triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Nieuwsbrief Ketenveldnorm maart 2020

In deze nieuwsbrief wordt een update gegeven rondom de Ketenveldnorm in Midden-Nederland.

Het is misschien wat stiller geweest rondom de ketenveldnorm in Midden-Nederland, maar op de achtergrond is er heel hard gewerkt.

In de nieuwsbrief van december

• Vanuit het landelijke projectteam
• Pilotregio’s mogen door in 2020
• Nog geen nieuwe instroom
• Levensloopteams delen ervaringen

Nieuwsbrief Ketenveldnorm maart 2020