triangle
Publicaties Gepubliceerd / Onderzoeksprojecten

Masterthesis collega Fivoor: ‘De reclassering weet dat ik een f*cking gangster ben’

Onze collega Jeffrey Jhanjan is sinds 2013 werkzaam bij GGZ Reclassering Fivoor Den Haag. Tijdens zijn loopbaan is hij begonnen als reclasseringswerker en heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van jongvolwassenen. Ook in zijn huidige rol als werkondersteuner is hij nog steeds betrokken bij deze doelgroep. Om zijn kennis te verbreden is hij in 2019 gestart met de Master Forensisch Sociale Professional aan de Hogeschool Utrecht.

Tijdens deze master heeft hij onderzoek gedaan naar online straatcultuur, delinquent gedrag en hybride werken binnen reclasseringstrajecten. Gedurende het onderzoek heeft hij geprobeerd een brug te vormen tussen de wetenschap en de reclasseringspraktijk. Jeffrey is daarbij geïnspireerd geraakt door de wetenschappelijke literatuur en de reclasseringswerkers die hij heeft geraadpleegd. Deze inspiratie heeft hij getracht op te tekenen in zijn masterthesis, met de prikkelde titel: “De reclassering weet dat ik een f*cking gangster ben”. Zijn thesis heeft een mooi cijfer gekregen: een 8.2.

Het doel van Jeffreys onderzoek

Het doel van dit onderzoek is het doen van aanbevelingen aan GGZ Reclassering Fivoor over het beter betrekken van de online leefwereld in reclasseringstrajecten van jongeren bij wie online straatcultuur en delinquent gedrag een rol spelen. Jeffrey hoopt dat zijn onderzoek de relevantie van het onderwerp weet te accentueren en aanleiding geeft om het onderzochte fenomeen verder in kaart te brengen.

Klik hier om de masterthesis te lezen.

Wat doet GGZ Reclassering Fivoor?

De GGZ Reclassering stelt zich als onafhankelijke partij op in de strafrecht- en zorgketens. Wij haken aan tijdens voorarrest, voordat iemand voor de rechter moet verschijnen of als straf. Wij helpen bij een verantwoorde terugkeer in de maatschappij. Klik hier voor meer informatie over de GGZ Reclassering Fivoor.