De behandelafdelingen
Terug naar het overzicht

De behandelafdelingen

Gelezen
Copy triangle

Op deze pagina lees je meer over de behandelafdelingen van de verschillende OFZ-locaties. Elke behandelafdeling heeft een werk- en leefmilieu afgestemd op de problematiek van de patiënt en bijbehorende zorgzwaarte.

Binnen Overige Forensische Zorg (OFZ) zijn er de volgende locaties en behandelafdelingen:

FPK Poortugaal

De FPK ligt binnen het hek van de FPC maar buiten de muur. Dit heeft te maken met het beveiligingsniveau. De FPK is beveiligingsniveau 3 en de FPC niveau 4. De FPK behandelt zowel mannen als vrouwen in tegenstelling tot de FPC. De FPK heeft 1 gedeeld kantoor en vanuit dat kantoor wordt de zorg geleverd aan de 2 afdelingen. Elke afdeling heeft een gedeelde huiskamer met keuken. Hier vinden groepsmomenten plaats zoals de dagopening- en sluiting, gezamenlijk eten door de patiënten zelf gekookt en bijvoorbeeld besprekingen met patiënten. Ook beschikt de FPK over een patio waar de patiënten van beide afdeling buiten kunnen zitten, sporten en roken. Daarnaast is er een sportruimte op de afdeling voor recreatie, een gespreksruimte, een comfortroom en een afzonderingskamer. Elke patiënt heeft een eigen kamer met douche en toilet.

Op de FPK werken we snel richting re-integratie in de maatschappij, het bieden van intensieve behandeling en opstarten van verlof zijn hier een onderdeel van. Dit doen we met een multidisciplinair team bestaand uit sociotherapeuten, psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkers en activiteiten begeleiders. Kenmerkend voor de FPK is dat de lijntjes kort zijn omdat alle disciplines dichtbij zijn, hierdoor loop je makkelijk bij elkaar langs voor overleg. De invulling van een traject en de duur hiervan ziet er voor iedere patiënt anders uit. Patiënten zitten gemiddeld 8 maanden tot 1,5 jaar op de afdeling. De meeste patiënten stromen vanuit de FPK uit naar bijvoorbeeld een FPA of beschermd wonen.

Sociaal therapeutisch milieu

1 kant heeft een Sociaal therapeutische behandelmilieu. Hier zitten patiënten met een persoonlijkheidsstoornis, eventueel in combinatie met een psychotische stoornis en/of een verslaving(achtergrond.)

Doelgroep en visie
Op afdeling verblijven patiënten waarbij persoonlijkheidsproblematiek op de voorgrond staat. De meeste patiënten zijn verbaal sterk en zelfredzaam. Het kenmerkende van een sociaal-therapeutische afdeling is dat patiënten geleerd wordt om zelf hun vaardigheden in te zetten om conflicten en andere problemen op te lossen. Op deze afdeling ligt een groot deel van het nemen van eigen verantwoordelijkheid en initiatief bij de patiënt zelf. Een aantal patiënten zijn hiertoe minder in staat en krijgen daarbij de benodigde begeleiding van staf. Deze patiënten behoeven meer structuur en aansturing. Elke patiënt heeft een coach met wie alle inhoudelijke zaken besproken worden. Elke patiënt heeft samen met zijn coach een vroegsignaleringsplan (VSP) opgesteld waarin beschreven staat welk gedrag de patiënt vertoont wanneer het minder goed met hem gaat en wat er dan moet gebeuren. Het is belangrijk om deze signalen te kunnen herkennen voor zowel staf als de patiënt zelf.

Een dag op afdeling
Op afdeling starten we de dag met een gezamenlijke dagopening om een inschatting te maken van hoe het met de patiënt gaat, ook worden hierbij afspraken doorgegeven. In de ochtend en middag volgen de patiënten hun blokken en therapieën. Zoals creatieve blokken, sport, onderwijs (het behalen van diploma’s zoals heftruckchauffeur, VCA, sociale hygiëne). Een gedeelte van de patiënten heeft (werk)verlof buiten de kliniek. Dit varieert van taakstraffen, tot vrijwilligers werk naar een betaalde baan. De lunch en het avondeten zijn gezamenlijke verplichte groepsmomenten. De avondmaaltijd wordt afgesloten met een dagsluiting. In de avond is er tijd voor ontspanning en gesprekken met coach.

Profiel medewerker
Als medewerker sta je sterk in je schoenen. Je bent verbaal sterk en je weet hoe je op een professionele manier moet reageren op verbale agressie. Je kunt patiënten begrenzen als dat nodig is en bent niet bang om het gesprek aan te gaan. Ook kun je ze ook ondersteunen bij zaken waar zij (nog) hulp bij nodig hebben. De problematiek van patiënten komt duidelijk naar voren in de manier waarop ze het contact aangaan, waarbij ze zaken persoonlijk kunnen maken.  Dit moet je als uitdaging kunnen zien, kunnen verdragen en in de behandeling van de patiënt kunnen brengen.  Ook moet je deze dynamiek met je collega’s kunnen bespreken. Je kan op gelijkwaardige manier met de patiënt communiceren en daardoor kan er diepgang plaats vinden in de gesprekken. Belangrijk is hierbij dat je signalen oppikt en daar woorden aan kan geven. De zogeheten forensische scherpte.

Supportief milieu

Een andere kant is een behandelafdeling voor patiënten met een psychotische stoornis en/of een ontwikkelingsstoornis.

Doelgroep en visie
De patiënten die op deze afdeling verblijven zijn voornamelijk gediagnosticeerd met een psychotische stoornis. Het is een afdeling met een supportief behandelmilieu. Het supportieve model heeft als basiskenmerken dat het behandelklimaat met name steunend en gestructureerd is. Deze vorm van milieutherapie is erop gericht de patiënt zich te laten ontwikkelen met minimale druk met als doel dat hij psychiatrisch stabiel wordt of blijft en binnen die stabiliteit kan werken aan de verschillende behandeldoelen. Doordat het supportieve behandelmilieu gericht is op stabilisatie en begeleiding, worden de patiënten minder snel overprikkeld en kan hun autonomie beter gewaarborgd worden.

Profiel patiënt
Elke patiënt heeft een psychiatrische stoornis. De patiënten worden voornamelijk op afdeling geplaatst wanneer zij psychotische problematiek hebben die op de voorgrond staat zoals bijvoorbeeld schizofrenie. Vaak is er sprake van co-morbiditeit, zoals verslavingsproblematiek. De patiënten hebben veel baat bij structuur en individuele begeleiding. Er vindt doorlopend een inschatting plaats over de draagkracht van de patiënt en de doelen die gesteld zijn.  De groepsleiding zorgt ervoor dat de dag structuur gehandhaafd blijft. Iedere patiënt op de afdeling heeft een coach die de patiënt ondersteunt met bijvoorbeeld het uitvoeren van de doelen die vastgesteld zijn in het individuele behandelplan. Elke patiënt heeft samen met zijn coach een vroegsignaleringsplan (VSP) opgesteld waarin beschreven staat welk gedrag de patiënt vertoont wanneer het minder goed met hem gaat, wat de risicosignalen zijn en wat dan te doen. Het is belangrijk om deze signalen te kunnen herkennen voor zowel staf als de patiënt zelf.

Een dag op afdeling
Er is op afdeling een duidelijke structuur die bestaat uit heldere grenzen en regels. Er zijn vaste groepsmomenten voor de patiënten, zoals: de dagopening, lunch, avondmaaltijd en dagsluiting. De patiënten worden uitgenodigd tijdens de groepsmomenten om te delen hoe het met ze gaat, wat ze gaan doen en waar ze eventueel hulp bij nodig hebben. Buiten die momenten hebben de patiënten blokken die kunnen bestaan uit koken, sport en crea) en therapieën ( zoals bijvoorbeeld niet meer door het lint, Liberman modules en 4 G’s). Die therapieën kunnen in de groep of individueel plaatsvinden.

Profiel medewerker
Op de afdeling wordt er zorg en traject op maat geboden, hierbij wordt gekeken naar de behoeften en vermogens van een patiënt. Er wordt rekening gehouden met ieders draagkracht- en last. Rekening met de belevingswereld van de patiënt en daarop aan te sluiten door simpel en duidelijke communicatie. Geduld en empathie zijn belangrijke eigenschappen van onze collega’s op deze afdeling.

Document met praktische informatie FPK

Voor de Fivoor-collega’s die bij de FPK werken hebben we de praktische informatie over de afdelingen en diensten kort beschreven en gebundeld in een document. Zo vind je snel de meest relevante informatie en weet je wat er van je verwacht wordt in verschillende situaties. Natuurlijk staat hier niet alles in dit document, dus neem vooral de tijd om de rest van het portaal door te nemen.

Praktische informatie OFZ

Informatie locaties

De informatie over de andere locaties van OFZ is in ontwikkeling.