Fivoor Rookvrij

Fivoor Rookvrij

Bij Fivoor vinden we een aantrekkelijke, gezonde en vitale werk- en leefomgeving voor de medewerkers en patiënten belangrijk. Een rookvrije werkomgeving is hierin essentieel. Daarom gaan we samen met de branche op weg naar een rookvrije ggz in 2025.

De 1e stap naar een rookvrij Fivoor!

Per 1 december zet Fivoor de eerste belangrijke stap naar een rookvrije ggz. Dat betekent dat er niet meer gerookt wordt in en om de (meeste) gebouwen van Fivoor. Deze stap sluit mooi aan bij de afspraken die zijn gemaakt in het Nationale Preventieakkoord, op weg naar een volledig rookvrije ggz in 2025.

De 1e stap naar een rookvrij Fivoor!

Stap voor stap op weg

Voor patiënten die in een gesloten setting verblijven, maken we vooralsnog een uitzondering. Deze patiënten mogen nog roken in een buitenruimte. Dit is meestal de patio of de tuin van de afdeling. In de nacht is er geen gelegenheid om de te roken. In het FPC de Kijvelanden mogen patiënten (nog) op de eigen kamer roken.

Ons rookbeleid in een overzicht

In 2025 wordt er helemaal niet meer gerookt

Komende jaren voeren we ‘rookvrij werken en verblijven’ verder door in onze bedrijfsvoering, met als doel dat er in 2025 helemaal niet meer wordt gerookt.

We bieden rokende medewerkers hulp om te stoppen

Niet meer roken tijdens werktijd kan een behoorlijke uitdaging zijn. Daarom bieden we medewerkers die willen stoppen ondersteuning via een uniek stoppen-met-roken programma: Rookvrij! Ook jij? Komende periode onderzoeken we hoe we onze patiënten gaan helpen om te stoppen met roken.

Bent u op bezoek bij Fivoor? Bedankt dat u óók niet rookt!

We vragen iedereen die onze klinieken bezoekt om ook niet te roken in een straal van 50 meter rondom onze gebouwen en in onze gebouwen. Zo werken we samen richting een rookvrij gzz in 2025 en een rookvrije generatie in 2040!

Veelgestelde vragen

Hier leest u de meest gestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Stuur een mail naar communicatie@fivoor.nl en wij nemen contact met u op.

Waarom kiest Fivoor voor rookvrije panden en een rookvrij terrein?

Fivoor wil dat de werkomgeving een zo gezond mogelijke omgeving is voor iedereen. We voorkomen hiermee directe en indirecte blootstelling aan rook en helpen mensen die willen stoppen. We geven het goede voorbeeld in de stad en in het land en dragen zo bij aan een cultuur waarin niet-roken de norm is. We voldoen daarmee aan de wens van een groot deel van de bevolking.

Waarom zou ik stoppen met roken?

Roken is de belangrijkste vermijdbare risicofactor voor ziekte en sterfte. Er sterven in Nederland meer mensen door roken dan door drank, drugs, misdaad en verkeer bij elkaar. Op dit moment zijn dat er 20.000 per jaar.

Ik moet toch zelf weten of ik rook?

Inderdaad moet iedereen zelf weten of hij/zij rookt. Net zoals anderen zelf moeten weten of ze dat niet doen, en om hun kinderen er vrij van te houden. De vrijheid van de één, eindigt waar de onvrijheid van de ander begint. De vrijheid om bijvoorbeeld een kind rookvrij te kunnen laten opgroeien moet, gezien de ernstige gezondheidsschade van roken en meeroken, zwaar wegen. Fivoor vindt het vanzelfsprekend om onze medewerkers te beschermen tegen de gevolgen van roken. We willen dat er steeds minder mensen ziek worden en sterven als gevolg van roken. Nog steeds sterven duizenden mensen aan de gevolgen van roken.

Als ik buiten rook, heeft niemand daar toch last van?

Het verminderen van tabaksgebruik in de openbare ruimte helpt om niet-roken de norm te maken. Als je anderen ziet roken of als je dingen ziet die aan sigaretten doen denken, krijg je trek in een sigaret. Zien roken doet roken, en dat willen we voorkomen.