triangle

Vragen en antwoorden 'Bericht in de Telegraaf over FPA Utrecht'

Vrijdag 28 juni is er een bericht verschenen op Telegraaf.nl waarin een ex-patiënt van FPA Utrecht aan het woord komt. Hieronder geven wij antwoord op de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stuurt u dan een e-mail naar communicatie@fivoor.nl.

Wat is een forensisch psychiatrische afdeling (FPA)?

Op een Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA) worden patiënten behandeld met gedragsproblemen die een psychiatrische oorzaak hebben. Mogelijk zijn de patiënten hierdoor in aanraking gekomen met justitie. Een opname op een forensisch psychiatrische afdeling kan zowel met als zonder een strafrechtelijke maatregel plaatsvinden. Ook vrijwillige opname behoort tot de mogelijkheden. De medewerkers van een FPA helpen om de behandeling succesvol te doorlopen. Veiligheid voor de (mede)patiënt, omwonenden en medewerkers is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Klik hier voor meer informatie over een FPA.

Kunnen patiënten zomaar naar binnen en buiten lopen in een FPA?

Een FPA heeft beveiligingsniveau 2. Dit betekent dat er controle is op de entree. Die bestaat uit een sluis die alleen geopend kan worden door de beveiliging. Bij binnenkomst moet iedereen zich daar melden. Bezoekers worden altijd opgehaald en naar de betreffende afdeling begeleid. Patiënten gaan zelfstandig richting de units en moeten zich daar melden.
Alle patiënten van FPA Utrecht (zowel van open als gesloten afdelingen) kunnen alleen naar buiten als zij daar toestemming voor hebben en dit past bij de op dat moment voor hen geldende verlofkaders. Voorafgaand aan elk verlof wordt een risico inschatting gedaan via een risicotaxatie instrument. Scoort een patiënt hierop negatief, dan wordt het verlof ingetrokken of aangepast van een onbegeleid verlof, naar een begeleid verlof bijvoorbeeld. Voordat een patiënt vertrekt maken we strakke afspraken over waar een patiënt naartoe gaat en hoe laat hij terug is. Als patiënten niet terug zijn in de kliniek op het afgesproken tijdstip, dan wordt dit direct opgemerkt. Wij melden de afwezigheid van de patiënt vervolgens direct bij de instanties (toezichthouders en politie).

Weet de buurt wat voor patiënten er verblijven in de kliniek?

We hebben regelmatig overleg met de klankbordgroep, die bestaat uit verschillende omwonenden. Daar beantwoorden we vragen van omwonenden, staan we stil bij incidenten en zijn afspraken gemaakt over welke informatie we delen. Sinds kort melden we alle incidenten die mogelijk de omgeving raken direct aan de klankbordgroep. Een deel van hen deelt deze informatie via lokale app groepen.

Bieden jullie pas sinds kort behandeling tegen verslaving aan?

Verslavingen werden altijd al behandeld in FPA Utrecht. De laatste anderhalf jaar is het behandelaanbod op gebied van verslaving uitgebreid en zijn behandelingen voor patiënten waarvoor dat nodig was geïntensiveerd.

Klopt het dat er een hennepplantage is gevonden in de buurt van FPA Utrecht?

Dit klopt, er is inderdaad een hennepkwekerij aangetroffen op het WA Hoeve terrein. De kwekerij is ontmanteld en de politie doet onderzoek. Er is vooralsnog geen aanleiding om te denken dat patiënten van FPA Utrecht betrokken waren bij de kwekerij. Lees hier het bericht van Altrecht over de hennepkwekerij.

Kunnen bezoekers drugs mee naar binnen nemen?

Wij streven naar een drugsvrije kliniek. In dat kader fouilleren wij patiënten en bezoekers als daar aanleiding voor is. Als het bezoek weigert om mee te werken hieraan dan mag hij/zij niet naar binnen. In een FPA wordt echter niet standaard gefouilleerd. We controleren de patiënten op verschillende momenten en via verschillende methoden op drugs. Lees voor meer informatie ook de volgende vraag over drugs.

Controleren jullie op drugs?

Wij controleren alle patiënten van FPA Utrecht als onderdeel van hun behandeling regelmatig op drugs. Daarnaast controleren wij op de volgende momenten op het bezit en gebruik van drugs en alcohol; bij opname, als periodieke controles en bij vermoeden van gebruik. Hiervoor hebben we meerdere methoden beschikbaar: een blaastest, een speekselanalyse, twee soorten urinecontrole en drugshonden.

Vinden jullie weleens wapens op een kamer van een patiënt?

We doorzoeken regelmatig de afdelingen en kamers. Als er iets afwijkends gevonden wordt dan melden we dat bij de politie. Zij onderzoeken het vervolgens verder als daar aanleiding voor is. Wij hebben in de periode dat dhr. Puiman bij ons verbleef, en ook daarna, geen wapens gevonden.

Zitten er nog steeds patiënten die zijn veroordeeld voor een zedenmisdrijf bij FPA Utrecht?

Bij FPA Utrecht verblijven geen patiënten die veroordeeld zijn voor een zedenmisdrijf. De enkele patiënten die wel veroordeeld waren voor zeden zijn uitgeplaatst in de week nadat Michael P. is opgepakt.

Werken er alleen maar net afgestudeerden bij jullie?

Wij werken alleen met professioneel opgeleid personeel. We roosteren medewerkers zo in dat minder ervaren medewerkers altijd samenwerken met ervaren collega’s. Daarnaast begeleiden we minder ervaren medewerkers uitgebreid via bijvoorbeeld intervisie gesprekken.

Kunnen patiënten achter de identiteit van medewerkers komen om zo hun social media te zien?

Van al onze medewerkers bij FPA Utrecht zijn op de afdelingen de voor en achternaam bekend. Dat is wettelijk verplicht. We raden al onze medewerkers dringend aan om hun sociale media af te schermen.

Zijn er kledingvoorschriften voor medewerkers?

Bij FPA Utrecht zijn er duidelijke kledingvoorschriften voor de medewerkers. Daar wordt ook op gecontroleerd en medewerkers worden aangesproken als ze deze overtreden.

Zijn intieme relaties tussen medewerkers en patiënten toegestaan?

Intieme relaties tussen medewerkers en patiënten zijn mogelijk schadelijk voor de behandeling en de veiligheid en mogen absoluut niet. Hier zijn duidelijke protocollen voor. Mocht het toch voorkomen dan onderzoeken we het voorval en doen we altijd aangifte.

Is er iets veranderd in de kliniek sinds de moord op Anne Faber?

FPA Utrecht heeft de afgelopen anderhalf jaar onder verscherpt toezicht gestaan van de Inspectie voor Justitie en Veiligheid en de Inspectie voor Gezondheidzorg en Jeugd. Zij hebben duidelijke verbeteringen geconstateerd en hebben aangegeven dat de kliniek weer op niveau functioneert. Daarom hebben zij dit verscherpte toezicht in februari opgeheven. Nog steeds kijken de inspecties en het ministerie regelmatig over onze schouder mee of het goed gaat.

Meer vragen & antwoorden

Lees hier meer vragen en antwoorden omtrent de onderzoeken naar het detentieverloop van Michael P., de genomen maatregelen, de veiligheid op het terrein en op algemene vragen over de FPA Utrecht en Fivoor.