FPC de Kijvelanden
Locaties

FPC de Kijvelanden

Forensische Psychiatrisch Centrum (tbs-kliniek) in Poortugaal vlak onder Rotterdam

Rotterdam

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Kijvelandsekade 1
3172 AB Poortugaal
Plan route

Postadres

Postbus 900
3160 AC Rhoon

Incident/overlast melden

e-mail: fpc.rotterdam@fivoor.nl
telefonisch: 010 – 503 1212
contactformulier: www.fivoor.nl/contact/

Wachttijden

Neem voor de actuele wachttijd contact op met afdeling Patiëntenlogistiek 088-357 30 70 of patientenlogistiek@fivoor.nl.

Aanmelden

Aanmelden

Een behandeling kan alleen gestart worden op verzoek van een verwijzer. De verwijzers zijn het NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie) en van het FPC (Forensisch Psychiatrisch Centrum). Om een patiënt aan te melden ga naar de aanmeldpagina op de website.

Praktische informatie

Klachtenregeling

Klachten omtrent tbs kunnen naar:
De beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht bij de Kijvelanden
T.a.v. de secretaris
Arrondissementsrechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht
Postbus 7003
3300 GC Dordrecht

Veelgestelde vragen over tbs

De veelgestelde vragen over tbs zijn gebundeld. Staat uw vraag hier niet bij? Stel deze dan per e-mail.

In het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Kijvelanden wordt iemand opgenomen die een strafrechtelijke maatregel tbs (terbeschikkingstelling) heeft gekregen. De rechter veroordeelt iemand tot tbs wanneer er naast sprake van een ernstig misdrijf na onderzoek ook een psychiatrische ziekte of stoornis aanwezig blijkt. Iemand kan dan geheel of gedeeltelijk toerekeningsvatbaar worden verklaard. Voor het deel dat iemand toerekeningsvatbaar wordt verklaard, kan de rechter eerst een gevangenisstraf opleggen.

FPC de Kijvelanden
Play

FPC de Kijvelanden

Bekijk een impressie van FPC de Kijvelanden (TBS kliniek) in deze video.

Wat is het doel van de behandeling?

Tbs kan alleen worden opgelegd als de veiligheid van de samenleving gevaar loopt. Tbs is dus geen straf, maar een maatregel. Bij opname in de kliniek hebben onze patiënten hun eventuele straf al uitgezeten. Tbs-gestelden worden verpleegd en behandeld om uiteindelijk weer terug te kunnen keren in de maatschappij. Behandelen en beveiligen gaan hand in hand. Dat betekent dat wij onder een streng veiligheidsregime werken, maar ook dat wij de patiënten zoveel mogelijk willen motiveren om mee te werken aan de behandeling en daar zelf ook verantwoordelijkheid in te nemen. Dat is de beste weg naar het behalen van de behandeldoelen, het terugdringen van de kans op recidive en dus naar een veiliger samenleving.

Wat is de duur van de behandeling?

Wanneer patiënten het FPC binnenkomen, zijn zij onvoldoende in staat de risico’s van hun eigen gedrag in te schatten. Het behandeltraject bestaat dan ook uit: (1) een goede diagnose, (2) een op de patiënt toegesneden behandeling en (3) en een dagprogramma dat de patiënt in staat stelt weer terug te keren in de samenleving. De mate waarin de patiënt terugkeert in de samenleving hangt af van de mate van beveiliging en begeleiding die de patiënt nodig heeft na zijn behandeltraject binnen het FPC. Dit traject duurt zo lang als nodig, maar zo kort als mogelijk. Een gemiddelde behandeling duur acht jaar.

Welke afdelingen zijn er?

Het FPC in Poortugaal kent meerdere afdelingen, waar patiënten op basis van hun draagkracht, de ernst van de psychiatrische gedragsproblemen, het IQ en de behoefte aan begeleiding worden opgenomen. Het FPC kent de scheiding in een supportief of sociaal therapeutisch behandel milieu, het milieu voor de zeer intensieve zorg en het milieu voor patiënten met een licht verstandelijke beperking.

Hoe ziet het dagprogramma eruit?

In een rooster op maat wordt behandeling afgewisseld met sport, arbeid en recreatie. Wanneer blijkt dat de patiënt de vaardigheden binnen het FPC voldoende geoefend heeft, is het mogelijk om de opgedane vaardigheden in de samenleving verder te oefenen. Er kan voor de patiënt een verlofkader worden aangevraagd bij het Ministerie van Justitie. Eerst altijd onder strikte beveiliging en begeleiding en wanneer dat over langere tijd goed gaat, kan de beveiliging en de begeleiding steeds meer worden afgebouwd. Verlof gaat altijd gepaard met heel veel zorgvuldigheid en veiligheidsmaatregelen.

Hoe is de veiligheid geregeld in de kliniek?

Veiligheid voor de samenleving, voor het personeel en de patiënten is één van de belangrijkste aandachtspunten voor de Kijvelanden. Tbs-klinieken moeten voldoen aan strenge veiligheidseisen die het Ministerie van Justitie & Veiligheid opstelt. Zo zijn er in het gebouw hoge muren en hekken, onbreekbare ramen, traliewerk en een streng bewaakte toegang en doorgang door deuren. Daarnaast zijn er allerlei elektronische beveiligingen met camera’s en sensoren. Toch zijn wij erin geslaagd om de kliniek niet het uiterlijk te geven van een gevangenis. De Kijvelanden is immers een beveiligd behandelcentrum en geen gevangenis. Om de veiligheid voor personeel en patiënten te waarborgen zijn alle medewerkers getraind in het omgaan met moeilijke en spanningsvolle situaties.

Bezoek aan de kliniek
Per 1 november 2019 is het strafbaar om bepaalde voorwerpen binnen te brengen in FPC de Kijvelanden. Met ingang van deze datum treedt de wet strafbaarstelling binnenbrengen verboden voorwerpen in werking. Meer informatie over deze wet en welke voorwerpen niet mee naar binnen mogen, is te vinden op de pagina omtrent bezoekregels van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

 

Veelgestelde vragen over tbs

Benieuwd naar meer antwoorden op vragen over tbs? De veelgestelde vragen over tbs zijn gebundeld. Staat uw vraag hier niet bij? Stel deze dan per e-mail.

Collega aan het woord

Dagbesteding- en werkervaringstrajecten

De afdeling Werken, Leren en Sport (WLS) verzorgt de dagbesteding- en werkervaringstrajecten voor patiënten van het FPC, FPK en FPA in Poortugaal. In de kliniek worden verschillende vormen van werk en dagbesteding aangeboden, zoals houtbewerking, tuin, assemblage en handvaardigheid. Ook is er een dagactiviteitencentrum waar o.a. door de recreatiecommissie activiteiten worden georganiseerd. Voor de patiënten wordt de mogelijkheid geboden om verschillende erkende diploma’s en certificaten te halen, de collega’s van onderwijs geven branchegerichte opleidingen en trainingen die aansluiten bij de wensen en behoeften van de huidige arbeidsmarkt.

Resocialisatie is het doel van de behandeling in het FPC, hiervoor is onder andere werkervaring nodig. Dit wordt mogelijk gemaakt door begeleid en onbegeleid op werkverlof te gaan. De arbeidsconsulenten zijn hierbij de verbinding tussen de tbs, de patiënt en de externe werkgevers.
Heeft u ideeën op het gebied van dagbesteding en resocialisatie van onze patiënten? Dan vragen wij u om met ons mee te denken! Wie weet kunnen wij een samenwerking aangaan. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

In de informatiefolder is uitgebreide informatie over de mogelijkheden die worden geboden te vinden.

Contactinformatie

Producten en diensten
gerard.metselaar@fivoor.nl / 010 – 503 1244
tom.van.oosterhout@fivoor.nl / 010 – 503 1212

Arbeidsconsulenten
kvl.arbeidsconsulenten@fivoor.nl / 010 – 503 2616

Omwonenden Poortugaal

Voor de omwonenden van de klinieken in Poortugaal, is er een aparte pagina ingericht met relevante informatie. Denk hierbij aan contactgegevens van de Commissie van Omwonenden van FPC de KIjvelanden maar ook informatie over de pilot omtrent het informatiesysteem voor omwonenden.

Verantwoording

Klik hier voor informatie over het jaarverslag van FPC de Kijvelanden 2018 en het jaarverslag van Fivoor 2018.