triangle
Aanbod

Problematiek

Fivoor biedt behandelingen aan mensen met diverse (psychiatrische) problematieken.

Angststoornis Gelezen

Angststoornis

Ieder mens is in zijn leven wel eens bang of in paniek. Sommige mensen hebben voortdurend last van angst, dat wordt ook wel een angststoornis genoemd. Andere angstgerelateerde stoornissen zijn emotieregulatiestoornissen en depressieve stoornissen.

Dissociatieve stoornis Gelezen

Dissociatieve stoornis

Bij een dissociatieve stoornis lukt het iemand een bepaalde tijd niet om gebruik te maken van het bewustzijn met alle gedachten, gevoelens en herinneringen. Iemand staat als het ware los van zichzelf.

Financiële problemen Gelezen

Financiële problemen

Vaak gaan psychische problemen gepaard met problemen op andere gebieden, zoals moeite met het beheren van geldzaken, geen verzekeringen hebben of betalingsachterstanden.

Forensische problemen en ADHD Gelezen

Forensische problemen en ADHD

Onze patiënten met ADHD lopen vaak op veel verschillende vlakken in het leven vast, zeker als er sprake is van een problematische jeugd, verkeerde vrienden, drugsgebruik of weinig sociale steun.

Gedragsstoornis bij kinderen en jongeren Gelezen

Gedragsstoornis bij kinderen en jongeren

Het is normaal dat kinderen zich tegen volwassenen verzetten. Ook wel eens liegen, vechten en pesten komen wel eens voor bij kinderen. Wanneer dit uit de hand loopt kan er sprake zijn van een gedragsstoornis.

Jeugd en criminaliteit Gelezen

Jeugd en criminaliteit

Bij Fivoor worden jongeren tussen de 12 en 23 jaar behandeld die kampen met een combinatie van psychische- en gedragsproblemen en (dreigend) crimineel gedrag, oftewel forensische problematiek.

Lichte verstandelijke beperking (LVB) Gelezen

Lichte verstandelijke beperking (LVB)

Als mensen een laag IQ hebben, noemen we dit een verstandelijke beperking. Veel mensen met een laag IQ redden zich goed zelf, we noemen dit dan een lichte verstandelijke beperking (LVB).

Meervoudige problemen en delictgedrag Gelezen

Meervoudige problemen en delictgedrag

Meervoudige problematiek leidt tot of draagt bij aan crimineel gedrag en bestaat uit een psychiatrische stoornis (in ontwikkeling), een persoonlijkheidsstoornis en/of verslaving.

Persoonlijkheidsproblematiek Gelezen

Persoonlijkheidsproblematiek

We spreken van persoonlijkheidsproblematiek of een persoonlijkheidsstoornis als iemands gedrag of persoonlijkheidskenmerken herhaaldelijk tot onoplosbare problemen leiden.

Psychiatrische problemen en criminaliteit Gelezen

Psychiatrische problemen en criminaliteit

Verslavingen, psychiatrische stoornissen en criminaliteit komen vaak in combinatie met elkaar voor. Fivoor biedt een moderne aanpak, gericht op alle problematiek van de patiënt.

Psychose Gelezen

Psychose

Iemand met een psychose heeft buitengewone ervaringen die beangstigend, frustrerend of verwarrend zijn. Deze psychotische symptomen moeten behandeld worden.

Trauma Gelezen

Trauma

Trauma betekent eigenlijk: wond. Het is een emotionele beschadiging die is ontstaan na het meemaken van een schokkende gebeurtenis, zowel bij volwassenen als bij kinderen.

Verslaving en maatschappelijke overlast Gelezen

Verslaving en maatschappelijke overlast

Bij een psychiatrische ziekte en verslaving krijgt men vaak ook te maken met problemen op het gebied van wonen, financiën, contacten met anderen en met hun eigen gedrag.

Zelfbeschadiging Gelezen

Zelfbeschadiging

Zelfbeschadiging omvat het verwonden van de eigen huid of het lichaam met letsel tot gevolg, zonder dat iemand hierbij dood wil. Het is bijvoorbeeld een uitlaatklep voor vervelende gevoelens.