triangle
Nieuws / Ambulant Centrum Utrecht – Volwassenen

Nieuwsbrief Ketenveldnorm januari & februari 2020

In deze nieuwsbrief wordt een update gegeven rondom de Ketenveldnorm in Midden-Nederland.

Het eerste jaar experimenteren met de ketenveldnorm en levensloopteams zit er op. We hebben inmiddels belangrijke ervaringen opgedaan over hoe we een stevige ononderbroken samenwerking in de keten vorm kunnen gaan geven. De pilot voor het implementeren van de ketenveldnorm en het werken met de levensloopteams in de vier pilotregio’s is met een jaar verlengd. Dit geeft de mogelijkheid om goede werkwijzen te borgen en koerswijzigingen in te zetten waar nodig.

In deze nieuwsbrief

  • Nieuws over de landelijke evaluatie
  • Feiten over de ketenveldnorm
  • Een samenvatting
  • Resultaten van de enquête
  • en meer…
Nieuwsbrief Ketenveldnorm januari/februari 2020