Licht verstandelijke beperking (LVB)
Problematiek

Licht verstandelijke beperking (LVB)

Als mensen een laag IQ hebben, noemen we dit een verstandelijke beperking. Veel mensen met een laag IQ redden zich goed zelf, we noemen dit dan een lichte verstandelijke beperking (LVB). Mensen met een lichte verstandelijke beperking vinden een aantal dingen wél vaak moeilijk. Het oplossen van problemen is moeilijk. Het plannen van activiteiten is moeilijk. Het leren op school of werk is moeilijk. Mensen met LVB hebben vaak problemen met het begrijpen van anderen. Soms is zelfstandig het huishouden doen lastig. En mensen met LVB vinden omgaan met geld soms ingewikkeld.

Hoe kom je aan een verstandelijke beperking?

Met LVB word je geboren. Bij sommige mensen is het al duidelijk als ze nog heel jong zijn. Bij anderen wordt het pas later duidelijk. Dat komt doordat het dagelijks leven ingewikkelder wordt als je ouder wordt en alles zelf moet regelen.

LVB en gedragsproblemen

Sommige mensen met LVB hebben moeite om zich goed te gedragen. Hiermee wordt bedoeld dat zij het lastig vinden om rustig te blijven wanneer dingen heel anders gaan dan ze willen of verwacht hadden. Ze worden dan boos en gaan schelden, dreigen of slaan. Dit noemen we probleemgedrag. Mensen met LVB vinden het soms moeilijk om voor zichzelf op te komen. Daar kunnen anderen misbruik van maken, waardoor iemand nog verder in de problemen komt.

Hoe weet je of je een verstandelijke beperking hebt?

De gemiddelde Nederlander heeft een intelligentie (IQ) van 100. Als je IQ onder de 80 is, noemen we dit een lichte verstandelijke beperking. Veel mensen hebben geen idee hoe hoog hun intelligentie is. Als je in je leven al veel problemen hebt, en je vond school erg moeilijk vroeger, zou het kunnen dat je een verstandelijke beperking hebt. Als iemand of zijn behandelaar denkt dat er bij hem sprake is van LVB, gaan wij dat onderzoeken. We stellen hem een aantal vragen die gaan over intelligentie en school. Daarna doen we een lange test. Uit deze test komt het IQ. En de test laat zien waar iemand het meeste moeite mee heeft: taal, snel denken, of bijvoorbeeld rekenen of ruimtelijk inzicht.

Wat kun je aan een verstandelijke beperking doen?

Een verstandelijke beperking gaat niet over door behandeling. Maar door er meer over te weten en anders met dingen om te gaan, worden problemen wel vaak veel kleiner. De Fivoor-locaties Ambulant Centrum Rotterdam, Ambulant Centrum Utrecht, Weerlanden (Behandelcentrum LVB), Wier (Behandelcentrum SGLVG) en Wier+ (Behandelcentrum Forensische SGLVG) zijn gespecialiseerd in LVB samen met probleemgedrag. Door onze behandeling leert iemand wat hij kan en waar hij hulp bij nodig heeft.

Hierdoor werken we samen aan een goede toekomst. Wij vinden het erg belangrijk om ook de naasten uit te nodigen. We bespreken dan samen wat LVB is. Dan leren ze een licht verstandelijke beperking beter begrijpen.

LVB komt zelden alleen

Mensen met LVB hebben soms ook andere problemen. Ze hebben problemen met administratie, instanties of werk. Soms hebben ze problemen in hun relatie of hun gezin. Sommige mensen met LVB hebben last van somberheid of angsten. Soms gebruiken mensen met LVB drank of drugs. Ook denken ze soms erg negatief over zichzelf, omdat ze heel lang te horen hebben gekregen dat ze lui of dom zijn. Bij al dit soort problemen kunnen we helpen. Zodat iemand de behandeling krijgt die bij hem past.