Terugkeer in de maatschappij
Behandeling / Begeleiding

Terugkeer in de maatschappij

Het doel van resocialisatie is dat onze patiënten op een veilige en verantwoorde manier terugkeren in de maatschappij. Tijdens de behandeling wordt geoefend met verlof. De resocialisatiefase is de laatste fase in de behandeling die we bij Fivoor aanbieden. Stap voor stap nemen de patiënten weer deel aan de maatschappij wanneer dit verantwoord is.

Uitstroom na TBS

Patiënten leren zich in deze fase voor te bereiden op het bestaan dat zij na de periode van tbs of forensische zorg gaan leiden. Wij proberen voor onze patiënten een leven te realiseren dat is afgestemd op hun zorg- en veiligheidsbehoeften.

Bij TBS bestaan er drie categorieën uitstromende patiënten:

  1. Een groep die na behandeling ‘veilig’ is en weer aan het maatschappelijk verkeer kan deelnemen.
  2. Een groep bij wie de risico’s beheersbaar zijn door medicatie en/of een aangepaste woonvorm.
  3. Een groep waarbij de risico’s ondanks behandeling dermate hoog blijven dat langdurig forensische zorg noodzakelijk is om het recidiverisico te matigen.

Forensisch wonen

Als het recidiverisico het toe laat, komen patiënten in een steeds lager niveau van beveiliging. Fivoor heeft verschillende vormen van uitstroom. Voor tbs-patiënten is er De Blink Resocialisatie Rotterdam. Ook kunnen tbs-patiënten in een FPA, kliniek of woonvoorziening geplaatst worden waarbij ze door een extramuraal team begeleid worden. Patiënten met een andere justitiële maatregel dan TBS met dwangverpleging worden begeleid door de F-RIBW Rotterdam. Voor alle vormen van uitstroom geldt dat de behandeling/ begeleiding zich richt op het ontwikkelen van beschermende factoren (o.a. een goede dag- en vrijetijdsbesteding, onderhouden van sociaal netwerk, ‘gezond’ financieel beheer).