies.

Financiële problemen

Bij onze cliënten staan de financiële problemen nooit geheel op zichzelf. Deze hangen vaak samen met de psychiatrische en psychosociale problematiek die het zelfstandig oplossen van deze financiële problemen belemmert. Na de aanmelding bij de MJD door de behandelaar of begeleider krijgt de cliënt een consulent bij de MJD aangewezen. Deze consulent benadert de cliënt voor een intake.

Vragen die in dit eerste gesprek aan de orde kunnen komen zijn:

 • Hebt u een legitimatiebewijs?
 • Hebt u een zorgverzekering?
 • Wat is uw maandinkomen?
 • Hoe gaat u met uw geld om?
 • Wat zijn uw vaste lasten?
 • Heeft u schulden?
 • Wie zijn de schuldeisers?
 • Heeft u al een betalingsregeling met uw schuldeisers?

Een patiënt vertelt

Plan van aanpak

Als de problemen goed in kaart zijn gebracht, doet de consulent een voorstel over de oplossing van deze problemen. Dit voorstel wordt met de cliënt besproken. In dit plan staat beschreven hoe de begeleiding van de MJD eruit ziet. Als de cliënt het eens is met het plan van aanpak, gaat de begeleiding van de MJD verder. De cliënt spreekt onze consulenten op één van onze vestigingen of binnen de kliniek waar hij is opgenomen. Daar stemmen we het verdere verloop van de dienstverlening af.

Schuldhulpverlening

Als de financiële situatie stabiel is, kan de MJD de cliënt aanmelden voor een schuldhulpverleningtraject. Zo’n traject moet worden geregeld bij een instantie voor schuldhulpverlening zoals de gemeentelijke kredietbank. Als de cliënt zelfstandig een traject kunt doorlopen, schrijft de MJD een verwijsbrief en doorloopt de cliënt zelf een traject. Als het traject niet zelfstandig doorlopen kan worden, krijgt de cliënt begeleiding van de medewerker van de MJD.

Het kan zo zijn dat er geen traject bij een instantie voor schuldhulpverlening doorlopen kan worden, omdat een eerder traject bijvoorbeeld is mislukt. Of als de schuldeisers niet willen meewerken. In zo’n geval kan de MJD proberen om een betalingsregeling te treffen met de schuldeisers.

Privacy

Met de gegevens over de cliënt en de situatie gaan we zorgvuldig om. Die komen terecht in een dossier. De MJD werkt nauw samen met de behandelaar of begeleider. Met die behandelaar of begeleider wisselt de medewerker van de MJD informatie uit over de voortgang van de begeleiding bij de MJD.