triangle
Aanbod

Behandeling / Begeleiding

Fivoor biedt verschillende soorten behandelingen en therapieën aan.

Beeldende vaktherapie

Beeldende vaktherapie

Beeldende vaktherapie biedt handvatten voor het omgaan met gevoelens en gedachten. Terwijl je bezig bent, oefen je met emoties of gedrag.

Behandeling bij een Forensische Polikliniek

Behandeling bij een Forensische Polikliniek

De Ambulante Centra, oftewel Forensische Poliklinieken, van Fivoor biedt hulp aan patiënten met complexe problematiek op het gebied van verslaving, psychiatrie en verstandelijke beperkingen.

Behandeling bij het CDP

Behandeling bij het CDP

Een combinatie van psychiatrische problemen en verslaving komt vaak voor. Het Centrum Dubbele Problematiek (CDP) is gespecialiseerd in het helpen van volwassenen met gecombineerde problemen.

Behandeling in een FPC

Behandeling in een FPC

Fivoor behandelt mensen met een psychiatrische stoornis, die met justitie in aanraking zijn gekomen, of dreigen te komen. In ons behandelaanbod hebben we onder andere het FPC, een FPK en meerder FPA's.

Behandeling op een FPA

Behandeling op een FPA

Op een Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA) worden patiënten behandeld met gedragsproblemen die een psychiatrische oorzaak hebben en hierdoor mogelijk in aanraking zijn gekomen met justitie.

Behandeling van (SG)LVB patienten

Behandeling van (SG)LVB patienten

Volwassenen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB), met een IQ lager dan 85, vormen een kwetsbare groep in de samenleving met een vaak gecombineerde problematiek en een individuele aanpak.

Behandeling van Dubbele Diagnose

Behandeling van Dubbele Diagnose

Door de diagnose geïntegreerde dubbele problematiek krijgt een patiënt voor zowel de verslavingsproblemen als de psychiatrische problemen behandeling vanuit één team.

Behandeling voor jongeren

Behandeling voor jongeren

Het doel van onze zorg is om jongeren (tussen de 12 en 24 jaar) opnieuw aansluiting te laten krijgen met de maatschappij en de kans op probleemgedrag te verminderen.

Budgetbeheer

Budgetbeheer

Wanneer een cliënt de financiële situatie niet meer volledig in de hand heeft, kan een budgetbeheerder deskundig en persoonlijk begeleiden met als doel dat hij in de toekomst weer zelfstandig met zijn financiën kan omgaan.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie (CGt) is een combinatie van twee vormen van therapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. Het leert je − voornamelijk door oefeningen − om anders tegen problematische situaties aan te kijken én om er anders mee om te gaan.

Consultatie bij ontwrichte behandelrelatie

Consultatie bij ontwrichte behandelrelatie

Het doel van consultaties is het beschikbaar stellen van expertise aan de ggz om hulpverleners en zodoende gericht te ondersteunen in hun onderlinge interactie en de interactie met de patiënt.

Dramatherapie Jeugd

Dramatherapie Jeugd

Dramatherapie is een behandelvorm die zich richt op allerlei soorten problemen en is een hulpmiddel om iets wat niet lekker loopt weer op gang te brengen.

Dramatherapie Volwassenen

Dramatherapie Volwassenen

Dramatherapie is een therapievorm waarbij drama- en theaterwerkvormen worden ingezet met het doel om veranderings-, ontwikkelings-, verwerkings- en/of acceptatieprocessen te bewerkstelligen.

EMDR Jeugd

EMDR Jeugd

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring.

Familiebeleid: informatie voor familie en naasten

Familiebeleid: informatie voor familie en naasten

Een psychiatrische kwetsbaarheid, een verslaving of een gepleegd delict is niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de familie en naasten ingrijpend. Fivoor informeert en betrekt hen daarom zo goed als mogelijk over en bij de behandeling.

Forensisch FACT

Forensisch FACT

Forensisch FACT staat voor het behandelmodel 'Forensisch Functie/Flexible Assertive Community Treatment. Fivoor heeft meerdere Forensische FACT-teams.

GGZ Reclassering

GGZ Reclassering

GGZ Reclassering zet zich in om de kans op recidive van mensen die in de fout zijn gegaan tot een minimum te beperken. Dat kan zowel een psychiatrisch als een verslavingsprobleem zijn.

Hulp bij zelfbeschadiging

Hulp bij zelfbeschadiging

Het leren omgaan met zelfbeschadiging is een lange weg, die gekenmerkt wordt door vallen en opstaan. De sleutel ligt in het leren herkennen, erkennen en reguleren van gevoel.

Individuele therapie of groepstherapie

Individuele therapie of groepstherapie

Op alle afdelingen van Fivoor geven artsen, psychologen en psychiaters zowel individuele therapieën als groepsbehandelingen. Ook kan een behandeling wordt aangevuld met tal van modules.

Klachtenregeling

Klachtenregeling

We doen er bij Fivoor alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de zorg of begeleiding van/door medewerkers van Fivoor. Op deze pagina leest u meer over het indienen en afhandelen van klachten.

Materieel Juridische Dienstverlening

Materieel Juridische Dienstverlening

Hoog oplopende schulden, een dreigende huisuitzetting, gebrek aan uitkering of zorgverzekering. Deze problemen staan een geslaagde behandeling vaak in de weg. MJD creëert rust en stabiliteit bij financiële zorgen.

Opname afdeling klinisch CIB

Opname afdeling klinisch CIB

Op de afdeling klinische groepstherapie van het CIB worden mensen opgenomen, over het algemeen met een persoonlijkheidsstoornis, die in een reguliere ggz-instelling zijn vastgelopen in de behandeling.

Opname gesloten afdeling CIB

Opname gesloten afdeling CIB

Op de gesloten afdeling van het Centrum Intensieve Behandeling worden mensen (tijdelijk) opgenomen die in een reguliere ggz-instelling zijn vastgelopen in de behandeling.

Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie (PMT) is een professionele behandelingsvorm voor mensen met psychosociale en/of psychiatrische problemen, waarbij gewerkt wordt met interventies gericht op de lichaamservaring en/of het handelen in bewegingssituaties.

Psychomotorische therapie (PMT) Jeugd

Psychomotorische therapie (PMT) Jeugd

Psychomotorische Therapie is een behandelvorm die kan helpen als je door bepaalde problemen bent vastgelopen in je leven. De therapeut bekijkt hoe je reageert op bepaalde situaties of hoe je je ergens over voelt.

Runningtherapie

Runningtherapie

Runningtherapie is het therapeutisch inzetten van een rustige duurloop of andere soort looptraining onder begeleiding van een runningtherapeut als aanvullende behandelvorm voor mensen met psychische klachten.

Schematherapie

Schematherapie

Schematherapie is een combinatie van cognitieve gedragstherapie en elementen uit andere therapievormen. De therapie is er voor mensen die hardnekkige en ingewikkelde problemen ervaren.

Terugkeer in de maatschappij

Terugkeer in de maatschappij

Het doel van resocialisatie is dat onze patiënten op een veilige en verantwoorde manier kunnen terugkeren in de maatschappij. Deze resocialisatiefase is de laatste fase in de behandeling.

Training omgaan met ontwrichting

Training omgaan met ontwrichting

In het kader van kennisoverdracht op het gebied van ontwrichtende situaties is er voor verwijzende afdelingen een training samengesteld: de training 'Omgaan met ontwrichting'.

Yoga therapie

Yoga therapie

Yoga therapie is zowel een individuele- als een groepsbehandelvorm die ingezet kan worden bij mensen die naast praattherapie graag op een andere manier aan hun problemen willen werken.