triangle
Aanbod

Behandeling / Begeleiding

Fivoor biedt verschillende soorten behandelingen en therapieën aan.

Beeldende vaktherapie Gelezen

Beeldende vaktherapie

Beeldende vaktherapie biedt handvatten voor het omgaan met gevoelens en gedachten. Terwijl je bezig bent, oefen je met emoties of gedrag.

Behandeling bij een Ambulant Centrum Gelezen

Behandeling bij een Ambulant Centrum

Fivoor Ambulant biedt behandeling aan cliënten vanaf 12 jaar (jongeren en volwassenen) die een combinatie hebben van psychische problemen én een forensisch risico.

Behandeling bij OFZ Gelezen

Behandeling bij OFZ

Fivoor behandelt en begeleidt mensen met een psychiatrische stoornis die voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen, met als doel het maatschappelijk risico en de kans op herhaling terug te dringen. Zo dragen we bij aan de veiligheid van de samenleving en verbeteren we het perspectief voor onze patiënten op een betekenisvol bestaan. OFZ (Overige Forensische Zorg) is een zorgdomein van Fivoor. Hier lees je voor wie OFZ er is en wat OFZ doet.

Behandeling in een FPC Gelezen

Behandeling in een FPC

Fivoor behandelt mensen met een psychiatrische stoornis, die met justitie in aanraking zijn gekomen, of dreigen te komen. In ons behandelaanbod hebben we onder andere het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC).

Behandeling in een FPK Gelezen

Behandeling in een FPK

In een Forensische Psychiatrische Kliniek (FPK) worden patiënten behandeld met gedragsproblemen die een psychiatrische oorzaak hebben. Mogelijk zijn de patiënten hierdoor in aanraking gekomen met justitie.

Behandeling op een FPA Gelezen

Behandeling op een FPA

Op een Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA) worden patiënten behandeld met gedragsproblemen die een psychiatrische oorzaak hebben en hierdoor mogelijk in aanraking zijn gekomen met justitie.

Behandeling van patiënten met LVB Gelezen

Behandeling van patiënten met LVB

Volwassenen met een lichte verstandelijke beperking (LVB), met een IQ lager dan 85, vormen een kwetsbare groep in de samenleving met een vaak gecombineerde problematiek en een individuele aanpak.

Behandeling voor jongeren (12 tot 24 jaar) Gelezen

Behandeling voor jongeren (12 tot 24 jaar)

We bieden gespecialiseerde zorg op maat aan kinderen en jongeren. Deze zorg kan poliklinisch zijn (bij ons op locatie) of we komen bij de jongere op bezoek. In overleg betrekken we mensen om hen heen bij de behandeling.

Budgetbeheer Gelezen

Budgetbeheer

Wanneer een cliënt de financiële situatie niet meer volledig in de hand heeft, kan een budgetbeheerder deskundig en persoonlijk begeleiden met als doel dat hij in de toekomst weer zelfstandig met zijn financiën kan omgaan.

Cliëntenraad Gelezen

Cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en ex-cliënten van Fivoor. Alle leden praten dus uit eigen ervaring mee over de kwaliteit van zorg bij Fivoor en helpen mee om deze te verbeteren.

Cognitieve gedragstherapie Gelezen

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie (CGt) is een combinatie van twee vormen van therapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. Het leert je − voornamelijk door oefeningen − om anders tegen problematische situaties aan te kijken én om er anders mee om te gaan.

Dramatherapie Jeugd Gelezen

Dramatherapie Jeugd

Dramatherapie is een behandelvorm die zich richt op allerlei soorten problemen en is een hulpmiddel om iets wat niet lekker loopt weer op gang te brengen.

Dramatherapie Volwassenen Gelezen

Dramatherapie Volwassenen

Dramatherapie is een therapievorm waarbij drama- en theaterwerkvormen worden ingezet met het doel om veranderings-, ontwikkelings-, verwerkings- en/of acceptatieprocessen te bewerkstelligen.

eHealth: online werken aan de behandeling Gelezen

eHealth: online werken aan de behandeling

Vanuit huis wanneer u wilt verder aan uw behandeling werken? Of meekijken in uw digitale patiëntendossier? Bij Fivoor is dit voor veel patiënten mogelijk. Via de extra beveiligde online programma’s kunt u naast de gesprekken met uw behandelaar, ook zelf thuis aan de slag. Dit wordt ‘online zorg’ of ‘eHealth’ genoemd.

EMDR Jeugd Gelezen

EMDR Jeugd

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring.

Forensisch FACT Gelezen

Forensisch FACT

Forensisch FACT staat voor het behandelmodel 'Forensisch Functie/Flexible Assertive Community Treatment. Fivoor heeft meerdere Forensische FACT-teams.

GGZ Reclassering Gelezen

GGZ Reclassering

GGZ Reclassering zet zich in om de kans op recidive van mensen die in de fout zijn gegaan tot een minimum te beperken. Dat kan zowel een psychiatrisch als een verslavingsprobleem zijn.

Individuele therapie of groepstherapie Gelezen

Individuele therapie of groepstherapie

Op alle afdelingen van Fivoor geven artsen, psychologen en psychiaters zowel individuele therapieën als groepsbehandelingen. Ook kan een behandeling wordt aangevuld met tal van modules.

Informatie voor familie en naasten Gelezen

Informatie voor familie en naasten

Als een patiënt in behandeling komt bij Fivoor blijven familie en naasten vaak achter met vragen. Hier lees je hoe wij omgaan met familie en naasten, hoe hun belangen worden behartigd en waar zij terecht kunnen voor advies, ondersteuning, bemiddeling en bijstand.

Klachtenregeling Gelezen

Klachtenregeling

We doen er bij Fivoor alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de zorg of begeleiding van/door medewerkers van Fivoor. Op deze pagina leest u meer over het indienen en afhandelen van klachten.

Materieel Juridische Dienstverlening Gelezen

Materieel Juridische Dienstverlening

Hoog oplopende schulden, een dreigende huisuitzetting, gebrek aan uitkering of zorgverzekering. Deze problemen staan een geslaagde behandeling vaak in de weg. MJD creëert rust en stabiliteit bij financiële zorgen.

Psychomotorische therapie (PMT) Gelezen

Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelingsvorm voor mensen met psychosociale en/of psychiatrische problemen. De therapie is gericht op lichaamservaring en/of het handelen in bewegingssituaties.

Psychomotorische therapie (PMT) Jeugd Gelezen

Psychomotorische therapie (PMT) Jeugd

Psychomotorische Therapie is een behandelvorm die kan helpen als je door bepaalde problemen bent vastgelopen in je leven. De therapeut bekijkt hoe je reageert op bepaalde situaties of hoe je je ergens over voelt.

Runningtherapie Gelezen

Runningtherapie

Runningtherapie is het therapeutisch inzetten van een rustige duurloop of andere soort looptraining onder begeleiding van een runningtherapeut als aanvullende behandelvorm voor mensen met psychische klachten.

Schematherapie Gelezen

Schematherapie

Schematherapie is een combinatie van cognitieve gedragstherapie en elementen uit andere therapievormen. De therapie is er voor mensen die hardnekkige en ingewikkelde problemen ervaren.

Terugkeer in de maatschappij Gelezen

Terugkeer in de maatschappij

Het doel van resocialisatie is dat onze patiënten op een veilige en verantwoorde manier terugkeren in de maatschappij. Tijdens de behandeling wordt geoefend met verlof. De resocialisatiefase is de laatste fase in de behandeling.

Verslavingszorg FPA Utrecht Gelezen

Verslavingszorg FPA Utrecht

Verslavingsproblematiek en dubbele diagnoses zijn een groot en ingewikkeld probleem waar lang en intensief aan gewerkt moet worden. Vanwege de complexiteit ervan hebben wij in de FPA Utrecht een breed aanbod van verslavingszorg.