triangle

Toegankelijkheidsverklaring

Digitale toegankelijkheid zorgt ervoor dat iedereen, met of zonder beperking, gebruik kan maken van digitale informatie en digitale dienstverlening. Fivoor en Karify vinden het belangrijk dat digitale zorg toegankelijk is voor iedereen. We houden daarom rekening met de toegankelijkheid bij het ontwerpen, bouwen en schrijven van onze websites en apps voor digitale zorg. Lees op deze pagina onze volledige toegankelijkheidsverklaring.

Wat is een toegankelijkheidsverklaring?

Digitale toegankelijkheid zorgt ervoor dat iedereen, met of zonder beperking, gebruik kan maken van digitale informatie en digitale dienstverlening. Karify vindt het belangrijk dat zorg toegankelijk is voor iedereen. We houden rekening met de toegankelijkheid bij het ontwerpen, bouwen en schrijven van onze websites en apps.

Er zijn internationale richtlijnen opgesteld voor een goede digitale toegankelijkheid, de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Karify streeft ernaar om zich te houden aan de laatste toegankelijkheidsnormen, op het toegankelijkheidsniveau AA. Dit niveau staat voor een goede toegankelijkheid. Op dit moment voldoet Karify hier grotendeels aan.

Voor welke producten is deze verklaring geldig?

Welke maatregelen hebben we genomen?

 •  We hebben de regellengte van zinnen verkort zodat deze makkelijker te lezen zijn.
 • De teksten voor cliënten zijn zoveel mogelijk geschreven op taalniveau B1. In teksten geschreven voor andere doelgroepen worden wel vaktermen gebruikt.
 • De tekstgrootte past zich op het apparaat aan waarop wordt gewerkt zodat de leesbaarheid op elk apparaat hetzelfde is.
 • We besteden zorgvuldig aandacht aan de grootte van de knoppen en het kleurcontrast.
 • Er kan door het grootste gedeelte van de website worden genavigeerd met behulp van het toetsenbord.
 • Onze website is op zo’n manier geprogrammeerd dat speech-to-text software de website al grotendeels goed kan voorlezen.

Wat willen we nog doen?

 • Het toegankelijker maken van documenten (zoals PDF’s). Deze zijn nog niet altijd goed gestructureerd om doorheen te navigeren met voorleessoftware.
 • Het toegankelijker maken van animaties. Sommige beelden op de pagina zijn namelijk geanimeerd. Deze verdwijnen na een bepaalde tijd. We willen het mogelijk maken om deze animaties te pauzeren.
 • Het aanpassen van de tekstgrootte. Er is op onze website nog geen knop waarmee de tekstgrootte kan worden aangepast. Wel schaalt onze website mee als de gebruiker via de instellingen van zijn apparaat de tekstgrootte aanpast.
 • Het verbeteren van de toegankelijkheid van formulieren. Niet alle formulierelementen hebben een beschrijving (label). Deze zijn nodig om goed door een formulier heen te navigeren met voorleessoftware.
 • Het toevoegen van tekstuele beschrijvingen van afbeeldingen. Deze beschrijvingen worden voorgelezen door voorleessoftware. Niet alle beschrijvingen hebben op dit moment een goede beschrijving.
 • Video’s voorzien van ondertiteling, of de mogelijkheid bieden om vertraagd af te spelen.

Heb je nog vragen of wil je contact opnemen?

We werken continu aan de toegankelijkheid van Karify. Als je problemen ervaart met de toegankelijkheid van Karify horen wij dit dan ook graag. Ondervind je een probleem of heb je een vraag over de toegankelijkheid? Stuur dan een mailtje naar help@karify.com (als je cliënt bent) of support@karify.com (als je zorgprofessional bent).