Cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en ex-cliënten van Fivoor. Alle leden praten dus uit eigen ervaring mee over de kwaliteit van zorg bij Fivoor en helpen mee om deze te verbeteren.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

Wij zijn (ex-)cliënten van Fivoor. We hebben ervaring met de geleverde zorg binnen Fivoor en voelen ons hierdoor betrokken bij de belangen van cliënten. We zetten ons namens en samen met cliënten in, om waar nodig, de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Clement

Ik ben Clement en al zo’n 9 jaar betrokken bij de cliëntenraad, waarvan ik ruim 2 jaar gedeeld voorzitter ben samen met Jennifer. In 2013 ben ik veroordeeld voor een geweldsincident. In 2016 ben ik opgenomen geweest bij de Kijvelanden in Poortugaal.

Door de goede behandeling en de therapie draai ik sinds 2017 volledig mee in de maatschappij. Ook werk ik momenteel als leidinggevende in de sociale sector in de Randstad. Om wat terug te doen voor de goede zorg die ik heb gehad en de maatschappij ben ik bij de cliëntenraad gegaan. Destijds samen met Martin Nieuwstad.

De cliëntenraad waarborgt de zorg binnen Fivoor en wijst zo nodig de raad van bestuur op verbeteringen binnen de organisatie. Door op afdelingsbezoek te gaan, horen en zien we de dingen die verbeterd kunnen worden om de zorg zo goed mogelijk te laten zijn binnen Fivoor. Kwesties waar we met de managers op de afdeling niet uit komen bespreken wij als cliëntenraad met de raad van bestuur.

Jennifer

Graag wil ik mijzelf voorstellen: ik ben Jennifer. Alweer heel wat jaren werkzaam bij de cliëntenraad van Fivoor. Ik heb jarenlang in de vrouwenhulpverlening gewerkt, een eigen bedrijf gehad in coaching, groepstraining en therapie en ik dacht: “Wat zou het toch mooi zijn als ik mijn werkervaring en mijn eigen ervaringen in de hulpverlening zou kunnen inzetten voor de doelgroep die zorg ontvangt”.

Mijn insteek om bij de cliëntenraad te gaan was vooral ook dat ik in de wachtkamer en wandelgangen dingen hoorde waarvan ik dacht: kan dit ook anders? En dat kan dus. Niet alles en sommige dingen hebben een lange adem nodig, maar wat ik wel ervaren heb is dat Fivoor de cliëntenraad betrekt, serieus neemt en welwillend is te kijken: waar lopen we in de zorg tegenaan en hoe kan dat anders. Mooi vind ik dat.

Wat doet de cliëntenraad?

Wij informeren en praten met cliënten van Fivoor over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over urinetesten, Wi-Fi, (wijzigingen in) huisregels, behandeling en activiteiten, veiligheid, bezoek en eten. We geven de organisatie gevraagd en ongevraagd advies en hebben op belangrijke thema’s ook instemmingsrecht. Denk hierbij aan bijvoorbeeld (het wijzigen van) huisregels, veiligheid of zorgprogramma’s. We zijn er voor alle cliënten van Fivoor, in de ambulante zorg en in de klinieken, met uitzondering van cliënten met een tbs-titel, omdat zij onder een andere wet vallen.

Op afdelingsbezoek bij cliënten

Om de cliënten van Fivoor te ontmoeten, gaan we op (afdelings)bezoek bij de verschillende locaties van Fivoor. Dit doen we omdat we met cliënten zelf willen praten over hun ervaringen bij Fivoor. We horen graag wat er goed gaat en ook wat er beter kan. We hebben zelf ervaring met de geboden behandelingen en kunnen advies geven over hoe om te gaan met dingen waar iemand tegen aan loopt.

We hebben regelmatig overleg met de Raad van Bestuur en de managementteams binnen Fivoor, met wie we de eventuele knel- en verbeterpunten bespreken. Het doel van onze gesprekken is om bij te dragen aan goede zorg voor cliënten van Fivoor.

Jaarverslag 2022 cliëntenraad

Lees hier het Jaarverslag 2022 van de cliëntenraad.

Besproken onderwerpen in 2022
​De twee onderwerpen die in 2022 bovenaan de agenda stonden, waren: het vertrek van HIZ bij Fivoor en de komst van de forensische delen van Antes naar Fivoor. De cliëntenraad hield de vinger aan de pols bij cliënten tijdens afdelingsbezoeken, was ​actief betrokken bij de communicatie richting cliënten van HIZ en had regelmatig contact met de cliëntenraad van Parnassia.

De cliëntenraad zich inhoudelijk meer verdiept in het beleid met betrekking tot voeding, het rookbeleid, het personeelsbeleid en de bezetting op de afdelingen, de huisregels van Fivoor en het resocialisatiebeleid. Daarnaast is de samenwerking met de naastbetrokkenenraad verder verdiept en is er een gezamenlijke nieuwsbrief verschenen. De cliëntenraad was ook bij de jaarlijkse beleidsdag van Fivoor.​

De cliëntenraad heeft afgelopen jaar PR-materiaal laten ontwikkelen en heeft een eigen beleid gemaakt om meer naamsbekendheid te krijgen.

Waarom heeft Fivoor een cliëntenraad?

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is een wet die regelt dat cliënten binnen zorgorganisaties ook mee kunnen praten over de zorg, advies uit kunnen brengen of in moeten stemmen met een aantal onderwerpen die daarbij belangrijk zijn. De WMCZ is dus de basis van de cliëntmedezeggenschap in zorgorganisaties. De cliëntenraad van Fivoor heeft door deze WMCZ een stevige, wettelijke basis.

Wil je meehelpen de zorg te verbeteren?

De cliëntenraad is nog op zoek naar nieuwe leden! Bekijk hier de vacature van Lid cliëntenraad.

Wil je contact met de cliëntenraad?

Heb je vragen of wil je iemand spreken van de cliëntenraad? Of heb je een idee dat je wilt delen?

Je kunt contact opnemen door te mailen naar: clientenraad@fivoor.nl. Of je kan bellen naar Yasna Tomala, ambtelijk secretaris van de cliëntenraad, 06 – 135 377 59.

Wil je contact met de cliëntenraad?