Klachtenregeling
Behandeling / Begeleiding

Klachtenregeling

We doen er bij Fivoor alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de zorg of begeleiding van/door medewerkers van Fivoor. Probeer altijd eerst om de klacht of klachten op te lossen met degene over wie u een klacht heeft. Of met degene die verantwoordelijk is voor de situatie waar u een klacht over heeft. Lukt dat toch niet, dan zijn er vervolgens verschillende stappen die u kunt zetten om de klacht op te lossen.

Op deze pagina staat omschreven hoe u een klacht in kunt dienen, wie de klachtenfunctionarissen zijn en leest u meer belangrijke informatie. Maak hieronder een keuze voor het onderdeel van Fivoor waarvan u zorg of begeleiding ontvangt.

Ambulante zorg

Klachtenfunctionaris
Als u een klacht in wilt dienen neemt u als eerst contact op met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en kan u helpen de klacht op te lossen door te bemiddelen tussen u en degene over wie u een klacht heeft.

Contactgegevens:
klachtenfunctionaris@fivoor.nl
088 – 178 69 99

Patiëntenvertrouwenspersoon
Alleen cliënten in ambulante behandeling die te maken hebben met verplichte behandeling kunnen zich bij laten staan door een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). Neem in dat geval contact op met de Helpdesk PVP, via 0900-4448888 of helpdesk@pvp.nl. De PVP staat aan de kant van de cliënt en is daardoor partijdig. Hij of zij is niet in dienst van Fivoor, maar van de Stichting PVP. Meer informatie vindt u op de website van Stichting PVP.

Klachtencommissie Fivoor
Als het niet lukt om met behulp van de klachtenfunctionaris de klacht op te lossen, dan kunt u vervolgens uw klacht indienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie behandelt eerst uw klacht in een zitting en doet ten slotte een uitspraak.

Contactgegevens:
Klachtencommissie
Hofhoek 7
3176 PD Poortugaal
klachtencommissie@fivoor.nl

Belangrijke documenten

Klachtenformulier ambulante behandeling
Klachtenregeling van Fivoor
Klachtenregeling voor naastbetrokkenen
Klachtenreglement van Fivoor
Klachtenreglement Wvggz
Lees ook de uitspraken over de aan de klachtencommissie voorgelegde Wvggz-klachten.

Budget & Beheer

Klachtenfunctionaris
Als u een klacht in wilt dienen neemt u volgens onze klachtenregeling eerst contact op met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en kan u helpen de klacht op te lossen door te bemiddelen tussen u en degene over wie u een klacht heeft.

Contactgegevens:
klachtenfunctionaris@fivoor.nl
088 – 178 69 99

Klachtencommissie Branchevereniging
Als het niet lukt om met behulp van de klachtenfunctionaris de klacht op te lossen, dan kunt u vervolgens uw klacht indienen bij de klachtencommissie van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerder (BPBI) waarbij B&B is aangesloten.

Contactgegevens:
BPBI
Postbus 43071
3540 AB Utrecht
klachten@bpbi.nl

Belangrijke documenten

Klachtenregeling van Fivoor
Klachtenformulier Budget en Beheer
Bekijk ook de website van de BPBI

Materieel Juridische Dienstverlening

Klachtenfunctionaris
Als u een klacht in wilt dienen neemt u volgens onze klachtenregeling eerst contact op met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en kan u helpen de klacht op te lossen door te bemiddelen tussen u en degene over wie u een klacht heeft.

Contactgegevens:
klachtenfunctionaris@fivoor.nl
088 – 178 69 99

Klachtencommissie Fivoor
Als het niet lukt om met behulp van de klachtenfunctionaris de klacht op te lossen, dan kunt u vervolgens uw klacht indienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie behandelt eerst uw klacht in een zitting en doet ten slotte een uitspraak.

Contactgegevens:
Klachtencommissie
Hofhoek 7
3176 PD Poortugaal
klachtencommissie@fivoor.nl

Belangrijke documenten

Klachtenregeling van Fivoor
Klachtenreglement van Fivoor
Klachtenformulier MJD

Klinische Zorg (met uitzondering van tbs)

Informatie voor de volgende locaties

  • FPA Den Haag
  • FPA Utrecht
  • FVK Rotterdam
  • AFZ Rotterdam
  • FPK Rotterdam
  • FPA Rotterdam
  • Behandelcentrum Wier Klinieken


Klachtenfunctionaris

Als u een klacht in wilt dienen neemt u volgens onze klachtenregeling eerst contact op met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en kan u helpen de klacht op te lossen door te bemiddelen tussen u en degene over wie u een klacht heeft.

Contactgegevens:
klachtenfunctionaris@fivoor.nl
088 – 178 69 99

Patiëntenvertrouwenspersoon
U kunt naast het contact met de klachtenfunctionaris ook contact opnemen met de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). Op de afdeling is bekend wie de PVP is. De klachtenfunctionaris helpt u ook om in contact te komen met de PVP. De PVP staat aan de kant van de patiënt/cliënt en is dus partijdig. Hij of zij is niet in dienst van Fivoor, maar van de Stichting PVP. Meer informatie vindt u op de website van Stichting PVP.

Klachtencommissie Fivoor
U wilt een volgende stap zetten, omdat het niet is gelukt om met behulp van de klachtenfunctionaris de klacht op te lossen? Dan kunt u ook naar de klachtencommissie gaan. De klachtencommissie kan uw klacht eerst op zitting behandelen en vervolgens uitspraak doen.

Als uw klacht een Bopz-klacht of een Wvggz-klacht is, wordt de klacht altijd direct door de klachtencommissie in behandeling genomen. Of een klacht een Bopz-klacht of Wvggz-klacht is, hangt af van de juridische maatregel en het onderwerp van de klacht. Een Bopz-klacht of een Wvggz-klacht is een klacht over bijvoorbeeld separatie of dwangmedicatie bij een gedwongen opname.

Contactgegevens:
Klachtencommissie
Hofhoek 7
3176 PD Poortugaal
klachtencommissie@fivoor.nl

Belangrijke documenten

Klachtenformulier klinische behandeling
Klachtenregeling van Fivoor
Klachtenregeling voor naastbetrokkenen
Klachtenreglement van Fivoor
Klachtenreglement Wvggz
Lees ook de uitspraken over de aan de klachtencommissie voorgelegde Wvggz-klachten.

Reclassering

Klachtenfunctionaris
Als u een klacht in wilt dienen neemt u contact op met de klachtenfunctionaris, mede werkzaam als stafmedewerker support. Deze medewerker is onpartijdig en kan u helpen de klacht op te lossen door te bemiddelen tussen u en degene over wie u een klacht heeft. U ontvangt een uitnodiging om opnieuw over uw klacht of klachten over reclassering in gesprek te gaan.

Contactgegevens:
fivoor.klachtenfunctionaris.reclassering@svg.reclassering.nl
088-3579900

Naast een klacht kunt u via bovenstaand mailadres ook uw vraag, suggestie of wellicht compliment indienen.

Klachtencommissie Reclassering
Als het niet lukt om met behulp van de klachtenfunctionaris de klacht op te lossen, kunt u uw klacht vervolgens indienen bij de klachtencommissie van de Reclassering.

Contactgegevens:
Klachtencommissie Reclassering
Postbus 8545
3503 RH Utrecht

Meer informatie over de klachtenregeling bij de Reclassering kunt u ook terug vinden op de pagina Klachten en Privacy van de Reclassering.

Belangrijke documenten
Klachtenregeling GGZ Reclassering Fivoor 

Tbs

Commissie van Toezicht
De Commissie van Toezicht is door de minister van Justitie en Veiligheid aangesteld om toezicht te houden op de wijze van het uitvoeren van de tbs-maatregel. Onderdeel daarvan is onder andere het in behandeling nemen van klachten van tbs-gestelden. Een onderdeel van de Commissie van Toezicht is de maandcommissaris. Die kan bemiddelen tussen de klager en betrokken medewerker van Fivoor. De klacht kan ook op zitting behandeld worden door de beklagcommissie, bestaande uit leden van de Commissie van Toezicht.

Contactgegevens:
Commissie van Toezicht, t.a.v. de secretaris
Arrondissementsrechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht
Postbus 7003
3300 GC Dordrecht

Algemeen e-mailadres en telefoonnummer Rechtbank Rotterdam: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
088-362 6000

Naastbetrokkenen

In bepaalde gevallen is het mogelijk om als naastbetrokkene van een cliënt of patiënt van Fivoor een klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris en/of de klachtencommissie. Deze mogelijkheden zijn opgenomen in de Procedure voor de behandeling van klachten van naastbetrokkenen.

De naastbetrokkenenraad is een klankbord/adviesorgaan voor de collectieve belangenbehartiging van familie en naasten. Lees meer informatie over de naastbetrokkenenraad van Fivoor.