Wier+ (Behandelcentrum Forensische SGLVG)
Locaties

Wier+ (Behandelcentrum Forensische SGLVG)

Forensische zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking

Den Dolder

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Dagpauwoog 1
3734 AE Den Dolder
Plan route

Contact met de buurtcoach? buurtcoach@fivoor.nl of 06-51423309

Wachttijden

De actuele wachttijd voor opnames fluctueert sterk en doen we graag met de verwijzer in overleg. Neem om die reden contact op met één van de opname-coördinatoren. Uiteraard zijn zij ook aanspreekbaar om (voorafgaand aan een aanmelding) te overleggen.

 

Marina Spijkerman: 06-15838907
Werkdagen di t/m vr

 

Birgit Duijst: 06-22860927
Werkdagen wo en do

 

Neem voor de actuele wachttijd contact op met afdeling Patiëntenlogistiek 088-357 30 70 of patientenlogistiek@fivoor.nl.

Aanmelden

Aanmelden

Een behandeling kan alleen gestart worden op verzoek van een verwijzer. De verwijzers zijn het NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie). Ga daarvoor naar de aanmeldpagina.

Downloads

Klachtenregeling

Voor meer informatie omtrent klachten, ga naar de pagina over de klachtenregeling van Fivoor.

Wier is een gespecialiseerd centrum voor onderzoek, diagnostiek en behandeling van SGLVG patiënten. Dit zijn mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafd intelligentieniveau, bij wie ook sprake is van ernstige gedragsmatige stoornissen en/of psychiatrische aandoeningen.

Wier+ (Behandelcentrum SGLVG)
Play

Wier+ (Behandelcentrum SGLVG)

Bekijk de locatie en wat de medewerkers hierover vertellen.

Forensische SGLVG Kliniek

De Wier+ kliniek is het onderdeel van Wier dat zich richt op de behandeling en begeleiding van patiënten die in contact zijn gekomen met justitie en daarbij behandeling opgelegd hebben gekregen. De roep vanuit de politiek en de maatschappij om behandelplaatsen voor deze doelgroep, heeft geresulteerd in een forensische SGLVG kliniek met plaats voor 29 patiënten op het Altrecht terrein in Den Dolder.

Beveiligingsniveau

Het beveiligingsniveau van de Wier+ kliniek is gelijk aan dat van een forensisch psychiatrische afdeling.

Patiënt aan het woord

Doelgroep

Wier+ neemt mensen op met een IQ tussen 50 en 85, in de leeftijd van 18 tot en met 55 jaar. In een enkel geval ook 16- en 17-jarigen. Er is sprake van een forensische zorgtitel, waarvoor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorg inkoopt, we kennen in Nederland 25 verschillende forensische zorgtitels, uitgezonderd TBS met dwangverpleging.
Ook forensische SGLVG-patiënten met verslavingsproblematiek komen in aanmerking voor opname. In de kliniek is één unit gericht op patienten waarbij verslavingsproblematiek op de voorgrond staat.

Behandeling

Risicotaxatie en risicomanagement staan centraal in de behandeling. De behandelprogramma’s richten zich onder meer op psychiatrische problematiek, gedragsstoornissen, middelengebruik & verslaving en het verminderen van het risico op recidive. De complexe problematiek van onze patiënten vereist altijd behandeling op maat. In kleine groepen en geleidelijk wennen aan vrijheden is een vereiste. Ook het aanleren van vaardigheden is van belang. Onze patiënten hebben veel tijd en herhaling nodig om in de praktijk te brengen wat ze hebben aangeleerd.

Behandeldoelen

De behandeldoelen kunnen per patiënt verschillen: soms gericht op het opheffen of genezen van het probleem (cure), soms op het leren omgaan hiermee (cope), het leren beheersen van het gedrag (control) of op het opzetten van ondersteuning en zorg (care). Altijd is het belangrijk dat de patiënt zijn mogelijkheden en beperkingen leert zien, zodat hij ze kan accepteren en hierin een balans kan vinden.  Daarom is blijvende ondersteuning na de behandeling vrijwel altijd noodzakelijk. Uiteindelijk richten we ons op re-integratie in de maatschappij en verbetering van kwaliteit van leven.

Ketenzorg

Continuïteit in behandeling en zorg: dat vinden we erg belangrijk voor de patiënt en zijn re-integratie. Tijdens de opgelegde strafrechtelijke maatregel kan de patiënt dan ook doorstromen naar andere behandelafdelingen binnen Wier. De afdelingen verschillen namelijk onderling in begeleidingsintensiteit en beveiligingsniveau. Wanneer dat bij de doelen past, kan een patiënt bij ons worden toegeleid naar een vorm van begeleid wonen. Daarom werkt Wier samen veel verschillende ketenpartners in de regio. Een behandeling op Wier wordt afgesloten met een nazorgtraject voor de patiënt en/of zijn (toekomstige) woonvoorziening.

Buurtcoach
Play

Buurtcoach

Bekijk hier de rol van de buurtcoach in Den Dolder.

De buurtcoach

De buurtcoach is het eerste aanspreekpunt voor de buren rondom de Willem Arntsz Hoeve. Zij zijn dagelijks aanwezig van 14.30 tot 23.00 uur.  De buurtcoach is bereikbaar op buurtcoach@fivoor.nl en 06-51423309.

Buurtmeldingen Den Dolder

Fivoor bereidt patiënten voor op een veilige en verantwoorde terugkeer naar de samenleving. Daarbij hoort het stap voor stap toewerken naar een leven buiten de kliniek. Een van de manieren waarop dat gebeurt is door het toekennen van verlof. Als een patiënt van één van de Fivoor-klinieken in Den Dolder te laat terugkeert van verlof en dit tot onrust zou kunnen leiden in de omgeving, melden wij dit op de pagina ‘Buurtmeldingen Den Dolder‘.

Informatie en cijfers over de patiënten van Fivoor in Den Dolder

Fivoor heeft in Den Dolder twee klinieken: Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA Utrecht) en behandelcentrum Wier. Maar wat is het verschil tussen deze klinieken? En welke patiënten verblijven hier eigenlijk? We geven graag meer inzicht in het werk dat wij doen. Daarom bieden we hieronder een overzicht van de patiënten die in Den Dolder verblijven. De cijfers in dit overzicht hebben betrekking op het afgelopen jaar.