triangle
Nieuws / Fivoor algemeen

Werkconferentie Ketenveldnorm pilot

80 mensen weten meer dan één! Dat hebben we maar weer gezien tijdens de werkconferentie ter gelegenheid van de start van de pilot Ketenveldnorm in Midden-Nederland.

Na de inleidende presentatie vanuit het landelijk projectteam, is helder geworden wat de ketenveldnorm nu eigenlijk behelst. De opdracht is om gestructureerde samenwerking in de regio vorm te geven voor mensen die (potentieel) gevaarlijk gedrag vertonen als gevolg van een psychische stoornis en/of verstandelijke beperking. Fivoor heeft, samen met De Forensische Zorgspecialisten, de taak op zich genomen om dit te organiseren.

Na een korte toelichting van de plannen in de pilot, is de zaal aan zet. Van RIBW tot FACT-team, van gemeente tot zorgverzekeraar en van maatschappelijke opvang tot gesloten zorg, allen nemen deel aan de werkgroepen om kleur te geven aan deze pilot. We hebben onder andere naar de zorginhoud en de processen gekeken, maar ook de tijd genomen om te bepalen hoe het nu is (0-meting) en waar we met elkaar naar toe werken (doel).

Fivoor

Wat nu?

De praktijk gaat komend jaar de beste leerschool zijn. Dit is de reden dat we in het eerste kwartaal van 2019 de eerste cliënten toelaten tot de levensloopfunctie en het gaan doen. Gaandeweg gaan we verder met bouwen, evalueren, aanpassen en toewerken naar de integrale keten die de ketenveldnorm beoogd. We komen steeds in de regio terug met bevindingen, oplossingen en ideeën. Daarnaast gebruiken we andere regio’s om best practises op te halen en stellen we ons open voor hen, zodat zij goed kunnen volgen wat hen volgend jaar te doen staat. De Ketenveldnorm zal dan in alle regio’s moeten worden neergezet. Dat kunnen we maar beter samen doen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de ketenveldnorm kun je terecht op www.continuiteitvanzorg.nl of neem contact op met Sophie Koek via s.koek@fivoor.nl of 06 – 308 131 66.