F-RIBW Rotterdam
Locaties

F-RIBW Rotterdam

Forensisch-Regionale Instelling Beschermd Wonen in Rotterdam

Rotterdam

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Bergweg 306 A
3032 BB Rotterdam
Plan route

Contact bij klachten

Voor meer informatie omtrent klachten, ga naar de pagina over de klachtenregeling van Fivoor.

Deze locatie is rookvrij

Fivoor is op weg naar een rookvrije ggz. Lees meer op de pagina Fivoor Rookvrij.

Wachttijden

Neem voor de actuele wachttijd contact op met afdeling Patiëntenlogistiek 088-357 30 70 of patientenlogistiek@fivoor.nl.

Aanmelden

Aanmelden

Aanmelding voor opname vindt plaats door een verwijzer (bijvoorbeeld de reclassering, een FPK of een FPC). Na aanmelding zal er een intakegesprek volgen, waarin je informatie krijgt en vragen kunt stellen. Als we tot afspraken kunnen komen, zal de verwijzer de opname in de voorwaarden opnemen en een indicatie voor plaatsing aanvragen. Om een patiënt aan te melden ga naar de aanmeldpagina op de website.

Downloads

F-RIBW Rotterdam (Forensisch Regionale Instelling Beschermd Wonen) is een resocialisatiecentrum in het centrum van Rotterdam.

De F-RIBW Rotterdam heeft drie grote woonpanden die plaats bieden aan 21 mensen met verschillende justitiële titels. Eén pand is ingericht als leefgroep (10 plekken) en een tweede pand heeft 5 zelfstandige appartementen. Het derde pand bestaat uit twee woonunits voor drie personen. De Blink (resocialisatie-afdeling) van Fivoor is hier ook gevestigd.

Opname in de F-RIBW

Een opname in de F-RIBW betekent dat we helpen bij het opbouwen van eigen leven. We stellen samen met de bewoner haalbare doelen op en helpen om deze te realiseren. Dit is een proces van vallen en opstaan, waarbij het team een ondersteunende en toezichthoudende rol heeft. Een plaatsing op de Blink bereid de bewoner voor op het leven na de justitiële maatregel. In de F-RIWB gelden een aantal regels en afspraken, waar de als bewoner zich aan verbindt. Deze regels zijn belangrijk voor het leefklimaat in het resocialisatiecentrum en bieden duidelijkheid over wat wel en niet kan.

Begeleidingsplan

De plaatsing op de F-RIBW staat in het teken van risicomanagement. De bewoner is door een delict in aanraking gekomen met justitie en de opname vindt plaats in het kader van de opgelegde strafrechtelijke maatregel. Het voornaamste doel is het voorkomen van herhaling van delict gedrag. Alle beslissingen in het traject hangen samen met het risicomanagement dat aangewezen is. Dit zal worden uitgewerkt in het begeleidingsplan. In een forensisch begeleidingstraject is het risicomanagement in eerste instantie vaak extern. Dat wil zeggen dat er regels en beperkingen zijn en dat de naleving hiervan wordt gecontroleerd. Bij een goed lopende begeleiding neemt deze externe controle af. Het streven is de verantwoordelijkheid geleidelijk terug te geven aan de bewoner, zodat uiteindelijk een zo zelfstandig mogelijk bestaan wordt bereikt.

Collega aan het woord

Begeleidingsteam

Op het F-RIBW valt de bewoner onder de zorg van het multidisciplinaire begeleidingsteam. Deze stelt met de bewoner een begeleidingsplan op, dat iedere drie maanden wordt geëvalueerd. Meer informatie over het traject is te lezen op de pagina over resocialisatie.