Materieel Juridische Dienstverlening Rotterdam
Locaties

Materieel Juridische Dienstverlening Rotterdam

Het geven van hulp en advies bij materiële en juridische problemen

Rotterdam

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Diergaardesingel 69-73
3014 AE Rotterdam
Plan route

Openingstijden

 • Maandag 08:30 - 17:00
 • Dinsdag 08:30 - 17:00
 • Woensdag 08:30 - 17:00
 • Donderdag 08:30 - 17:00
 • Vrijdag 08:30 - 17:00
 • Zaterdag 08:30 - 17:00
 • Zondag 08:30 - 17:00

Aanmelden

Aanmelden

Een aanmelding voor hulp van de Materieel Juridische Dienstverlening (MJD) loopt altijd via een behandelaar of begeleider. Om in aanmerking te komen voor de hulp van de MJD moet de hulpzoeker namelijk in behandeling zijn bij Fivoor of bij een andere hulpverleningsorganisatie die een overeenkomst heeft met de MJD. Om aan te melden voor MJD ga naar de aanmeldpagina.

 

Praktische informatie

Klachtenregeling

Voor meer informatie omtrent klachten, ga naar de pagina over de klachtenregeling van Fivoor.

Een dreigende uitzetting, hoog oplopende schulden, gebrek aan uitkering of zorgverzekering staan een geslaagde behandeling in de geestelijke gezondheidszorg vaak in de weg. Door allerlei omstandigheden kan de financiële situatie niet stabiel zijn. Bijvoorbeeld: de cliënt heeft nog geen uitkering, minder inkomsten dan waar hij recht op heeft, heeft geen woning of heeft huisvesting die niet passend is. De consulent bij de Materieel Juridische Dienstverlening (MJD) adviseert dan wat de cliënt kan doen. Eerst adviseren we hoe de situatie weer onder controle gekregen kan worden, pas dan gaan we werk maken van de schulden.

Financiële problemen

Bij de cliënten van Fivoor staan de financiële problemen nooit geheel op zichzelf. De problemen kunnen vaak niet zelf worden opgelost omdat psychiatrische problematiek dit tegenhoudt. De cliënt krijgt via ons een behandelaar of begeleider toegewezen die door middel van een intake het behandelproces bepaald.

Vragen die in deze intake aan de orde kunnen komen zijn:

 • Hebt u een legitimatiebewijs?
 • Hebt u een zorgverzekering?
 • Wat is uw maandinkomen?
 • Hoe gaat u met uw geld om?
 • Wat zijn uw vaste lasten?
 • Heeft u schulden?
 • Wie zijn de schuldeisers?
 • Heeft u al een betalingsregeling met uw schuldeisers?

Plan van aanpak

Als de problemen overzichtelijk zijn, doet de behandelaar een voorstel over de oplossing van de geldproblemen. Samen met de cliënt maakt de MJD’er een voorstel voor zijn rol in de begeleiding. Dit voorstel wordt met de cliënt besproken. In dit plan staat beschreven hoe de begeleiding van de MJD eruit ziet. Wanneer beiden het eens zijn, kan het behandeltraject starten. De cliënt ontmoet de MJD consultent op een van de vestigingen van Fivoor of binnen de kliniek waar hij in behandeling is. Budgettrainingen en online begeleiding horen tevens tot de mogelijkheden binnen het behandeltraject.

Patiënten vertellen

Schuldhulpverlening

Binnen Fivoor zijn wij gespecialiseerd in materiële problematiek. Dit zijn vaak geldproblemen. Op de afdelingen van Materieel Juridische Dienstverlening hebben wij maatschappelijk werkers en sociaal juridische dienstverleners in dienst. Wij werken samen aan het vinden naar een oplossing en zijn geen leningverstrekker. Wij zijn gericht op de aflossing van de schulden en geven aandacht voor de omstandigheden waardoor deze zijn ontstaan. Bij Fivoor bieden wij twee soorten trajecten: het minnelijke schuldhulpverleningstraject en het wettelijke schuldhulpverleningstraject.

Privacy

De gegevens van de cliënt komen terecht in een dossier. Hier wordt zorgvuldig mee omgegaan. De MJD werkt samen met behandelaren en/of begeleiders. Informatie over de patiënt wordt met hen gedeeld.