triangle

Kosten & vergoeding

Wie betaalt de zorg en ondersteuning van Fivoor? Op deze pagina leggen we uit hoe onze zorg wordt betaald.

Als je onder behandeling bent bij Fivoor worden de kosten betaald door één van deze instanties: de zorgverzekeraar, de gemeente, justitie of Wet langdurige zorg.

Zorgverzekering

Alle noodzakelijke zorg binnen de specialistische GGZ wordt vergoed via de basisverzekering, hiervoor is wel een geldige verwijsbrief nodig. Voor deze zorg betaalt u het eigen risico.

Eigen risico
Net als de afgelopen jaren is het verplichte eigen risico voor 2024 €385,- tenzij u iets anders heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar.

Nieuwe polisvoorwaarden zorgverzekering 2024
Alle verzekeraars hebben op 12 november de eventuele wijzigingen in de polisvoorwaarden gecommuniceerd. Dit is een formele eis waaraan zij moeten voldoen.

Goed om te weten: Fivoor sluit zelf geen contracten met zorgverzekeraars af. Dat doet de Parnassia Groep voor ons. Fivoor is daardoor vaak niet bekend bij de zorgverzekeraars. Wilt u zorg door Fivoor of bent u al in behandeling? Zoek of vraag naar de contracten met de Parnassia Groep.

In de afgelopen jaren zijn met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten, met jouw (verplichte) verzekering kun je dus altijd bij ons terecht. De geleverde zorg wordt pas gedeclareerd op het moment dat een contract met de zorgverzekeraar is getekend
Kijk op de website van Parnassia Groep voor de meest actuele informatie. Zodra er nieuwe overeenkomsten zijn afgesloten wordt de pagina bijgewerkt.

Let op: bovenstaande geldt voor behandelingen die betaald worden uit uw zorgverzekering.

Wanneer u na het lezen van deze informatie nog twijfelt of uw zorgverzekeraar gecontracteerd is, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of met de afdeling Informatieservice van de Parnassia Groep, tel 088 – 357 13 57.

Justitie

Justitie vergoedt de kosten als je bij ons in behandeling bent met een strafrechtelijke maatregel.

Wanneer deze maatregel vervalt en je ‘vrijwillig’ in zorg komt bij Fivoor, kan het zijn dat je jouw verplichte eigen risico moet betalen (zie de informatie onder zorgverzekering). Wanneer dit zo is, bespreekt jouw behandelaar dit met jou voordat je behandeling verder gaat als vrijwillige behandeling.

Gemeente

De gemeente vergoedt het grootste deel van de kosten als je een indicatie hebt voor hulp vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit geldt ook voor Jeugdzorg.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Als je bij Fivoor verblijft en zorg krijgt, worden de kosten hiervoor de eerste drie jaar betaald vanuit de zorgverzekeringswet. Als na drie jaar blijkt dat je zorgbehoefte blijvend is en 24 uur per dag dichtbij moet zijn, worden de kosten verder betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) bepaalt of je aan deze voorwaarden voldoet.

Voor een behandeling bij Wier kan de opname vanaf de eerste dag al onder de WLZ vallen, ook de ambulante behandeling bij Wier kan vanuit de WLZ gefinancierd worden.

Voor WLZ betaal je een Eigen Bijdrage, de hoogte van deze bijdrage kun je uitrekenen op de website van het CAK: de eigen bijdrage rekenhulp.