Reclasseringstoezicht
Reclassering

Reclasseringstoezicht

U bent door de rechter veroordeeld tot een verplicht contact met reclassering. Dit reclasseringstoezicht heeft als doel om te voorkomen dat u opnieuw de fout in gaat. Daarom is het dan verplicht om contact te houden met de reclassering. Dit betekent dat u zich moet houden aan de afspraken. Deze afspraken zijn soms al opgenomen in het vonnis, dan heten ze bijzondere voorwaarden. Een ander deel van de afspraken komt tot stand door de doelen die u samen met uw reclasseringswerker formuleert.

Er zijn bijzondere voorwaarden die het toezicht beïnvloeden. Een bijzondere voorwaarde is bijvoorbeeld dat u voor problemen met alcohol of drugs een behandeling volgt. Of u volgt bijvoorbeeld een agressiehanteringstraining. U maakt onder andere afspraken over hoe vaak u bij de reclassering moet langskomen.

Wat is een toezichtplan en waar bestaat het uit?

De gemaakte afspraken tussen u en de GGZ Reclassering worden in een overeenkomst omschreven. Deze overeenkomst heet het ‘toezichtsplan’. Samengevat staat er in dit plan:

  • wat van u wordt verwacht en wat u van ons mag verwachten;
  • welke behandeling u gaat volgen en
  • aan welke regels u zich moet houden en de afspraken die wij daarvoor samen met u maken.

Dit plan ondertekenen zowel u als uw reclasseringswerker. De reclassering begeleidt u in het nakomen van de afspraken.

Wat gebeurt er als u zich niet houdt aan de afspraken met de reclassering?

Een voorwaardelijk deel van de straf en het toezicht van de reclassering zijn door de rechter opgelegd. Dat betekent dat u dit moet volgen. Wanneer u zich niet houdt aan de afspraken of wanneer u deze niet nakomt, bespreekt de reclassering dit bij justitie. Justitie beslist of het voorwaardelijk deel van uw straf alsnog onvoorwaardelijk wordt. Dit zou kunnen betekenen dat u terug moet naar detentie.

Reclassering bij Fivoor:

Elektronische controle

De reclassering maakt tijdens het uitvoeren van het toezicht soms gebruik elektronische controle (EC) middelen. Door middel van enkelbanden controleert zij of u zich houdt aan de gemaakte afspraken. Deze enkelbanden worden gebruikt om de bijzondere voorwaarden te controleren. Bijvoorbeeld of u in in een gebied komt waar u niet mag zijn. Dit heeft te maken met het beschermen van eventuele slachtoffers.

Meer weten over de elektronische controle? Bekijk het filmpje Reclassering Nederland:

Reclassering Nederland
Play

Reclassering Nederland

Toezicht

Lees meer over dit onderwerp in de informatiefolder van de SVG:

Reclassering en wat nu?