Klachten en privacy
Reclassering

Klachten en privacy

Bij GGZ Reclassering Fivoor doen we er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Fivoor vindt het belangrijk dat het proces rondom klachten en privacy goed geregeld is. Op deze pagina vertellen wij u meer over het onderwerp klachten en privacy.

Heeft u klachten over GGZ Reclassering Fivoor?

Wij doen ons uiterste best om u op de juiste manier te helpen, maar het kan toch voorkomen dat u niet tevreden bent over uw contact met GGZ Reclassering Fivoor. Klachten zijn een signaal dat er iets aan de hand is, dus wanneer u niet tevreden bent dan horen wij dit graag.

Heeft u een klacht? Probeer dit als eerste op te lossen door de klacht met uw reclasseringswerker te bespreken. Komt u er samen toch niet uit? Stuur dan een mail met uw klacht, vraag of suggestie naar fivoor.klachtenfunctionaris.reclassering@svg.reclassering.nl.

Onze supportmedewerker buigt zich over uw klacht. Vervolgens ontvangt u een uitnodiging om (opnieuw) over uw klacht in gesprek te gaan.

Bekijk hier het klachtenreglement van GGZ Reclassering Fivoor.

Komt u er samen niet uit?
Dan kunt u de klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie van de drie Reclasseringsorganisaties samen:

Klachtencommissie Reclassering
Postbus 8545
3503 RH Utrecht

Meer over de Fivoor klachtenregeling, onze klachtenfunctionarissen en andere relevantie informatie leest u op www.fivoor.nl/klachtenregeling.

Reclassering Nederland
Play

Reclassering Nederland

Willem heeft een overval gepleegd, wat nu?

Hoe gaat de reclassering om met uw privacy?

GGZ Reclassering Fivoor houdt zich aan de richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de privacywet. In deze wet staat beschreven hoe organisaties om moeten gaan met de gegevens van personen).

Daarnaast heeft Fivoor een functionaris gegevensbescherming. Deze collega adviseert ons hoe wij de regels van de AVG moeten toepassen binnen Fivoor. Daarnaast houdt de functionaris goed in de gaten of wij de regels goed naleven. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over uw privacy bij Fivoor

 • Geheimhoudingsplicht:
  GGZ Reclassering Fivoor en al haar medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht wat betekent dat u er op aan kan dat de informatie die u met ons deelt, in principe niet zonder uw toestemming aan derden bekend wordt gemaakt.
 • Identiteitscontrole:
  GGZ Reclassering Fivoor is verplicht uw identiteit te controleren. Dit is geregeld in de Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (WIVVG). Wij controleren uw identiteit door uw vingerafdruk te scannen. Lukt dit niet, dan vragen wij u om uw (geldige) identiteitsbewijs.
 • Informatieplicht:
  GGZ Reclassering Fivoor brengt u zo goed mogelijk op de hoogte dat wij persoonsgegevens van u verwerken. Hierbij wordt verwezen naar het privacyreglement 3RO en de AVG.
 • Maken van geluidsopnames:
  U wilt graag een geluidsopname van een aanstaand gesprek maken. Dat mag. Wij hebben wel een aantal spelregels. Lees deze in het document ‘Spelregels voor het maken van geluidsopnames‘.
 • Privacyreglement:
  We volgen het Privacyreglement Fivoor Reclassering. Hierin wordt u uitgelegd hoe wij uw privacy en uw gegevens beschermen
 • Systeem:
  De in Nederland gevestigde organisaties voor reclassering zoals Fivoor houden voor de uitvoering van de wettelijke reclasseringstaken een gezamenlijk cliëntregistratiesysteem (IRIS) in stand. Hiervoor hebben deze reclasseringsorganisaties een overeenkomst gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid gesloten. Deze gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid ziet ook op het cliëntportaal, de doorgifte van cliëntgegevens aan de partners in de strafrechtketen, risicotaxaties en statistisch, beleids- of wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer over dit onderwerp in de informatiefolder van de SVG: Reclassering en wat nu?