FPA Den Haag
Locaties

FPA Den Haag

Forensische Psychiatrische Afdeling in Den Haag

Den Haag

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Nico Broekhuysenlaan 45
2553 PV Den Haag
Plan route

Contact bij klachten

Voor meer informatie omtrent klachten, ga naar de pagina over de klachtenregeling van Fivoor.

Deze locatie is rookvrij

Fivoor is op weg naar een rookvrije ggz. Lees meer op de pagina Fivoor Rookvrij. Patiënten mogen (overdag) roken op de afdelingspatio of in de binnentuin. In de nacht is er geen gelegenheid om de te roken. Patiënten moeten hun eigen rookwaren regelen. Er wordt geen tabak in de kliniek of in het winkeltje op het terrein verkocht.

Wachttijden

Neem voor de actuele wachttijd contact op met afdeling Patiëntenlogistiek 088-357 30 70 of patientenlogistiek@fivoor.nl.

Aanmelden

Aanmelden

Een behandeling kan alleen gestart worden op verzoek van een verwijzer. De verwijzers zijn de Divisie Individuele Zaken (onderdeel van DJI) en FPC’s (Forensisch Psychiatrisch Centrum).

Downloads

Bij de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) in Den Haag worden mensen behandeld met gedragsproblemen die een psychiatrische oorzaak hebben. Mogelijk zijn de mensen hierdoor in aanraking gekomen met justitie. De behandeling bij FPA Den Haag is erop gericht de patiënt veilig en succesvol te laten terugkeren in de maatschappij, al dan niet via reguliere psychiatrie.

Over FPA Den Haag

De FPA Den Haag zit gevestigd op de Nico Broekhuysenlaan 45 in Den Haag en heeft plek voor 54 patiënten. De FPA is een beveiligde kliniek, niveau 2. Afhankelijk van de draagkracht van de patiënt, de ernst van de psychiatrische gedragsproblemen en de behoefte aan begeleiding wordt de patiënt opgenomen op één van de behandelafdelingen. Daarnaast heeft FPA Den Haag een FHIC. Patiënten die in crisis verkeren of die zijn vastgelopen op een andere behandelplek, worden hier tijdelijk opgenomen.

FPA Den Haag
Play

FPA Den Haag

Een impressie van de FPA in Den Haag is te zien in deze video.

Behandeling

De behandeling bij de FPA Den Haag is erop gericht de patiënt veilig en succesvol te laten terugkeren in de maatschappij. Wij helpen bij psychiatrische of verslavingsproblemen. Maar hebben ook aandacht voor praktische zaken, zoals het helpen van de patiënt bij het opbouwen van sociale contacten, dagbesteding, werk en wonen. Door problemen op het gebied van de psychiatrische aandoening, sociaal maatschappelijke problematiek en financiën tegelijkertijd aan te pakken, is de kans kleiner dat de patiënt (opnieuw) in aanraking komt met politie of justitie.

Bijna alle soorten problematiek kunnen worden verwezen naar FPA Den Haag. We bieden onder meer de volgende soorten therapie aan: schematherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR, vaktherapie, een 12-stappen verslavingsgroep. Er is ook aandacht voor leefstijl en gezondheid.

Patiënten zitten gemiddeld 8 tot 10 maanden op de afdeling. De behandeling wordt beëindigd als de strafrechtelijke en/of civielrechtelijke maatregel afloopt of als patiënt kan doorstromen. De meeste patiënten stromen vanuit de FPA uit naar bijvoorbeeld beschermd wonen of reguliere GGZ.

Voorzieningen

Elke patiënt heeft een eenpersoonskamer met een eigen douche, toilet en wastafel. Daarnaast zit er een aansluiting voor radio en televisie in de kamer. Op elke afdeling is er ruimte voor 8-10 patiënten. Per afdeling is er een gezamenlijke woonkamer, keuken, en een tuin. In de kliniek zijn diverse voorzieningen aanwezig zoals een winkeltje, een cardiofitnessruimte en een ruimte voor creatieve handvaardigheid. Op het terrein is een winkeltje en houden een huisarts en een tandarts spreekuur.

Bezoek

Patiënten op de FPA Den Haag mogen iedere avond en in het weekend bezoek ontvangen. Wanneer iemand voor het eerst op bezoek komt, wordt deze eerst gescreend door maatschappelijk werk. Bezoekers moeten zich ook aan bepaalde regels en afspraken houden en meewerken aan tassencontroles om de kliniek binnen te komen. De patiënt vraagt bezoek aan via de persoonlijke begeleiders.

Naasten

Op de FPA Den Haag vinden we het van belang dat er bij iedere patiënt op zijn minst 1 naaste of contactpersoon betrokken is. Hij of zij wordt ook nadrukkelijk uitgenodigd voor gesprekken die bijdragen aan de behandeling met de patiënt. Zo sluit diegene ook aan bij de behandelplanbesprekingen die in het teken staan van stabilisatie of resocialisatie. Voor de ondersteuning van naasten hebben we een naastenbetrokkenenraad.

Verlof

De behandeling is erop gericht de patiënt veilig en succesvol te laten terugkeren in de maatschappij. Verlof is daarom een belangrijk onderdeel van de behandeling. We starten altijd met het in kaart brengen van de risico’s bij de betreffende patiënt. Het verlof wordt daarna gefaseerd opgebouwd. Het begint bij begeleid verlof. Als alles goed verloopt, breiden we de vrijheden en het verlof steeds verder uit in aantal en omvang en bouwen we de begeleiding steeds verder af. De overgang van de ene fase naar de volgende wordt altijd besloten in multidisciplinair overleg, om zeker te weten dat de patiënt toe is aan de volgende stap.

Opname

Een behandeling kan alleen gestart worden op verzoek van een verwijzer. De verwijzers zijn de Divisie Individuele Zaken (onderdeel van DJI) en FPC’s (Forensisch Psychiatrisch Centrum). Neem voor de actuele wachttijd contact op met afdeling Patiëntenlogistiek 088-357 30 70 of patientenlogistiek@fivoor.nl.

Onderdeel van zorgdomein 'Overige Forensische Zorg' (OFZ)

In de zorgketen die Fivoor biedt, verzorgt OFZ klinische behandelingen. We hebben 6 beveiligde forensische klinieken, verdeeld over de regio’s Den Haag (FPA), Rotterdam (FPA, FPK, FVK en AFZ) en Utrecht (FPA). Hier behandelen we vrijwel alle psychiatrische stoornissen en problematieken.

Medewerkers van OFZ zijn échte contactmakers. Met een open en onbevangen blik zien wij de mens achter de patiënt. Wij zoeken voortdurend naar verbinding en geloven dat iedereen recht heeft op aandacht en zorg. Daarin geven we niet snel op, we denken in oplossingen. We zijn een team en geloven in de kracht van samen. Dát maakt ons wendbaar en weerbaar en houdt ons elke dag scherp. Samen bouwen we stap voor stap aan een nieuwe en veilige toekomst. Voor patiënt en samenleving.

Werken bij OFZ

Heb je een open blik, ben je empathisch, wendbaar, weerbaar en een teamspeler? Dan is werken bij Fivoor-OFZ echt iets voor jou! Je vindt de openstaande vacatures op www.werkenbijfivoor.nl

Werken bij OFZ
Fivoor OFZ | Voor wie zijn wij er?