FVK Rotterdam
Locaties

FVK Rotterdam

Forensische Verslavings Kliniek in Poortugaal, vlak onder Rotterdam

Rotterdam

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Albrandswaardsedijk 74 (gebouw V)
3172 AA Poortugaal
Plan route

Contact bij klachten

Voor meer informatie omtrent klachten, ga naar de pagina over de klachtenregeling van Fivoor.

Deze locatie is rookvrij

Fivoor is op weg naar een rookvrije ggz. Lees meer op de pagina Fivoor Rookvrij. Patiënten mogen (overdag) roken op de afdelingspatio of in de binnentuin. In de nacht is er geen gelegenheid om op de patio te roken.

Wachttijden

Neem voor de actuele wachttijd contact op met afdeling Patiëntenlogistiek 088-357 30 70 of patientenlogistiek@fivoor.nl.

Aanmelden

Een behandeling kan alleen gestart worden op verzoek van een verwijzer.

Downloads

Bij de Forensische Verslavings Kliniek (FVK) behandelen wij mensen die vanwege hun psychiatrische gedragsproblemen en verslaving in aanraking zijn gekomen met politie of justitie. De behandeling richt zich op het veilig en succesvol laten terugkeren van een patiënt in de maatschappij. Al dan niet via reguliere psychiatrie.

Over FVK Rotterdam

De FVK Rotterdam is gevestigd aan de Albrandswaardsedijk in Poortugaal (vlak bij Rotterdam) en heeft plek voor 24 patiënten, uitsluitend mannen. De FVK is een beveiligde kliniek, niveau 3. De kliniek bestaat uit 2 afdelingen (blaak 4 en blaak 5)

In de FVK verblijven patiënten met complexe psychiatrische problematiek en verslavingsproblematiek, die voor hun opname in de kliniek grensoverschrijdend of gevaarlijk gedrag hebben vertoond. De kliniek biedt een intensieve behandeling aan in een hoog beveiligde omgeving en is gericht op het verminderen van delictgedrag en middelengebruik.

Behandeling

De behandeling bij de FVK Rotterdam richt zich op de patiënt veilig en succesvol laten terugkeren in de maatschappij. Wij helpen bij verslavingsproblemen en mogelijke psychiatrische problematiek, maar ondersteunen ook bij praktische zaken zoals het op orde krijgen van financiën en het zoeken naar huisvesting. Door problemen op het gebied van verslaving, mogelijke psychiatrische aandoening, sociaal maatschappelijke problematiek en financiën tegelijkertijd aan te pakken, is de kans kleiner dat de patiënt (opnieuw) in aanraking komt met politie of justitie.

De behandeling is voor elke patiënt, omdat het aanbod op basis van de aanwezige problematiek en de behandeldoelstellingen wordt samengesteld. De behandeling bestaat uit diverse onderdelen zoals individuele- of groepsgesprekken, trainingen of medicatie. Mocht dat nodig zijn, dan regelen wij ook zaken als materieel juridische dienstverlening.

Patiënten verblijven gemiddeld 6 tot 9 maanden in de kliniek. De behandeling wordt beëindigd als de strafrechtelijke en/of civielrechtelijke maatregel afloopt of als de patiënt kan doorstromen. De meeste patiënten stromen vanuit de FVK door naar bijvoorbeeld de Afdeling Forensische Zorg (AFZ, beveiligingsniveau 1) of een begeleide woonvorm.

Voorzieningen

Elke patiënt heeft een eenpersoonskamer met een eigen douche, toilet, wastafel en radio- en televisieaansluiting. Er zijn twee afdelingen (blaak 4 en blaak 5) met elk ruimte voor 12 patiënten. Iedere afdeling heeft een gezamenlijke huiskamer, keuken en een patio. In de huisregels staat de gang van zaken op de afdeling vermeld.

In de FVK zijn diverse voorzieningen aanwezig, zoals een cardiofitnessruimte, een ruimte voor creatieve handvaardigheid, een ruimte om te darten en een ruimte waar de behandelmodules worden gegeven. De kliniek beschikt over een behandelkamer voor de huisarts en psychiater. Voor spoedeisende tandartszorg kan de patiënt bij FPC de Kijvelanden terecht.

Bezoek

De bezoekdagen en -tijden:

Blaak 4:
Woensdag 18.30 – 20.00 uur
Zaterdag 16.00 – 17.30 uur

Blaak 5:
Dinsdag 18.30 – 20.00 uur
Zondag 16.00 – 17.30 uur

Wanneer iemand voor het eerst op bezoek komt, wordt dit bezoek eerst gescreend door maatschappelijk werk of een persoonlijk begeleider van de patiënt. Bezoekers moeten zich aan de bezoekregels houden en meewerken aan controles om de kliniek binnen te komen:

  • De bezoeker dient zich te legitimeren bij binnenkomst;
  • De bezoeker dient zijn spullen in een hiervoor bestemd kluisje (bij de portiersloge) achter te laten;
  • Bezoek vind onder toezicht van een begeleider plaats;
  • Gedurende het verlof is fysiek contact niet toegestaan;
  • Bezoek mag invoer meenemen, hiervoor dient echter wel een invoerbriefje getekend te zijn door mentor van de patiënt en de invoer wordt ten alle tijden gecontroleerd.

De patiënt kan bezoek aanvragen door middel van het formulier `bezoek aanvraag.` Dit levert hij in bij het personeel en zij kijken na of die persoon gescreend is en er voldoende ruimte is om het bezoek te kunnen ontvangen.

Naasten

Wij vinden het belangrijk dat er bij elke patiënt minimaal één naaste of contactpersoon betrokken is. Hij of zij wordt ook nadrukkelijk uitgenodigd voor gesprekken die bijdragen aan de behandeling van de patiënt. Iedere patiënt heeft een betrokken professioneel netwerk, zij worden betrokken bij de behandeling van de patiënt. Zij worden, net als het betrokken netwerk, uitgenodigd bij behandelinhoudelijke gesprekken, behandelplanbesprekingen en worden door middel van voortgangsrapportages op de hoogte gehouden over het verloop van een behandeling.

Verlof

De behandeling richt zich op de patiënt veilig en succesvol laten terugkeren in de maatschappij. Verlof is daarom een belangrijk onderdeel van de behandeling. Het verlof wordt gefaseerd opgebouwd. Het begint bij begeleid verlof. Als alles goed verloopt, breiden we de vrijheden en het verlof steeds verder uit in aantal en omvang en bouwen we de begeleiding steeds verder af. De overgang van de ene fase naar de volgende wordt altijd besloten in multidisciplinair overleg, om zeker te weten dat de patiënt toe is aan de volgende stap.

Omwonenden Poortugaal

Voor de omwonenden van de klinieken in Poortugaal is er een aparte webpagina ingericht met relevante informatie.

Onderdeel van zorgdomein 'Overige Forensische Zorg' (OFZ)

In de zorgketen die Fivoor biedt, verzorgt zorgdomein OFZ klinische behandelingen. We hebben 6 beveiligde forensische klinieken, verdeeld over de regio’s Den Haag (FPA), Rotterdam (FPA, FPK, FVK en AFZ) en Utrecht (FPA). Hier behandelen we vrijwel alle psychiatrische stoornissen en problematieken.

Medewerkers van OFZ zijn échte contactmakers. Met een open en onbevangen blik zien wij de mens achter de patiënt. We zoeken voortdurend naar verbinding en geloven dat iedereen recht heeft op aandacht en zorg. Daarin geven we niet snel op, we denken in oplossingen. We zijn een team en geloven in de kracht van samen. Dát maakt ons wendbaar en weerbaar en houdt ons elke dag scherp. Samen bouwen we stap voor stap aan een nieuwe en veilige toekomst. Voor patiënt en samenleving.

Werken bij OFZ

Heb je een open blik, ben je empathisch, wendbaar, weerbaar en een teamspeler? Dan is werken bij Fivoor-OFZ echt iets voor jou! Je vindt de openstaande vacatures op www.werkenbijfivoor.nl.

Werken bij OFZ
Fivoor OFZ | Voor wie zijn wij er?