Individuele therapie of groepstherapie
Behandeling / Begeleiding

Individuele therapie of groepstherapie

Op alle afdelingen van Fivoor geven artsen, psychologen en psychiaters zowel individuele- als groepsbehandelingen. Daarnaast heeft Fivoor diverse therapieën en behandelgroepen die zowel individueel al in groepen wordt aangeboden op de afdelingen of vanuit de ambulante centra. Ook kan een behandeling wordt aangevuld met tal van modules. Het behandelaanbod verschilt per locatie.

Behandeltypen

Individuele behandeling kan bijvoorbeeld gaan om:

  • medicamenteuze behandeling en begeleiding;
  • psychiatrisch en lichamelijk onderzoek;
  • individuele behandelgesprekken.

Aanvullende modules zijn onder andere agressieregulatie training, activiteitenbegeleiding, sport en bewegen, systeemtherapie of verslavingsbehandeling. Binnen de afdelingen vinden er tot slot vaak gezamenlijke activiteiten of groepen plaats om bijvoorbeeld te bespreken hoe het met je gaat, om te leren koken of op zoek te gaan naar opleidingen en werk.

Therapievormen

Onze therapievormen zijn onder meer:

  • Seeking Safety

Seeking Safety is een gecombineerde behandeling voor trauma en verslaving, gebaseerd op cognitieve gedragstherapie.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) therapie is een veel gebruikte en eerste voorgeschreven behandeling voor PTSS. EMDR is een geprotocolleerde therapievorm.

  • EMDR bij craving

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) therapie is een veel gebruikte behandeling voor PTSS. Eén van de nieuwe toepassingsgebieden van EMDR betreft trekgevoelens bij verslaving.

Bij groepsschematherapie op het CDP wordt met name met schemamodi gewerkt. Dit zijn toestanden (gevoelens, gedachtes, gedrag) waarin iemand kan verkeren indien een gevoelige snaar geraakt is.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) richt zich op het inzichtelijk krijgen van de relatie tussen gedachten, gevoelens en gedrag. Door anders te reageren verandert het gevoel en de gedachten.

  • Neurosequential Model of Therapeutics

Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) is een visie op hoe klachten ontwikkelen bij patiënten die zowel trauma- als ontwikkelingsgevoelig zijn. Er wordt gebruik gemaakt van een diagnostisch proces waarbij het (neuropsychologische) functioneren van de patiënt in kaart gebracht wordt.

  • Psycho-educatie

Kennis opdoen over het ziektebeeld om inzicht te krijgen in wat de ziekte met de patiënt doet.