Aanbod

Behandeling / Begeleiding

De kans op herstel van een patiënt is veel groter als de patiënt zelf invloed heeft op de behandeling en zelf mede de doelen bepaalt. Samen met de patiënt onderzoeken we hoe het komt dat hij door zijn gedrag in de problemen is geraakt en bepalen we samen het plan om dat in de toekomst te voorkomen.

Behandeling bij een Forensische Polikliniek

Behandeling bij een Forensische Polikliniek

De Ambulante Centra, oftewel Forensische Poliklinieken, van Fivoor biedt hulp aan patiënten met complexe problematiek op het gebied van verslaving, psychiatrie en verstandelijke beperkingen.

Behandeling in een FPC

Behandeling in een FPC

Fivoor behandelt mensen met een psychiatrische stoornis, die met justitie in aanraking zijn gekomen, of dreigen te komen. In ons behandelaanbod hebben we onder andere het FPC, een FPK en meerder FPA's.

Behandeling op een FPA

Behandeling op een FPA

Op een Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA) worden patiënten behandeld met gedragsproblemen die een psychiatrische oorzaak hebben en hierdoor mogelijk in aanraking zijn gekomen met justitie.

Behandeling van (SG)LVB patiënten

Behandeling van (SG)LVB patiënten

Volwassenen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB), met een IQ lager dan 85, vormen een kwetsbare groep in de samenleving met een vaak gecombineerde problematiek en een individuele aanpak.

Behandeling van Dubbele Diagnose

Behandeling van Dubbele Diagnose

Door de diagnose geïntegreerde dubbele problematiek krijgt een patiënt voor zowel de verslavingsproblemen als de psychiatrische problemen behandeling vanuit één team.

Behandeling voor jongeren

Behandeling voor jongeren

Het doel van onze zorg is om jongeren (tussen de 12 en 23 jaar) opnieuw aansluiting te laten krijgen met de maatschappij en de kans op crimineel gedrag te verminderen.

Consultatie bij ontwrichte behandelrelatie

Consultatie bij ontwrichte behandelrelatie

Het doel van consultaties is het beschikbaar stellen van expertise aan de ggz om hulpverleners en zodoende gericht te ondersteunen in hun onderlinge interactie en de interactie met de patiënt.

Forensisch FACT

Forensisch FACT

Forensisch FACT staat voor het behandelmodel 'Forensisch Functie/Flexible Assertive Community Treatment. Fivoor heeft meerdere Forensische FACT-teams.

GGZ Reclassering

GGZ Reclassering

GGZ Reclassering zet zich in om de kans op recidive van mensen die in de fout zijn gegaan tot een minimum te beperken. Dat kan zowel een psychiatrisch als een verslavingsprobleem zijn.

Hulp bij geldproblemen

Hulp bij geldproblemen

Een dreigende uitzetting, hoog oplopende schulden, gebrek aan uitkering of zorgverzekering staan een geslaagde behandeling in de geestelijke gezondheidszorg vaak in de weg.

Hulp bij zelfbeschadiging

Hulp bij zelfbeschadiging

Het leren omgaan met zelfbeschadiging is een lange weg, die gekenmerkt wordt door vallen en opstaan. De sleutel ligt in het leren herkennen, erkennen en reguleren van gevoel.

Individuele therapie of groepstherapie

Individuele therapie of groepstherapie

Op alle afdelingen van Fivoor geven artsen, psychologen en psychiaters zowel individuele therapieën als groepsbehandelingen. Ook kan een behandeling wordt aangevuld met tal van modules.

Opname afdeling klinisch CIB

Opname afdeling klinisch CIB

Op de afdeling klinische groepstherapie van het CIB worden mensen opgenomen, over het algemeen met een persoonlijkheidsstoornis, die in een reguliere ggz-instelling zijn vastgelopen in de behandeling.

Opname gesloten afdeling CIB

Opname gesloten afdeling CIB

Op de gesloten afdeling van het Centrum Intensieve Behandeling worden mensen (tijdelijk) opgenomen die in een reguliere ggz-instelling zijn vastgelopen in de behandeling.

Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie (PMT) is een professionele behandelingsvorm voor mensen met psychosociale problemen, waarbij gewerkt wordt met interventies gericht op de lichaamservaring en/of het handelen in bewegingssituaties.

Terugkeer in de maatschappij

Terugkeer in de maatschappij

Het doel van resocialisatie is dat onze patiënten op een veilige en verantwoorde manier kunnen terugkeren in de maatschappij. Deze resocialisatiefase is de laatste fase in de behandeling.

Training omgaan met ontwrichting

Training omgaan met ontwrichting

In het kader van kennisoverdracht op het gebied van ontwrichtende situaties is er voor verwijzende afdelingen een training samengesteld: de training 'Omgaan met ontwrichting'.