Naastbetrokkenenraad
Behandeling / Begeleiding

Naastbetrokkenenraad

Als familielid of naaste van een patiënt of cliënt die in behandeling is bij Fivoor, weet u als geen ander wat dit betekent voor iedereen die hierbij betrokken is. Deze ervaringsdeskundigheid kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de zorg en hulpverlening aan onze patiënten en cliënten. Om deze reden vindt Fivoor het belangrijk dat er een actieve naastbetrokkenenraad is.

Wat doen wij als naastbetrokkenenraad?

 • Behartigen van de gezamenlijke belangen van familie en naastbetrokkenen;
 • Stimuleren de betrokkenheid van familie en naastbetrokkenen bij de behandeling;
 • Informeren en ondersteunen van familie en naastbetrokkenen;
 • Overleggen met en geven (gevraagd en ongevraagd) advies aan de bestuurders van Fivoor;
 • Overleggen met de cliëntenraad en de patiëntenraad;
 • Bemiddelen bij collectieve klachten, vragen en problemen;
 • Verwijzen bij individuele klachten naar de familievertrouwenspersoon (FVP).

Nieuwsupdate overgang Antes divisie forensisch naar Fivoor

Per 1 november gaat Divisie Forensisch van Antes deels over naar Fivoor. Waarom dit gaat gebeuren en wat er gaat veranderen voor cliënten en zijn/haar naasten kunt u lezen op deze pagina.

Laatste nieuws

De Naastbetrokkenenraad verstuurt regelmatig een nieuwsbrief met meer informatie over de raad en haar leden, de activiteiten van de raad en de speerpunten voor de komende tijd.

Fivoor algemeen
Nieuwsupdate Naastbetrokkenenraad februari 2023

Nieuwsupdate Naastbetrokkenheid februari 2023

Nieuwsbericht lezen
Fivoor algemeen
Nieuwsupdate Naastbetrokkenenraad maart 2022

Nieuwsupdate Naastbetrokkenenraad maart 2022

Nieuwsbericht lezen

Nuttige informatie

Leestips van de naastbetrokkenraad

 • “Wanneer het misgaat in je hoofd” van Pieter Webeling.
 • “Als helpen niet helpt” van Thea van Bodegraven

Websites 

 • Naasten in Kracht: Naasten in Kracht is er voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden).Naasten in kracht doet vraagt naastbetrokkenen om hun ervaringsverhaal te delen over werken in combinatie met een dierbare. Werk in combinatie met een dierbare die psychisch uit balans is, is uitdagend. Hoe houd je de balans goed tussen zorgen voor of er zijn voor je dierbare en je werk, het huishouden, andere huisgenoten/familieleden en eigen momenten van rust en ontspanning? Lees hier meer informatie en hoe je je verhaal kunt delen.
 • Herstelproces.nl: Herstelproces.nl is een initiatief van de Stichting Herstelproces en Boedies (maatschap onafhankelijke ervaringsdeskundigen). Beide organisaties zetten zich in om mensen met een (psychische) kwetsbaarheid te ondersteunen bij hun herstel.
 • MIND Naasten Centraal: zij zetten zich in voor naasten van mensen met psychische en psychiatrische problemen. Met name voor mensen die, doordat ze overbelast raken, zelf ook hulp nodig hebben. MIND Naasten Centraal gebruikt hun ervaringsdeskundigheid om deze mensen weer op weg te helpen.
 • MIND Ypsilon: is er voor familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid. Zij geven advies, informatie en lotgenotencontact.
 • Leven met een suïcidale naaste: informatie en ondersteuning voor naasten van iemand met gedachten aan zelfdoding.

Generieke Module Naasten

De generieke module gaat over de samenwerking met en ondersteuning van naasten van mensen met psychische problematiek. In de zorg is er grote behoefte aan concrete handvatten hoe de samenwerking tussen patiënt, naaste(n) en professional kan worden geoptimaliseerd. De generieke module en de bijbehorende werkkaarten voorzien hierin.

 • Lees hier meer over de generieke module op de pagina van GGz Standaarden.

Klachten van naastbetrokkenen

In bepaalde gevallen is het mogelijk om als naastbetrokkene van een cliënt of patiënt van Fivoor een klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris en/of de klachtencommissie. Deze mogelijkheden zijn opgenomen in de Procedure voor de behandeling van klachten van naastbetrokkenen. Meer informatie over klachtenafhandeling in het algemeen is te vinden onder klachtenregeling.

Familievertrouwenspersonen

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) biedt informatie, advies en ondersteuning aan familie en naasten van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Ondersteuning naasten door familievertrouwenspersoon
Bent u vader, moeder, partner of een andere belangrijke naaste van iemand:

 • Die ambulant of klinisch verplichte zorg ontvangt met een zorgmachtiging of crisismaatregel conform Wet verplichte GGZ?;
 • Voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid?;
 • Die verplichte zorg in een kliniek ontvangt, door een rechter opgelegd vanuit een juridische maatregel zoals een TBS of een TBS met voorwaarden? (wij bieden geen ondersteuning bij juridische vragen over de door justitie opgelegde maatregel);
 • Die vrijwillig is opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven?

Dan kan de familievertrouwenspersoon u helpen.

De familievertrouwenspersoon biedt u:

 • Informatie
 • Advies
 • Ondersteuning
 • Bemiddeling
 • Bijstand bij een klachtenprocedure

De familievertrouwenspersonen per regio zijn:
Rijnmond: Pim Stumpe | 06-21149510
Utrecht: Peter Brakel | 06-25322605
Haaglanden: Wim van Lierop | 06-55459449 & Decia Bronkhorst | 06-25257320
Tilburg & Breda: Els Dietvorst | 06-15667690 & Judith van Nimwegen | 06-46943881

Uw hulp is nodig!

Om ons werk als lid van de naastbetrokkenenraad goed te kunnen doen, hebben we uw hulp nodig. Met uw ervaringen kunnen wij de belangen van familie en naasten goed behartigen en de zorg en hulpverlening aan onze patiënten en cliënten verbeteren. Wij nodigen u dan ook uit ons te laten weten wat u van de zorg en hulpverlening vindt.

Meld u aan als lid! 
Wij kunnen in de naastbetrokkenenraad altijd versterking gebruiken. Bent u familielid of naaste van een patiënt of cliënt en wilt u zich inzetten om de zorg en hulpverlening voor onze patiënten en cliënten te verbeteren? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wat krijg u terug voor uw werk als lid van de naastbetrokkenenraad?

 • Positieve energie! Uw ervaringsdeskundigheid is betekenisvol en wordt gewaardeerd;
 • Nieuwe contacten en ervaringen, waardoor uw eigen ontwikkeling wordt gestimuleerd;
 • Een vrijwilligersvergoeding, vergoeding van reiskosten en relevante aantoonbare kosten;
 • Trainingen en cursussen die van belang zijn voor de functie.

Wilt u graag meehelpen? Neem dan contact op met de Naastbetrokkenenraad via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Postbus 900 | 3160 AC Rhoon
naastbetrokkenenraad@fivoor.nl

Telefoonnummer: 088 – 1786 950

Contactgegevens