Licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen
Problematiek

Licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen

Volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB), met een IQ lager dan 85, vormen een kwetsbare groep in de samenleving die ook veel in de (forensische) psychiatrie te vinden is.

GGZ en Penitentiaire Inrichtingen

In de geestelijke gezondheidszorg en penitentiaire inrichtingen zien we dat mensen met een verstandelijke beperking (een IQ lager dan 80) niet altijd herkend worden. We schatten dat 40-50% van de gedetineerden met een verslaving of psychiatrisch probleem ook met een verstandelijke beperking kampt. We merken dat behandeling in de ggz niet aanslaat.

Met ons team doorbreken we die terugval, wij hebben het geduld en de motivatie om resultaat te boeken met deze doelgroep.

Niveau

Psychiatrische problemen, verslaving en problemen op andere levensgebieden versterken elkaar. Voor mensen met een verstandelijke beperking is een aangepaste aanpak nodig. Dat vraagt ervaring van het team, creativiteit en een persoonsgerichte aanpak.

Problemen licht verstandelijke beperking

We zien dat voor verstandelijk beperkten:

  • Uitleg over medicatie of behandeling moeilijk te begrijpen is
  • Aandacht in een gesprek snel verslapt.
  • Contact met zorgverleners moeizaam verloopt.
  • Begrijpend lezen moeilijk is.
  • Omgang met andere mensen of instanties moeilijk is.
  • Praktische zaken niet geregeld zijn (bijvoorbeeld wonen, werk, geldzaken).

Het leren en denken maar ook de sociale zelfredzaamheid bij de (SG)LVB doelgroep is anders dan bij patiënten die geen verstandelijke beperking hebben. Fivoor realiseert daarom een samenhangend zorgaanbod bestaande uit klinische en intensieve (forensische) zorg, wonen en ambulante begeleiding voor deze doelgroep. Maar ook outreachende zorg (FACT en ACT) in de woonomgeving van de patiënt of poliklinische behandeling behoort tot de mogelijkheden. Waar het om gaat, is aansluiting te vinden bij déze patiënt, op een manier die bij hem (haar) past.