triangle

Kosten & vergoeding

Wie betaalt de zorg en ondersteuning van Fivoor? Op deze pagina leggen we uit hoe onze zorg wordt betaald.

Als je onder behandeling bent bij Fivoor worden de kosten betaald door één van deze instanties: de zorgverzekeraar, de gemeente, justitie of Wet langdurige zorg.

Zorgverzekering

De zorgverzekeraar vergoedt voor een (groot) deel de kosten van je behandeling bij Fivoor. De verzekering vergoedt basis GGZ en specialistische GGZ. De kosten voor specialistische GGZ moeten dan wel binnen de basis- of aanvullende verzekering vallen en je moet ook een geldige verwijsbrief hebben. Jij betaalt het eigen risico.  In 2022 is dit verplichte eigen risico voor je zorgverzekering € 385. Tenzij je iets anders hebt afgesproken met de zorgverzekeraar.

Vanaf 1 januari 2022 zijn er wijzigingen voor het eigen risico
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert per 1 januari 2022 wijzigingen door in de manier van declareren en vergoeden. Dit merk jij van deze wijzigingen:

  • De zorgverzekeraar krijgt, wanneer het contract met Fivoor getekend is, maandelijks een rekening van Fivoor voor de zorg die je in de maand daarvoor van ons hebt gehad.
  • Je behandeling telt vanaf 1 januari 2022 élk jaar mee voor het eigen risico. Vroeger betaalde je één keer het eigen risico als je startte met een behandeltraject, ongeacht de duur van het traject. Vanaf 1 januari start je ieder jaar opnieuw.
  • Je betaalt eerst zelf het eigen risico aan jouw zorgverzekeraar. Pas daarna betaalt jouw zorgverzekeraar de overige kosten. Als je ook andere zorgkosten maakt en daarvoor het eigen risico betaalt, dan betaal je over de behandeling bij ons geen of minder eigen risico. Fivoor kan de zorg die je krijgt vanaf het 2e kwartaal van 2022 factureren bij de zorgverzekeraar. De rekening voor het eigen risico kun je daardoor pas later in het jaar krijgen.

Altijd 100% vergoeding ook bij nieuwe polisvoorwaarden zorgverzekering 2023
Alle verzekeraars hebben op 12 november de eventuele wijzigingen in de polisvoorwaarden gecommuniceerd. Dit is een formele eis waaraan zij moeten voldoen.

Een voorbeeld, VGZ heeft de volgende tekst in hun overzicht met wijzigingen opgenomen: “Bij zorgverleners met een contract vergoeden wij 100%. Gaat u voor GGZ of voor verpleging en verzorging naar een zorgverlener zonder contract? Dan vergoeden wij vanaf 2023 maximaal 90% van het gemiddeld gecontracteerd tarief.”

Dit betekent het volgende: Parnassia Groep valt nu (of in de loop van 2023) onder de zorgverleners met een contract waarbij verzekeraars 100% vergoeden. Ook als de polisvoorwaarden voor 2023 wijzigen, merkt de cliënt daar niets van omdat de vergoeding van zorg rechtstreeks tussen Parnassia Groep en verzekeraar plaatsvindt. Wij versturen geen rekeningen naar cliënten (tenzij er uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt). Buiten het eigen risico om worden cliënten dan ook niet belast met kosten voor hun behandeling.

Cliënten hoeven zich geen zorgen te maken of de door Parnassia Groep verleende zorg wel wordt vergoed.

Goed om te weten: Fivoor sluit zelf geen contracten met zorgverzekeraars af. Dat doet Parnassia Groep voor ons. Fivoor is daardoor vaak niet bekend bij de zorgverzekeraars. Wil je zorg door Fivoor, zoek of vraag naar de contracten met de Parnassia Groep. Niet alle contracten zijn voor dit jaar al rond. De zorg wordt pas gedeclareerd op het moment dat het contract is getekend. In de afgelopen jaren zijn met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Met jouw (verplichte) verzekering kun je dus altijd bij ons terecht.

Justitie

Justitie vergoedt de kosten als je bij ons in behandeling bent met een strafrechtelijke maatregel.

Wanneer deze maatregel vervalt en je ‘vrijwillig’ in zorg komt bij Fivoor, kan het zijn dat je jouw verplichte eigen risico moet betalen (zie de informatie onder zorgverzekering). Wanneer dit zo is, bespreekt jouw behandelaar dit met jou voordat je behandeling verder gaat als vrijwillige behandeling.

Gemeente

De gemeente vergoedt het grootste deel van de kosten als je een indicatie hebt voor hulp vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit geldt ook voor Jeugdzorg.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Als je bij Fivoor verblijft en zorg krijgt, worden de kosten hiervoor de eerste drie jaar betaald vanuit de zorgverzekeringswet. Als na drie jaar blijkt dat je zorgbehoefte blijvend is en 24 uur per dag dichtbij moet zijn, worden de kosten verder betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) bepaalt of je aan deze voorwaarden voldoet.

Voor een behandeling bij Wier kan de opname vanaf de eerste dag al onder de WLZ vallen, ook de ambulante behandeling bij Wier kan vanuit de WLZ gefinancierd worden.

Voor WLZ betaal je een Eigen Bijdrage, de hoogte van deze bijdrage kun je uitrekenen op de website van het CAK: de eigen bijdrage rekenhulp.