FPC de Kijvelanden
Locaties

FPC de Kijvelanden

Forensische Psychiatrisch Centrum (TBS kliniek) in Poortugaal vlak onder Rotterdam

Rotterdam

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Kijvelandsekade 1
3172 AB Poortugaal
Plan route

Postadres

Postbus 900
3160 AC Rhoon

Aanmelden

Aanmelden

Een behandeling kan alleen gestart worden op verzoek van een verwijzer. De verwijzers zijn het NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie) en van het FPC (Forensisch Psychiatrisch Centrum). Om een patiënt aan te melden ga naar de aanmeldpagina op de website.

Praktische informatie

Klachtenregeling

Klachten omtrent TBS kunnen naar:
De beklagcommissie uit de Commissie van Toezicht bij de Kijvelanden
T.a.v. de secretaris
Arrondissementsrechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht
Postbus 7003
3300 GC Dordrecht

Forensische Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden is een organisatie (TBS kliniek) die zich richt op forensische psychiatrie. We behandelen mensen met een psychiatrische stoornis waarbij een TBS maatregel is opgelegd. Doel van de behandeling is het verkleinen van de kans dat een patiënt opnieuw een delict pleegt.

FPC de Kijvelanden
Play

FPC de Kijvelanden

Bekijk een impressie van FPC de Kijvelanden (TBS kliniek) in deze video.

TBS maatregel

TBS is een strafrechtelijke maatregel en betekent terbeschikkingstelling. De rechter legt een TBS-maatregel op aan mensen die een ernstig misdrijf hebben gepleegd (waarop een minimale gevangenisstraf van vier jaar staat), en waarbij onderzoek uitwijst dat zij een psychiatrische ziekte of stoornis hebben. Voor het deel van het strafbare feit dat de dader wel wordt aangerekend, kan de rechter eerst een gevangenisstraf opleggen. TBS kan alleen worden opgelegd als de veiligheid van

de samenleving gevaar loopt. TBS is dus geen straf, maar een maatregel. Bij opname in de kliniek hebben onze patiënten hun eventuele straf al uitgezeten. TBS-gestelden worden in een forensisch psychiatrisch centrum verpleegd en behandeld om uiteindelijk weer terug te keren in de samenleving.

Patiënten

In onze kliniek in Poortugaal, vlakbij Rotterdam, nemen wij alleen mannen op met een bepaalde intelligentie (IQ hoger dan 80). Patiënten van de Kijvelanden hebben doorgaans een combinatie van psychiatrische aandoeningen, persoonlijkheids-, ontwikkelingsstoornissen en/of verslaving. Onze patiënten vinden de omgang met anderen vaak moeilijk. Bovendien ontbreekt het hen vaak aan voldoende sociale vaardigheden en een goed werkend sociaal netwerk. Zij lopen niet warm voor de behandeling en hebben nogal eens normen en waarden die sterk afwijken van wat gewoon is in onze samenleving.

TBS behandeling

Het behandeltraject bestaat uit: (1) een goede diagnose (wat is er met deze persoon aan de hand?), (2) een op de persoon toegesneden behandeling en (3) een programma dat patiënten in staat stelt weer terug te keren in de samenleving. Een opname van een patiënt in de kliniek van de Kijvelanden duurt gemiddeld acht jaar. Behandelen en beveiligen gaan hand in hand. Dat betekent dat wij onder een streng veiligheidsregime werken, maar bijvoorbeeld ook dat wij de patiënt zoveel mogelijk zelf willen motiveren om mee te werken aan de behandeling. Dat is de beste weg naar het behalen van de behandeldoelen en dus naar een veiliger samenleving.

Veiligheid in de TBS kliniek

Veiligheid voor de samenleving, voor het personeel en de patiënten is één van de belangrijkste aandachtspunten voor de Kijvelanden. TBS-klinieken moeten voldoen aan strenge veiligheidseisen die het Ministerie van Justitie & Veiligheid opstelt. Zo zijn er in het gebouw hoge muren en hekken, onbreekbare ramen, traliewerk en een streng bewaakte toegang en doorgang door deuren. Daarnaast zijn er allerlei elektronische beveiligingen met camera’s en sensoren. Toch zijn wij erin geslaagd om de kliniek niet het uiterlijk te geven van een gevangenis. De Kijvelanden is immers een beveiligd behandelcentrum en geen gevangenis. Om de veiligheid voor personeel en patiënten te waarborgen zijn alle medewerkers getraind in het omgaan met moeilijke en spanningsvolle situaties.

De Kijvelanden

Onze TBS-kliniek behandelt zijn patiënten om te voorkomen dat zij weer een misdrijf plegen. De Kijvelanden zorgt op die manier voor een veiliger samenleving. Cijfers tonen aan dat dat ook inderdaad lukt. Van de mensen die uit de gevangenis komen gaat 70% weer in de fout. Mensen die zijn behandeld in een forensisch psychiatrisch centrum vallen veel minder vaak terug: 20% van hen pleegt weer een misdrijf.