Ontwrichte behandelrelatie
Problematiek

Ontwrichte behandelrelatie

Ontwrichting is een ernstige verstoring van een behandelsysteem, waardoor de behandeling stagneert. Denk bijvoorbeeld aan patiënten, van wie het gedrag zoveel vragen en discussie oproept in het multidisciplinaire team dat het team vastloopt in het contact met de patiënt én in het contact met elkaar. Of patiënten die zodanig moeilijk hanteerbaar zijn dat ze binnen ziekenhuizen in een roulatiesysteem terechtkomen. In dergelijke gevallen is sprake van ontwrichting.

Ontstaat van ontwrichting

Ontwrichting kan ontstaan in het contact met de patiënt én in het contact tussen de leden van het multidisciplinaire behandelteam. Een lastige patiënt zorgt niet per definitie voor ontwrichting; de reactie van de hulpverleners op het gedrag van de patiënt speelt ook een rol.

Moeilijk hanteerbaar gedrag

Het doorbreken van ontwrichte situaties vergt veel geduld en zelfreflectie van teams en teamleden. Lastig gedrag kennen hulpverleners vaak alleen toe aan de patiënt, maar er moet ook gekeken worden hoe hulpverleners zich opstellen. De interactie tussen hulpverleners en patiënt staan dan centraal, niet de ziektebeelden en het probleemgedrag.

In de omgang met de patiënt kijken we naar wat de patiënt zelf kan. We doen een beroep op eigen verantwoordelijkheid. Kortom: een positieve benadering. Grensoverschrijdend gedrag kan worden gezien als een inadequate manier van communiceren. Wanneer men dit onderkent, kan gekeken worden naar meer effectieve en constructieve manieren van communiceren.