Naastbetrokkenenraad
Behandeling / Begeleiding

Naastbetrokkenenraad

Als familielid of naaste van een patiënt of cliënt die in behandeling is bij Fivoor, weet u als geen ander wat dit betekent voor iedereen die hierbij betrokken is. Deze ervaringsdeskundigheid kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de zorg en hulpverlening aan onze patiënten en cliënten. Om deze reden vindt Fivoor het belangrijk dat er een actieve naastbetrokkenenraad is.

Wat doen wij als naastbetrokkenenraad?

 • Behartigen van de gezamenlijke belangen van familie en naastbetrokkenen;
 • Stimuleren de betrokkenheid van familie en naastbetrokkenen bij de behandeling;
 • Informeren en ondersteunen van familie en naastbetrokkenen;
 • Overleggen met en geven (gevraagd en ongevraagd) advies aan de bestuurders van Fivoor;
 • Overleggen met de cliëntenraad en de patiëntenraad;
 • Bemiddelen bij collectieve klachten, vragen en problemen;
 • Verwijzen bij individuele klachten naar de familievertrouwenspersoon (FVP).

Laatste nieuws

De Naastbetrokkenenraad verstuurt regelmatig een nieuwsbrief met meer informatie over de raad en haar leden, de activiteiten van de raad en de speerpunten voor de komende tijd.

Fivoor algemeen
Nieuwsupdate Naastbetrokkenenraad september 2021

Nieuwsupdate Naastbetrokkenenraad september 2021

Nieuwsbericht lezen
Fivoor algemeen
Nieuwsupdate Naastbetrokkenenraad maart 2021

Nieuwsupdate Naastbetrokkenenraad maart 2021

Nieuwsbericht lezen

Nuttige informatie

Leestips van de naastbetrokkenraad

 • “Wanneer het misgaat in je hoofd” van Pieter Webeling.
 • “Als helpen niet helpt” van Thea van Bodegraven

Websites 

 • Naasten in Kracht: Naasten in Kracht is er voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden).Naasten in kracht doet vraagt naastbetrokkenen om hun ervaringsverhaal te delen over werken in combinatie met een dierbare. Werk in combinatie met een dierbare die psychisch uit balans is, is uitdagend. Hoe houd je de balans goed tussen zorgen voor of er zijn voor je dierbare en je werk, het huishouden, andere huisgenoten/familieleden en eigen momenten van rust en ontspanning? Lees hier meer informatie en hoe je je verhaal kunt delen.
 • Herstelprocesonline: Herstelprocesonline is een initiatief van de Stichting Herstelproces en Boedies (maatschap onafhankelijke ervaringsdeskundigen). Beide organisaties zetten zich in om mensen met een (psychische) kwetsbaarheid te ondersteunen bij hun herstel.
 • Labyrint in Perspectief: zij zetten zich in voor naasten van mensen met psychische en psychiatrische problemen. Met name voor mensen die, doordat ze overbelast raken, zelf ook hulp nodig hebben. Labyrint gebruikt hun ervaringsdeskundigheid om deze mensen weer op weg te helpen.
 • MIND Ypsilon: is er voor familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid. Zij geven advies, informatie en lotgenotencontact.
 • Leven met een suïcidale naaste: informatie en ondersteuning voor naasten van iemand met gedachten aan zelfdoding.

Naasten en corona

 • Lees hier wat de naastbetrokkenenraad in deze ‘coronatijd’ voor naasten kan betekenen.
 • Webinar ‘Naasten dichtbij in coronatijd’: Hoe werk je samen met naasten van cliënten bij (risico op) suïcidaliteit? Op dit thema organiseerde Supranet GGZ een webinar voor naasten, behandelaren en betrokken professionals bij de zorg voor mensen met (risico op) suïcidaliteit.

Klachten van naastbetrokkenen

In bepaalde gevallen is het mogelijk om als naastbetrokkene van een cliënt op patiënt van Fivoor een klacht voor de leggen aan de klachtenfunctionaris en/of de klachtencommissie. Deze mogelijkheden zijn opgenomen in de Procedure voor de behandeling van klachten van naastbetrokkenen. Meer informatie over klachtenafhandeling in het algemeen is te vinden onder klachtenregeling.

Familievertrouwenspersonen

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) biedt informatie, advies en ondersteuning aan familie en naasten van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

De familievertrouwenspersonen per regio zijn:
Rijnmond: Pim Stumpe | 06-21149510
Utrecht: Peter Brakel | 06-25322605
Haaglanden: Wim van Lierop | 06-55459449
Tilburg & Breda: Els Dietvorst | 06-15667690 & Judith van Nimwegen | 06-46943881

Uw hulp is nodig!

Om ons werk als lid van de naastbetrokkenen-raad goed te kunnen doen, hebben we uw hulp nodig. Met uw ervaringen kunnen wij de belangen van familie en naasten goed behartigen en de zorg en hulpverlening aan onze patiënten en cliënten verbeteren. Wij nodigen u dan ook uit ons te laten weten wat u van de zorg en hulpverlening vindt.

Meld u aan als lid! 
Wij kunnen in de naastbetrokkenenraad altijd versterking gebruiken. Bent u familielid of naaste van een patiënt of cliënt en wilt u zich inzetten om de zorg en hulpverlening voor onze patiënten en cliënten te verbeteren? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wat krijg u terug voor uw werk als lid van de naastbetrokkenenraad?

 • Positieve energie! Uw ervaringsdeskundigheid is betekenisvol en wordt gewaardeerd;
 • Nieuwe contacten en ervaringen, waardoor uw eigen ontwikkeling wordt gestimuleerd;
 • Vergoeding van reiskosten en relevante aantoonbare kosten;
 • Trainingen en cursussen die van belang zijn voor de functie.

Wilt u graag meehelpen? Neem dan contact op met de Naastbetrokkenenraad via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Postbus 900 | 3160 AC Rhoon
naastbetrokkenenraad@fivoor.nl

Telefoonnummer: 010-5034253
Mobiel nummer: 06-57083977
Algemeen telefoonnummer: 010-5031212

Contactgegevens