Wier Kliniek Gesloten
Locaties

Wier Kliniek Gesloten

Voor licht verstandelijk beperkten met een psychiatrische- of gedragsproblematiek

Den Dolder

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Citroenvlinder 4
3734 AD Den Dolder
Plan route

Let op: soms verwijst Google naar de Distelvlinder in Bilthoven. Dit is niet juist! Navigeer dan naar Dolderseweg 164 in Den Dolder.

Contact met de buurtcoach? buurtcoach@fivoor.nl of 06-51423309

Deze locatie is rookvrij

Fivoor is op weg naar een rookvrije ggz. Lees meer op de pagina Fivoor Rookvrij.

Wachttijden

De actuele wachttijd voor opnames fluctueert sterk en doen we graag met de verwijzer in overleg. Neem om die reden contact op met één van de opname-coördinatoren. Uiteraard zijn zij ook aanspreekbaar om (voorafgaand aan een aanmelding) te overleggen.

Marina Spijkerman: 06-15838907
Werkdagen di t/m vr

Birgit Duijst: 06-22860927
Werkdagen wo en do

Klik hier voor de wachttijden van onze teams op het Ambulant Centrum Utrecht (acaa-aanmeldingen@fivoor.nl)

Neem voor de actuele wachttijd contact op met afdeling Patiëntenlogistiek 088-357 30 70 of patientenlogistiek@fivoor.nl.

Aanmelden

Aanmelden

Een behandeling kan alleen gestart worden op verzoek van een verwijzer. Zowel de patiënt zelf, met een verwijsbrief van de huisarts, als de verwijzer (huisarts of instelling) kan de patiënt aanmelden. Ga daarvoor naar de aanmeldpagina.

Downloads

Klachtenregeling

Voor meer informatie omtrent klachten, ga naar de pagina over de klachtenregeling van Fivoor.

Patiënten met een licht verstandelijke beperking die intensieve en/of forensische zorg nodig hebben, zijn het best op hun plek bij Wier, de zorglijn SGLVG. Zij hebben daarnaast psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen en de samenhang tussen deze problemen is complex. Daardoor hebben zij onze hooggespecialiseerde (derdelijns) zorg nodig, of dat nu klinisch of ambulant is. We geven de klinische en deeltijdzorg vorm in onze kliniek in Den Dolder en diverse kleine, open locaties van Wier Open in de omgeving, ons ambulante aanbod is onderdeel van het Ambulant Centrum Utrecht.

Wier (Behandelcentrum SGLVG)
Play

Wier (Behandelcentrum SGLVG)

Bekijk het verhaal van de medewerkers van Wier in Den Dolder.

Onze patiënten

Bij Wier behandelen wij mensen met een licht verstandelijke beperking (IQ tussen de 50 en 85) gecombineerd met psychiatrische- of gedragsproblematiek, ook wel SGLVG genoemd. (SGLVG staat voor Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt). De omgeving van de patiënt vindt het vaak lastig om goed met hen om te gaan. Mogelijk is de patiënt daardoor zelfs in contact gekomen met politie of justitie, of dat dreigt te gaan gebeuren. Onze kennis en ervaring ligt bij deze groep patiënten: zij vallen vaak tussen wal en schip in de zorg. Zij zijn de grip op hun leven kwijtgeraakt, iets dat tot uiting komt in ernstige gedragsproblemen en problemen op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.

Behandeltypen

Als duidelijk is, dat onze zorg passend is, dan kunnen we de behandeling starten in onze kliniek, en als dat kan ambulant of in deeltijd.  Soms ook met behulp van onze (F)ACT-teams die naar de patiënten toegaan. Klinisch, deeltijd, poliklinisch of ambulant: voor de inhoud van de behandeling maakt dat niet uit, onze behandeling krijgt vorm door één van de multi-disciplinaire teams, waarbij we ook tussen de teams schakelen als er meer of minder nodig is.

Lees meer over:

Wier Kliniek Gesloten
Wier Open kliniek kijkt uit naar verhuizing

Wier Open kliniek kijkt uit naar de verhuizing

Nieuwsbericht lezen
Wier Kliniek Gesloten
Cliënten van Wier helpen met ontruiming klooster

Cliënten helpen mee met ontruimen van de nieuwe locatie

Nieuwsbericht lezen

De behandeling

Samen met de patiënt stellen we de behandeldoelen vast. In dit behandelplan staat ook hoe de behandeling vorm krijgt (klinisch, ambulant of in deeltijd). Daarbij proberen we te focussen op het anders omgaan met problemen. Hoe kan de patiënt beter met de lichte verstandelijke beperking omgaan én de sterke kanten optimaal benutten? Natuurlijk zijn niet alle problemen op te lossen; de licht verstandelijke beperking verdwijnt niet en niet alle psychische stoornissen zijn te genezen. Maar ons doel is, dat de patiënt de mogelijkheden en beperkingen leert accepteren en hierin een balans weet te vinden zodat hij zo goed als mogelijk kan meedoen in de maatschappij.
Wier maakt onderdeel uit van samenwerkingsverband De Borg.

Trainingscentrum Wier
Wier heeft een eigen trainingscentrum, dat teams – werkzaam in de ggz, maatschappelijke opvang, verzorgingshuizen en beschermde woonvormen etc,- traint en coacht op het gebied van agressie / grensoverschrijdend gedrag en veiligheid.
Voor meer informatie mailt u met: trainingscentrumwier@fivoor.nl.

Buurtcoach
Play

Buurtcoach

De buurtcoach in Den Dolder vertelt over zijn werkzaamheden.

Buurtcoach

De buurtcoach is het eerste aanspreekpunt voor de buren rondom de Willem Arntsz Hoeve. Zij zijn dagelijks aanwezig van 14.30 tot 23.00 uur. De buurtcoach is bereikbaar op buurtcoach@fivoor.nl en 06-51423309.

Buurtmeldingen Den Dolder

Fivoor bereidt patiënten voor op een veilige en verantwoorde terugkeer naar de samenleving. Daarbij hoort het stap voor stap toewerken naar een leven buiten de kliniek. Een van de manieren waarop dat gebeurt is door het toekennen van verlof. Als een patiënt van één van de Fivoor-klinieken in Den Dolder te laat terugkeert van verlof en dit tot onrust zou kunnen leiden in de omgeving, melden wij dit op de pagina ‘Buurtmeldingen Den Dolder‘.

Informatie en cijfers over de patiënten van Fivoor in Den Dolder

Fivoor heeft in Den Dolder twee klinieken: Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) Utrecht en Behandelcentrum Wier. Maar wat is het verschil tussen deze klinieken? En welke patiënten verblijven hier eigenlijk? We geven graag meer inzicht in het werk dat wij doen. Daarom bieden we hieronder een overzicht van de patiënten die in Den Dolder verblijven. De cijfers in dit overzicht hebben betrekking op het afgelopen jaar.

Blog over Wier

Lees onderstaand een mooie blog over het werken bij Wier: hoe is het om daar te werken, wat zijn de uitdagingen en wat maakt dit werk zo mooi?

Wier Kliniek Gesloten
Het werken in de 24-uurs zorg bij Fivoor

Blog over het werken in de 24-uurs zorg van Fivoor

Nieuwsbericht lezen