Aanbod

Problematiek

Fivoor behandelt volwassen en jongeren met een psychiatrische aandoening die met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. Vaak is er naast een psychiatrische stoornis ook sprake van andere stoornissen. Daarnaast behandelt Fivoor mensen die zulke intensieve/hooggespecialiseerde behandeling nodig hebben dat ze niet op hun plaats zijn in de reguliere ggz.