Budgetbeheer

Budgetbeheer is het (tijdelijk) uitbesteden van het budget. Wanneer de cliënt de financiële situatie niet meer volledig in de hand heeft, kan een budgetbeheerder deskundig en persoonlijk begeleiden met als doel dat hij in de toekomst weer zelfstandig met zijn financiën kan omgaan. Een deel van het beheer van het geld wordt gedaan, de cliënt behoudt wel zeggenschap over zijn geld. Een zorg minder.

Beheer van het budget

Financiële problemen kunnen in de weg staan bij het herstellen van een psychiatrisch probleem, verslaving of bij terugkeer in de maatschappij na een detentieperiode. Het helpt dan om de geldproblemen onder controle te krijgen. Budgetbeheer kan een uitkomst zijn voor geldzorgen. Een deel van het beheer van het geld wordt gedaan voor de cliënt. De cliënt behoudt wel zeggenschap over het geld en budget.

Doelgroep

Alle cliënten van Fivoor en haar samenwerkingspartners kunnen worden aangemeld voor budgetbeheer. Begeleiding bij budgetbeheer hoeft niet via de rechtbank te lopen en vindt plaats op vrijwillige basis. De cliënt gaat een overeenkomst aan waarin de cliënt afspreekt hoe zijn budget beheerd wordt.

Taken budgetbeheerder

De budgetbeheerder betaalt de vaste lasten via een beheerrekening. De beheerder zorgt voor het betalen van het leefgeld, overige rekeningen en aflossingen van schulden. Er kan afgesproken worden om geld te reserveren voor zaken als jaarafrekeningen.
De budgetbeheerder verzorgt de aanvragen huur/zorgtoeslagen en kwijtscheldingen. Daarnaast wordt de belastingaangifte (box 1) ingevuld.

Duur en afspraken

Als de cliënt weer in staat is om zelf zijn financiën te beheren, zal er in overleg met de budgetbeheerder worden besproken de
financiële administratie weer aan hem over te dragen. Wanneer iemand zich wil aanmelden voor budgetbeheer zijn er een aantal verplichtingen. Bijvoorbeeld:

  • van eventuele wijzigingen
    dient de budgetbeheerder zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld;
  • in tegenstelling tot bewindvoering komt bij budgetbeheer de post bij de cliënt zelf binnen, belangrijke post zal hij dus tijdig moeten doorsturen naar de budgetbeheerder.

Kosten

Aan begeleiding bij budget & beheer zijn kosten verbonden. Tijdens het intakegesprek ontvangt de cliënt een overzicht met de kosten die in rekening worden gebracht. Voor meer informatie over de kosten, raadpleeg de informatiekaart met het budgetbeheer kostenoverzicht.