Budgetbeheer

Budgetbeheer is het (tijdelijk) uitbesteden van het budget. Wanneer de cliënt de financiële situatie niet meer volledig in de hand heeft, kan een budgetbeheerder deskundig en persoonlijk begeleiden met als doel dat hij in de toekomst weer zelfstandig met zijn financiën kan omgaan. Het beheer van het geld wordt gedaan, maar de cliënt behoudt wel zeggenschap over zijn geld. Een zorg minder.

Beheer van het budget

Financiële problemen kunnen in de weg staan bij het herstellen van een psychiatrisch probleem, verslaving of bij terugkeer in de maatschappij na een detentieperiode. Het helpt dan om de geldproblemen onder controle te krijgen. Budgetbeheer kan een uitkomst zijn voor geldzorgen. Het beheer van het geld wordt gedaan voor de cliënt. De cliënt behoudt wel zeggenschap over het geld en budget.

Doelgroep

Alle cliënten van Fivoor en haar samenwerkingspartners kunnen worden aangemeld voor budgetbeheer. Begeleiding bij budgetbeheer hoeft niet via de rechtbank te lopen en vindt plaats op vrijwillige basis. De cliënt gaat een overeenkomst aan waarin de cliënt afspreekt hoe zijn budget beheerd wordt.

Taken budgetbeheerder

De budgetbeheerder betaalt de vaste lasten via een beheerrekening. De beheerder zorgt voor het betalen van het leefgeld, overige rekeningen en aflossingen van schulden. Er kan afgesproken worden om geld te reserveren voor zaken als jaarafrekeningen.

Wil jij meer weten over de taken van een budgetbeheerder? Lees er meer over op de pagina MJD en Budgetbeheer.

Duur en afspraken

Als de cliënt weer in staat is om zelf zijn financiën te beheren, zal er in overleg met de budgetbeheerder worden besproken de financiële administratie weer aan hem over te dragen. Wanneer iemand zich wil aanmelden voor budgetbeheer zijn er een aantal verplichtingen. Bijvoorbeeld:

  • van eventuele wijzigingen dient de budgetbeheerder zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld;
  • in tegenstelling tot bewindvoering komt bij budgetbeheer de post bij de cliënt zelf binnen, belangrijke post zal hij dus tijdig moeten doorsturen naar de budgetbeheerder.

Kosten

Aan begeleiding bij budget & beheer zijn kosten verbonden. Tijdens het intakegesprek ontvangt de cliënt een overzicht met de kosten die in rekening worden gebracht. Voor meer informatie over de kosten, raadpleeg de informatiekaart met het budgetbeheer kostenoverzicht.

Locatie

Budget en Beheer is gevestigd in Den Haag. Klik hier voor meer informatie over deze locatie.

Blog over Budgetbeheer

Wil je weten hoe het is om te werken bij Budgetbeheer? Over hoe onze collega’s de cliënten zo goed mogelijk proberen te helpen? Lees hier dan de blog!

Downloads

Bekijk en download hieronder nuttige informatiekaarten over budgetbeheer:

Informatiekaart budgetbeheer Informatiekaart intakegesprek Informatiekaart kostenoverzicht