triangle

Contact met cliëntenraad, naastbetrokkenenraad en familievertrouwenspersonen

De belangen van onze cliënten/patiënten en hun familie/naasten worden behartigd door de cliëntenraad en naastbetrokkenenraad. Heeft u als familie/naaste behoefte aan informatie, advies, ondersteuning, bemiddeling en bijstand bij een klachtenprocedure? Dan kunt u terecht bij de familievertrouwenspersonen. Op deze pagina vindt u de contactgegevens.

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de algemene belangen van cliënten van Fivoor. De cliëntenraad zowel cliënten als ex-cliënten van Fivoor. Heeft u vragen of een idee? Stuur een e-mail naar clientenraad@fivoor.nl of bel naar 06-135 377 59.

Naastbetrokkenenraad

De naastbetrokkenenraad behartigt de gezamenlijke belangen van familie en naastbetrokkenen van onze patiënten. De naastbetrokkenenraad bestaat uit mensen die zelf familie/naaste zijn van een patiënt die in behandeling is of was bij Fivoor.  Heeft u een vraag voor de naastbetrokkenenraad of wilt u lid worden? Stuur een e-mail naar naastbetrokkenenraad@fivoor.nl.

Familievertrouwenpersonen

De familievertrouwenspersonen zijn onderdeel van de onafhankelijke landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Deze stichting biedt informatie, advies, ondersteuning, bemiddeling en bijstand bij een klachtenprocedure aan familie en naasten van patiënten/cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De familievertrouwenspersonen per regio zijn:

Rijnmond

Utrecht

Haaglanden

Tilburg & Breda