triangle

Patiëntendossier

Op deze pagina lees je hoe je het patiëntendossier kunt inzien, laten doorsturen, laten corrigeren of laten vernietigen. Je leest ook welke gegevens in het dossier staan en hoe wij hiermee omgaan.

Een patiëntendossier inzien, doorsturen, corrigeren of vernietigen

 

Je dossier inzien

Ben je patiënt geweest bij Fivoor en wil je informatie uit je dossier inzien?

Als je patiënt bij Fivoor bent, of bent geweest, heb je het recht om jouw patiëntendossier in te zien, of om hier een kopie van te ontvangen. Hiervoor kun je schriftelijk een verzoek indienen door dit formulier in te vullen, te ondertekenen en op te sturen.

Wanneer je niet meer in behandeling bent bij Fivoor kun je het formulier per post sturen aan de Geneesheer Directeur:

Fivoor, t.a.v. Geneesheer Directeur
Postbus 743
3170 AA Poortugaal

Of per e-mail naar bgd@fivoor.nl.

Wanneer je nog in behandeling bent bij Fivoor kun je het formulier per e-mail sturen naar je behandelaar.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) mag je zwart maken, ter bescherming van je privacy. Hoe je dit eenvoudig en veilig doet lees je hier.

 

Wanneer hoor je van ons?

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd. Als dit op jouw aanvraag van toepassing is word je binnen vier weken hiervan op de hoogte gesteld.

 

Je dossier fysiek of digitaal ontvangen?

In de aanvraag kun je aangeven of je je wilt inzien, of een kopie wilt ontvangen. Vervolgens kun je aangeven of je het dossier liever fysiek of digitaal ontvangt. Als je je dossier liever digitaal ontvangt, sturen wij dit via de beveiligde mail naar je.

Het dossier van een overleden familielid inzien

Wil je het dossier van een overleden familielid inzien?

Het beroepsgeheim wordt ook na het overlijden van de patiënt in acht genomen. Onder bepaalde voorwaarden maken wij hier een uitzondering in, bijvoorbeeld als de patiënt hier bij leven toestemming voor heeft gegeven, als er een belangrijke reden voor is of als de patiënt jonger dan 16 jaar was.

Om het patiëntendossier in te zien, of om hier een kopie van te ontvangen, kun je schriftelijk een verzoek indienen door dit formulier in te vullen, te ondertekenen en op te sturen.

Let op: het is belangrijk dat je op het formulier vermeld dat je een nabestaande bent.

Je kunt het formulier per post sturen aan de Geneesheer Directeur:

Fivoor, t.a.v. Geneesheer Directeur
Postbus 743
3170 AA Poortugaal

Of per e-mail naar bgd@fivoor.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) mag je zwart maken, ter bescherming van je privacy. Hoe je dit eenvoudig en veilig doet lees je hier.

Je dossier laten corrigeren

Ben je patiënt geweest bij Fivoor en wil je informatie uit je dossier laten wijzigen of corrigeren?

Als je patiënt bij Fivoor bent, of bent geweest, heb je het recht om jouw patiëntendossier in te zien, of om hier een kopie van te ontvangen. Als iets niet klopt kun je een verzoek indienen om dit te laten corrigeren. Hiervoor kun je schriftelijk een verzoek indienen door dit formulier in te vullen, te ondertekenen en op te sturen.

Wanneer je niet meer in behandeling bent bij Fivoor kun je het formulier per post sturen aan de Geneesheer Directeur:

Fivoor, t.a.v. Geneesheer Directeur
Postbus 743
3170 AA Poortugaal

Of per e-mail naar bgd@fivoor.nl.

 

Wanneer je nog in behandeling bent bij Fivoor kun je het formulier per e-mail sturen naar je behandelaar.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) mag je zwart maken, ter bescherming van je privacy. Hoe je dit eenvoudig en veilig doet lees je hier.

 

Wanneer hoor je van ons?

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd. Als dit op jouw aanvraag van toepassing is word je binnen vier weken hiervan op de hoogte gesteld.

Je dossier laten vernietigen

Ben je patiënt geweest bij Fivoor en wil je je dossier laten vernietigen?

Als je patiënt bij Fivoor bent geweest mag je altijd een verzoek doen om je dossier te laten vernietigen. Hiervoor kun je schriftelijk een verzoek indienen door dit formulier in te vullen, te ondertekenen en op te sturen.

Je kunt het formulier per post sturen aan de Geneesheer Directeur:

Fivoor, t.a.v. Geneesheer Directeur
Postbus 743
3170 AA Poortugaal

Of per e-mail naar bgd@fivoor.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) mag je zwart maken, ter bescherming van je privacy. Hoe je dit eenvoudig en veilig doet lees je hier.

 

Wanneer hoor je van ons?

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd. Als dit op jouw aanvraag van toepassing is word je binnen vier weken hiervan op de hoogte gesteld.

 

Wanneer kunnen we je dossier niet vernietigen?

Om verschillende redenen kunnen we het verzoek om je dossier te vernietigen weigeren. Als dit bij jou van toepassing is, leggen we je uit waarom. We kunnen je dossier in ieder geval niet vernietigen als:

  • je nu in behandeling bent bij Fivoor
  • je dossier nodig is voor de afhandeling van een klachtenprocedure of juridische procedure tegen Fivoor of een van haar medewerkers
  • je onvrijwillig bent opgenomen (of geweest), dan bewaren we het Wvggz-dossier voor een periode van 5 jaar
  • als je tbs met dwangverpleging hebt gehad
  • als de gegevens bewaard moeten worden in het belang van een ander. Bijvoorbeeld als je een erfelijk overdraagbare ziekte hebt en je dossier relevante informatie voor de familie bevat.

 

Wat moet je weten als je je dossier laat vernietigen:

  • Als je later een juridische procedure tegen Fivoor zou willen starten, wordt het proces bemoeilijkt zonder dossier.
  • Als je opnieuw een behandeling bij Fivoor start, hebben wij geen informatie meer over jou.
  • Andere zorginstanties kunnen geen informatie meer bij ons opvragen.

Informatie over het patiëntendossier

 

Welke informatie zetten wij in het patiëntendossier?

We houden voor iedere patiënt een dossier bij. Hierin staan gegevens over de patiënt en zijn omgeving, die nodig zijn om goede zorg te verlenen . Denk hierbij aan: naam, adres, Burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer, informatie over psychische klachten, medicatie maar ook verzekeringsgegevens. We registeren hoe de contactmomenten met de patiënten verlopen. Alles dat wordt geregistreerd heeft het doel om goede zorg te verlenen en om de kosten van de zorg en de zorg zelf te kunnen verantwoorden.

Wie heeft toegang tot het patiëntendossier?

Alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling hebben toegang tot het patiëntdossier. Wij delen gegevens uit het dossier met zorgverzekeraars, als zij dit opvragen. Het gaat dan om medische gegevens voor toestemming voor behandelingen of bij controles.

Verder is het wettelijk verboden om gegevens met anderen te delen, tenzij de patiënt hier toestemming voor heeft gegeven. In sommige situaties moeten we het beroepsgeheim doorbreken. Bijvoorbeeld bij suïcidegevaar of vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. We volgen dan de wettelijke regelingen hiervoor, zoals de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Waar en hoelang word een patiëntendossier bewaard?

Het patiëntendossier staat veilig opgeslagen op ons netwerk. Er zijn maatregelen getroffen om het dossier te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging en vernietiging.

We bewaren een dossier standaard 20 jaar, zoals de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst voorschrijft. We bewaren het dossier langer als dat nodig is, of als het dossier van een patiënt is die tbs met dwangverpleging heeft (gehad).