Wier (Behandelcentrum SGLVG)
Locaties

Wier (Behandelcentrum SGLVG)

Voor licht verstandelijk beperkten met een psychiatrische- of gedragsproblematiek

Den Dolder

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Citroenvlinder 4
3734 AD Den Dolder
Plan route

Let op: soms verwijst Google naar de Distelvlinder in Bilthoven. Dit is niet juist! Navigeer dan naar Dolderseweg 164 in Den Dolder.

Aanmelden

Aanmelden

Een behandeling kan alleen gestart worden op verzoek van een verwijzer. Zowel de patiënt zelf, met een verwijsbrief van de huisarts, als de verwijzer (huisarts of instelling) kan de patiënt aanmelden. Ga daarvoor naar de aanmeldpagina.

Wachttijden

De actuele wachttijd voor klinische opnamen is op dit moment 5 tot 6 maanden.

De actuele wachttijd voor opnames fluctueert sterk en doen we graag met de verwijzer in overleg. Neem om die reden contact op met één van de opname-coördinatoren. Uiteraard zijn zij ook aanspreekbaar om (voorafgaand aan een aanmelding) te overleggen.

WLZ – Laurenz Lokhorst (06 46597737)
Justitie – Marina Spijkerman (06 15838907)
Deeltijd – Olivier Werdmüller (06 13572626)

De wachttijdens van onze teams op het Ambulant Centrum (acaa-aanmeldingen@fivoor.nl) is:

FACT Wier: graag contact opnemen
ACT Wier: 5 tot 6 maanden
Poli Wier: 14 weken

Praktische informatie

Downloads

Binnenkort zijn hier downloads te vinden over de locatie.

Klachtenregeling

Voor meer informatie omtrent klachten, ga naar de pagina over de klachtenregeling van Fivoor.

Patiënten met een licht verstandelijke beperking die intensieve en/of forensische zorg nodig hebben, zijn het best op hun plek bij Wier, de zorglijn SGLVG. Zij hebben daarnaast psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen en de samenhang tussen deze problemen is complex. Daardoor hebben zij onze hooggespecialiseerde (derdelijns) zorg nodig, of dat nu klinisch of ambulant is. We geven de zorg vorm in onze kliniek in Den Dolder en diverse kleine, open locaties van Wier Open in de omgeving.

Wier (Behandelcentrum SGLVG)
Play

Wier (Behandelcentrum SGLVG)

Bekijk het verhaal van de medewerkers van Wier in Den Dolder.

Onze patiënten

Bij Wier behandelen wij mensen met een licht verstandelijke beperking hebt (IQ tussen de 50 en 85) gecombineerd met psychiatrische- of gedragsproblematiek. Ook wel SGLVG genoemd, wat staat voor Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt. De omgeving van de patiënt vindt het vaak lastig om goed met hen om te gaan. Mogelijk is de patiënt daardoor zelfs in contact gekomen met politie of justitie. Onze kennis en ervaring ligt bij deze groep patiënten die vaak tussen wal en schip valt in de zorg. Mensen die de grip op hun leven zijn kwijtgeraakt, iets dat tot uiting komt in ernstige gedragsproblemen, ontwrichting van het gezin en problemen op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.

Behandeltypen

Als duidelijk is, dat onze zorg passend is, dan kunnen we de behandeling starten in onze kliniek, en als dat kan ambulant of in deeltijd.  Soms ook met behulp van onze (F)ACT-teams die naar de patiënten toegaan. Klinische opname is altijd tijdelijk. Voor de inhoud van de behandeling maakt dat niet uit, onze behandeling krijgt vorm door één van de teams, met als eindverantwoordelijke een psycholoog of psychiater.

Bewoners aan het woord

De behandeling

Samen met de patiënt stellen we de behandeldoelen vast. In dit behandelplan staat ook hoe de behandeling vorm krijgt (klinisch, ambulant of in deeltijd). Daarbij proberen we te focussen op het anders omgaan met problemen. Hoe kan de patiënt beter met de licht verstandelijke beperking omgaan én de sterke kanten optimaal benutten? Natuurlijk zijn niet alle problemen op te lossen; de licht verstandelijke beperking verdwijnt niet en niet alle psychische stoornissen zijn te genezen. Maar ons doel is, dat de patiënt de mogelijkheden en beperkingen leert accepteren en hierin een balans weet te vinden zodat hij zo goed als mogelijk kan meedoen in de maatschappij. Wier maakt onderdeel uit van samenwerkingsverband De Borg.

Buurtcoach
Play

Buurtcoach

De buurtcoach in Del Dolder vertelt over zijn werkzaamheden.