Klachten en privacy
Reclassering

Klachten en privacy

Bij GGZ Reclassering Fivoor doen we er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Fivoor vindt het belangrijk dat het proces rondom klachten en privacy goed geregeld is. Op deze pagina vertellen wij u meer over het onderwerp klachten en privacy.

Heeft u klachten?

Wij doen ons uiterste best om u op de juiste manier te helpen. Toch kan het dat u niet tevreden bent over uw contact met GGZ Reclassering Fivoor. Klachten zijn een signaal dat er iets aan de hand is. Wanneer u niet tevreden bent dan horen wij dit graag.

Heeft u een klacht? Probeer dit als eerste op te lossen door de klacht met uw reclasseringswerker te bespreken. Komt u er samen toch niet uit? Stuur dan een mail met uw klacht, vraag of suggestie Fivoor.klachtenfunctionaris.reclassering@svg.reclassering.nl.

Onze supportmedewerker buigt zich over uw klacht. Vervolgens ontvangt u een uitnodiging om (opnieuw) over uw klacht in gesprek te gaan.

Komt u er samen niet uit? Dan dient u de schriftelijk in bij de klachtencommissie van de 3 ReclasseringsOrganisaties samen:

Klachtencommissie Reclassering
Postbus 8545
3503 RH Utrecht

Meer over de Fivoor klachtenregeling, onze klachtenfunctionarissen en andere relevantie informatie leest u op www.fivoor.nl/klachtenregeling. Bekijk ook het klachtenreglement van reclassering.

Reclassering Nederland
Play

Reclassering Nederland

Willem heeft een overval gepleegd, wat nu?

Hoe gaat de reclassering om met uw privacy?

GGZ Reclassering Fivoor houdt zich aan de richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de privacywet. In deze wet staat beschreven hoe organisaties om moeten gaan met de gegevens van personen).

Daarnaast heeft Fivoor een functionaris gegevensbescherming. Deze collega adviseert ons hoe wij de regels van de AVG moeten toepassen binnen Fivoor. Daarnaast houdt de functionaris goed in de gaten of wij de regels goed naleven. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over uw privacy bij Fivoor

 • Geheimhoudingsplicht:
  GGZ Reclassering Fivoor en al haar medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat u er op aan kan dat de informatie die u met ons deelt, in principe niet zonder uw toestemming aan derden bekend wordt gemaakt.
 • Identiteitscontrole:
  GGZ Reclassering Fivoor is verplicht uw identiteit te controleren. Dit is geregeld in de Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (WIVVG). Wij controleren uw identiteit door uw vingerafdruk te scannen. Lukt dit niet, dan vragen wij u om uw (geldige) identiteitsbewijs.
 • Informatieplicht:
  GGZ Reclassering Fivoor brengt u zo goed mogelijk op de hoogte dat wij persoonsgegevens van u verwerken. Hierbij wordt verwezen naar het privacyreglement 3RO en de AVG.
 • Maken van geluidsopnames:
  U wilt graag een geluidsopname van een aanstaand gesprek maken. Dat mag. Wij hebben wel een aantal spelregels. Lees deze in het document ‘Spelregels voor het maken van geluidsopnames‘.
 • Privacyreglement:
  We volgen het privacyreglement van Reclassering Nederland. Hierin wordt u uitgelegd hoe wij uw privacy en uw gegevens beschermen. Dit reglement geldt voor de drie Reclasserings-Organisaties (3RO), waar GGZ Reclassering Fivoor onderdeel van is.

Lees meer over dit onderwerp in de informatiefolder van de SVG: Reclassering en wat nu?