Actueel / Fivoor algemeen

Fivoor: een sterke keten in de forensische en intensieve psychiatrie

Op 1 januari 2018 hebben Aventurijn (voorheen onderdeel van Altrecht GGZ), Palier (voorheen onderdeel van de Parnassia Groep) en de Kijvelanden een volgende stap gezet in de intensieve samenwerking die ze afgelopen jaren waren gestart. Ze zijn nu één organisatie voor forensische en intensieve psychiatrie: Fivoor. Fivoor zal nauw blijven samenwerken met Altrecht en de Parnassia Groep.

Wij zijn Fivoor
Play

Wij zijn Fivoor

Maatschappelijke opdracht: voor wie zijn we er?

Fivoor biedt behandeling voor mensen die voor anderen om hen heen, voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen en ernstig grensoverschrijdend of ontwrichtend gedrag vertonen. Door de samenwerking vormen we een sterkere keten van behandeling, begeleiding en beveiliging in de forensische en intensieve psychiatrie. Dit biedt bovendien meer mogelijkheden voor het delen en ontwikkelen van kennis en voor innovatie en specialisatie. Zo kunnen we het perspectief voor onze patiënten verbeteren en dragen we bij aan de veiligheid van de samenleving. Dat is waarom we er zijn.

Bundeling ervaring en expertise

Aventurijn, Palier en de Kijvelanden ontwikkelden afzonderlijk van elkaar jarenlang ervaring en expertise op het gebied van forensische en intensieve psychiatrische zorg. Fivoor bundelt nu de kennis van ambulante en klinische forensische zorg, maar ook van intensieve behandelingen voor specifieke doelgroepen zoals mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een verslaving naast een psychiatrische aandoening.

Met de wetenschappelijke activiteiten van de drie partner-organisaties bouwt Fivoor verder aan top-specialistische zorg. Zorg die geen schotten meer kent, en zich volgens de laatste inzichten richt op de individuele patiënt en dat wat hij nodig heeft. Stap voor stap en met toegewijde en hoog gespecialiseerde zorg bereiden we patiënten voor op terugkeer in de maatschappij.

Door de nauwe band van Fivoor met Parnassia Groep en Altrecht kunnen we wederzijds gebruik maken van de kennis en innovaties in de reguliere GGZ en de forensische psychiatrie.

Meedoen vanuit eigen kracht

De kans op herstel van een patiënt is veel groter als de patiënt zelf invloed heeft op de behandeling en zelf mede de doelen bepaalt. Samen met de patiënt onderzoeken we hoe het komt dat hij door zijn gedrag in de problemen raakt of is geraakt en bepalen samen het plan om dat te voorkomen. Hulp op levensgebieden als werk en opleiding, huisvesting en financiën horen daar ook bij. Daarom biedt Fivoor de complete keten, waarin we iedere patiënt kunnen bieden wat hij nodig heeft: uit het oogpunt van behandeling én uit het oogpunt van beveiliging.

We geloven in de eigen kracht van mensen en het persoonlijke contact, én in een nieuwe kans.

De medewerkers van Fivoor hebben de kennis en kunde in huis als het gaat om perspectief bieden aan de patiënt.