Terugkeer in de maatschappij
Behandeling / Begeleiding

Terugkeer in de maatschappij

Het doel van resocialisatie is dat onze patiënten op een veilige en verantwoorde manier kunnen terugkeren in de maatschappij. Deze resocialisatiefase is de laatste fase in de behandeling die we bij Fivoor aanbieden. Stap voor stap nemen deze patiënten weer deel aan de maatschappij.

Uitstroom na TBS

Patiënten leren zich in deze fase voor te bereiden op het bestaan dat zij na de periode van tbs of forensische zorg gaan leiden. Wij proberen voor onze patiënten een leven te realiseren dat is afgestemd op hun zorg- en veiligheidsbehoeften.

Bij TBS bestaan er drie categorieën uitstromende patiënten:

  1. Een groep die na behandeling ‘veilig’ is en weer aan het maatschappelijk verkeer kan deelnemen.
  2. Een groep bij wie de risico’s beheersbaar zijn door medicatie en/of een aangepaste woonvorm.
  3. Een groep bij wie chronische terugval onderdeel is van het verloop van de ziekte. Voor deze groep zijn aanvullende maatregelen om periodiek zorg en behandeling te bieden noodzakelijk.

Forensisch wonen

De patiënten die in de resocialisatiefase zitten, komen in een steeds lager niveau van beveiliging. Fivoor heeft diverse vormen van wonen (F-RIBW) en begeleiding voor mensen met psychiatrische of psychosociale problemen, al dan niet met een strafrechtelijke titel. Terugkeer naar de maatschappij stimuleren we naast behandelingen door in te zetten op persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door het helpen vinden van werk/dagbesteding en het opbouwen van een adequaat sociaal netwerk.