Wier+ (Forensische Psychiatrische Afdeling)
Locaties

Wier+ (Forensische Psychiatrische Afdeling)

Forensische zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking

Den Dolder

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Dagpauwoog 1
3734 AE Den Dolder
Plan route

Contact met de buurtcoach? buurtcoach@fivoor.nl of 06-51423309

Deze locatie is rookvrij

Fivoor is op weg naar een rookvrije ggz. Lees meer op de pagina Fivoor Rookvrij.

Wachttijden

De actuele wachttijd voor opnames fluctueert sterk en doen we graag met de verwijzer in overleg. Neem om die reden contact op met één van de opname-coördinatoren. Uiteraard zijn zij ook aanspreekbaar om (voorafgaand aan een aanmelding) te overleggen.

Marina Spijkerman (werkdagen dinsdag t/m vrijdag): 06-15838907
Birgit Duijst (werkdagen woensdag en donderdag): 06-22860927

Neem voor de actuele wachttijd contact op met afdeling Patiëntenlogistiek 088-357 30 70 of patientenlogistiek@fivoor.nl.

Aanmelden

Aanmelden

Een behandeling kan alleen gestart worden op verzoek van een verwijzer. De verwijzers zijn het NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie). Ga daarvoor naar de aanmeldpagina.

Downloads

Klachtenregeling

Voor meer informatie omtrent klachten, ga naar de pagina over de klachtenregeling van Fivoor.

Bij Wier+ in Den Dolder behandelen wij mensen met een lichte verstandelijke beperking die intensieve zorg nodig hebben. Zij hebben daarnaast psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen. We duiden deze patiënten ook wel aan met: Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt (SGLVG). De kliniek richt zich op mensen die in aanraking zijn gekomen met justitie en behandeling opgelegd hebben gekregen.

Behandelcentrum Wier
Play

Behandelcentrum Wier

Wat medewerkers vertellen over Wier.

Over Wier+

Wier+ is onderdeel van Behandelcentrum Wier. Bij Wier+ behandelen we SLVG-patiënten met een forensische zorgtitel, waarvoor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorg inkoopt. Ook patiënten met een zorgmachtiging waarbij er sprake is van (acuut) delictgevaar en/of verslavingsproblematiek, komen in aanmerking voor opname. Wij hebben bij Wier+ plaats voor 32 patiënten.

De behandeling

Behandelprogramma’s richten zich onder meer op psychiatrische problematiek, gedragsstoornissen, middelengebruik en verslaving en het verminderen van het risico op herhaling. Uiteindelijk richten we ons op re-integratie in de maatschappij en verbetering van kwaliteit van leven. Risicotaxatie en risicomanagement staan daarom centraal in de behandeling.

De complexe problematiek van onze patiënten vereist altijd behandeling op maat. In kleine groepen en geleidelijk wennen aan vrijheden is een vereiste.  Ook het aanleren van vaardigheden is van belang. Onze patiënten hebben veel tijd en herhaling nodig om in de praktijk te brengen wat ze hebben aangeleerd.

Lees meer over de behandeling op een FPA.

Patiënt aan het woord

Ketenzorg

Continuïteit in behandeling en zorg: dat is belangrijk voor de patiënt en zijn re-integratie. Tijdens de opgelegde strafrechtelijke maatregel kan de patiënt daarom doorstromen naar andere afdelingen binnen Behandelcentrum Wier. De afdelingen verschillen onderling in begeleidingsintensiteit en beveiligingsniveau. Als de behandeling is afgerond, stroomt de patiënt meestal door naar de reguliere gehandicaptenzorg of begeleid wonen. Daarom werkt Behandelcentrum Wier samen met verschillende ketenpartners in de regio. Een behandeling bij Wier wordt afgesloten met een nazorgtraject voor de patiënt en/of zijn (toekomstige) woonvoorziening.

Omwonenden WA Hoeve

Voor omwonenden van de WA Hoeve is er een aparte pagina ingericht met relevante informatie, zoals de gegevens van de buurtcoaches en nieuws vanuit Fivoor.

Buurtcoach
Play

Buurtcoach

Bekijk hier de rol van de buurtcoach in Den Dolder.

Toekomst WA Hoeve

Wier+ zit gevestigd op de Willem Arntsz (WA) Hoeve in Den Dolder. Altrecht, de eigenaar van de WA Hoeve, heeft het terrein verkocht aan gebiedsontwikkelaar Bouwfonds Property Development (BPD). BPD gaat het terrein herontwikkelen. Het wordt een gebied met een mix van verschillende soorten woningen, bewoners en ondernemers. Het is de bedoeling dat Wier+ daarom uiterlijk 31 december 2026 verhuist van het terrein. Waar de kliniek naartoe gaat is nog niet bekend, er wordt nog gezocht naar een geschikte locatie. Wel staat vast dat de kliniek in de regio Utrecht blijft, zodat Fivoor de zorg aan  patiënten en de samenwerking met ketenpartners in de regio voort kan zetten. Meer informatie over de herontwikkeling van de WA Hoeve leest u op de website van de gemeente Zeist en de website van BPD.