FPA Den Haag
Locaties

FPA Den Haag

Forensische Psychiatrische Afdeling in Den Haag

Den Haag

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Nico Broekhuysenlaan 45
2553 PV Den Haag
Plan route

Openingstijden receptie

  • Maandag 08:30–17:00
  • Dinsdag 08:30–17:00
  • Woensdag 08:30–17:00
  • Donderdag 08:30–17:00
  • Vrijdag 08:30–17:00
  • Zaterdag 08:30–17:00
  • Zondag 08:30–17:00

Contact bij klachten

Voor meer informatie omtrent klachten, ga naar de pagina over de klachtenregeling van Fivoor.

Deze locatie is rookvrij

Fivoor is op weg naar een rookvrije ggz. Lees meer op de pagina Fivoor Rookvrij. Patiënten mogen (overdag) roken op de afdelingspatio of in de binnentuin. In de nacht is er geen gelegenheid om de te roken.

Wachttijden

Neem voor de actuele wachttijd contact op met afdeling Patiëntenlogistiek 088-357 30 70 of patientenlogistiek@fivoor.nl.

Aanmelden

Aanmelden

Een behandeling kan alleen gestart worden op verzoek van een verwijzer. De verwijzers zijn de Divisie Individuele Zaken (onderdeel van DJI) en FPC’s (Forensisch Psychiatrisch Centrum).

Downloads

Download informatiekaarten

Hier kunt u binnenkort informatiekaarten downloaden.

Fivoor zet zich in voor de juiste behandeling van (ex)-gedetineerden met psychiatrische problemen vanuit het motto 'iedereen heeft recht op zorg'. De Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA Den Haag) biedt behandeling en begeleiding aan forensisch psychiatrische patiënten met strafrechtelijke titels.

FPA Den Haag
Play

FPA Den Haag

Een impressie van de FPA in Den Haag is te zien in deze video.

Op de FPA

De FPA Den Haag richt zich vooral op mensen die (daardoor) in aanraking zijn gekomen (of dreigen te komen) met politie en justitie. Een passende behandeling, die leert omgaan met de problemen zodat de patiënt zelfstandig kan functioneren in de maatschappij is onze voornaamste doelstelling. Wij helpen bij psychiatrische of verslavingsproblemen, maar ondersteunen ook bij praktische zaken zoals het op orde krijgen van financiën en het zoeken naar huisvesting. Door problemen op het gebied van de psychiatrische aandoening, sociaal maatschappelijke problematiek en financiën tegelijkertijd aan te pakken, is de kans kleiner dat de patiënt (opnieuw) in aanraking komt met politie of justitie.

Behandeling

In de eerste fase van behandeling is vaak een intensieve, specialistische behandeling nodig. Vervolgens richt de behandeling zich op stabilisatie, rehabilitatie, het opstarten van continuïteit van zorg en preventie van recidive. Met continuïteit van zorg als uitgangspunt levert de FPA een belangrijke bijdrage aan de vermindering van het risico op herhaling van het delict. Het gevangeniswezen doet een beroep op de FPA voor het tijdelijk opnemen van  gedetineerden met psychiatrische stoornissen. Op verzoek van de rechter commissaris draagt de FPA tevens zorg voor observatierapportages gericht op het vaststellen van de toerekeningsvatbaarheid van verdachten van ernstige delicten. Doelstelling van de FPA is patiënten door te plaatsen naar de reguliere zorg. Daartoe krijgt de patiënt meer verantwoordelijkheid naarmate de behandeling vordert.

Collega aan het woord

Samenwerking

Bij de Forensisch Psychiatrische Afdeling werken onder andere psychiaters, artsen, (GZ-)psychologen, verpleegkundig specialisten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. Een behandeling bij de Forensisch Psychiatrische Afdeling is voor iedereen verschillend, omdat het aanbod op basis van de aanwezige problematiek en de eigen behandeldoelstellingen van de patiënt samengesteld wordt. De behandeling kan bestaan uit diverse onderdelen zoals individuele- of groepsgesprekken, trainingen of medicatie. Ook regelen we zaken als materieel juridische dienstverlening, mocht dat nodig zijn.

Doorverwijzing

Op basis van de bevindingen uit de intake en de multidisciplinaire bespreking over het bijpassende behandelaanbod kan geconcludeerd worden dat deze zorg beter verleend kan worden door een andere specialistische afdeling binnen de organisatie. In overleg met de patiënt maken we dan afspraken over een eventuele doorverwijzing. In deze intakegesprekken inventariseren wij samen met de patiënt de problemen. Op basis van de intakegesprekken wordt samen een passend behandelplan gemaakt, waarin afspraken met de patiënt gemaakt worden over het zorgaanbod vanuit de Forensisch Psychiatrische Afdeling.