triangle

Kosten & vergoeding

Wie betaalt de zorg en ondersteuning van Fivoor? Op deze pagina leggen we uit hoe onze zorg wordt betaald.

ZPM-FZ (Zorgprestatiemodel Forensische zorg)

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg die onderdeel zijn van een straf of maatregel, deze zorg wordt bekostigd vanuit DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen).

Zo bieden we ambulante behandelingen in verschillende ambulante centra verspreid over de randstad. Daarnaast zijn er verschillende forensische instellingen waar patiënten verblijven, de Forensische Psychiatrische Afdelingen (FPA), een Forensische Psychiatrische Kliniek (FPK) en een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC).

Wanneer je strafrechtelijke maatregel vervalt en je ‘vrijwillig’ in zorg komt bij Fivoor, kan het zijn dat je jouw verplichte eigen risico moet betalen (zie de informatie onder ZPM-GGZ). Wanneer dit zo is, bespreekt jouw behandelaar dit met jou voordat je behandeling verder gaat als vrijwillige behandeling.

Kosten
DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) vergoedt de kosten als je bij ons in behandeling bent met een strafrechtelijke maatregel.

Verwijzing
Voor het ZPM-FZ is geen verwijzing van de huisarts omdat het om verplichte zorg gaat. We krijgen hiervoor een plaatsingsbesluit vanuit DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen).

ZPM-GGZ (Zorgprestatiemodel Geestelijke Gezondheidszorg)

Alle noodzakelijke zorg binnen de specialistische ggz, deze zorg wordt bekostigd vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Onder specialistische ggz zorg wordt verstaan de diagnostiek en behandeling van complexe, ernstige tot zeer ernstige klachten, bijvoorbeeld doordat er meerdere klachten gelijktijdig spelen.

Kosten
Deze zorg wordt bekostigd vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Voor deze zorg betaal je het eigen risico.

Verwijzing
De verwijzing naar de gespecialiseerde ggz mag gedaan worden door de huisarts, een medisch specialist, straatdokter, bedrijfsarts of de regiebehandelaar van een andere zorginstelling.

Goed om te weten: Fivoor sluit zelf geen contracten met zorgverzekeraars af. Dat doet de Parnassia Groep voor ons. Fivoor is daardoor vaak niet bekend bij de zorgverzekeraars, vraag dan naar de contracten met de Parnassia Groep. In de afgelopen jaren zijn met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten, met jouw zorgverzekering kun je dus altijd bij ons terecht. De geleverde zorg wordt pas gedeclareerd op het moment dat een contract met de zorgverzekeraar is getekend. Kijk op de website van Parnassia Groep voor de meest actuele informatie. Zodra er nieuwe overeenkomsten zijn afgesloten wordt de pagina bijgewerkt.

Let op: bovenstaande geldt alleen voor de gespecialiseerde ggz behandelingen die betaald worden uit je zorgverzekering. Wanneer je na het lezen van deze informatie nog twijfelt of jouw zorgverzekeraar gecontracteerd is, neem dan contact op met je zorgverzekeraar. Kom je er echt niet uit bel dan met de afdeling Informatieservice van de Parnassia Groep, telefoon: 088 – 357 13 57.

GZSP (Geneeskundige Zorg Specifieke cliëntgroepen)

GZSP valt onder de zorgverzekeringswet. Deze ambulante behandeling is voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) in combinatie met psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen. Binnen Fivoor wordt dit geboden bij Behandelcentrum Wier. Fivoor heeft contracten met alle verzekeraars voor de GZSP.

Verwijzing
De verwijzing naar Wier voor GZSP behandeling mag altijd gedaan worden door de huisarts. Bij sommige verzekeraars mogen medisch specialisten ook verwijzen. Controleer hiervoor de polisvoorwaarden van je verzekering.

Kosten
De GZSP behandeling valt onder je verplichte eigen risico.

Wlz (Wet langdurige zorg)

Als je bij Fivoor verblijft en zorg krijgt, worden de kosten hiervoor de eerste drie jaar betaald vanuit de zorgverzekeringswet (ZPM GGZ). Als na drie jaar blijkt dat je zorgbehoefte blijvend is en 24 uur per dag dichtbij moet zijn, worden de kosten verder betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) bepaalt of je aan deze voorwaarden voldoet.

Voor een behandeling bij Behandelcentrum Wier kan de opname vanaf de eerste dag al onder de Wlz vallen. Ook de ambulante behandeling van Wier kan direct vanuit de Wlz gefinancierd worden.

Verwijzing
De verwijzing naar Wier voor Wlz-behandeling mag gedaan worden door de huisarts of de medisch specialist van een andere instelling

Kosten
Voor Wlz betaal je een Eigen Bijdrage, de hoogte van deze bijdrage kun je uitrekenen op de website van het CAK: de eigen bijdrage rekenhulp.

Jeugdwet

Fivoor levert specialistische ambulante behandeling aan mensen die jonger zijn dan 18 jaar. Deze zorg wordt betaald door de gemeente waar je ingeschreven staat. Zodra je 18 wordt, wordt je behandeling betaald vanuit de zorgverzekering.

Als je verlengde jeugdhulp of een strafmaatregel vanuit Jeugdstrafrecht hebt, dan valt je behandeling ook nadat je 18 bent geworden nog onder de Jeugdwet. Dit kan uiterlijk tot je 23e. Bij een PIJ-maatregel valt je zorg zelfs tot je 26e onder de Jeugdwet.

Kosten
Voor zorg die onder de jeugdwet valt betaal je geen eigen bijdrage of eigen risico.

Verwijzing
De verwijzing kan worden gedaan door een huisarts, jeugdarts, een gecertificeerde instelling of medisch specialist van een andere instelling. Als je een jeugdstrafmaatregel hebt, dan is de behandeling een voorwaarde vanuit justitie en heb je geen verwijzing nodig van een huisarts, jeugdarts, gecertificeerde instelling of medisch specialist.

Als je 18 wordt en je behandeling wordt betaald vanuit je zorgverzekering, dan heb je geen nieuwe verwijzing nodig.

Let op: Als je tijdens je behandeling 18 jaar wordt en er is geen sprake van verlengde jeugdhulp, dan wordt die zorg betaald vanuit de zorgverzekeringswet (zie hierboven het onderdeel ZPM-GGZ). Je gaat vanaf dat moment wel een eigen risico betalen.