Omwonenden Poortugaal

Omwonenden Poortugaal

U woont in de buurt van klinieken van Fivoor in Poortugaal. Op deze pagina vindt u informatie die voor u relevant en interessant is.

Onze klinieken in Poortugaal

Op het terrein aan de Kijvelandsekade / Albrandswaardsedijk hebben we vijf klinieken. Hier behandelen we patiënten die (in de meeste gevallen) door een psychiatrische oorzaak in aanraking zijn geweest met Justitie. Doel van de behandelingen is dat zij weer in de maatschappij kunnen gaan leven zonder (opnieuw) in aanraking te komen met justitie. De patiënten verblijven tijdens de behandeling in de kliniek.

AFZ Rotterdam

Bij de AFZ Rotterdam (Afdeling Forensische Zorg) behandelen wij mensen die een achtergrond hebben met justitie, verslaving en andere psychiatrische ziektebeelden. De behandeling vindt plaats binnen een forensische zorgtitel of een zorgmachtiging. De behandeling richt zich op de patiënt veilig en succesvol terug te laten keren in de maatschappij. Lees meer >

FPA Rotterdam

Op de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) in Poortugaal behandelen wij mensen met een strafrechtelijke titel of delict en gevaarlijke patiënten zonder strafrechtelijke titel. Klinische behandeling is nodig vanwege grensoverschrijdend gedrag. Lees meer >

FPC de Kijvelanden

In het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Kijvelanden nemen we patiënten op die een strafrechtelijke maatregel tbs (terbeschikkingstelling) hebben gekregen. De rechter veroordeelt iemand tot tbs wanneer er naast sprake van een ernstig misdrijf na onderzoek ook een psychiatrische ziekte of stoornis aanwezig blijkt. Lees meer >

FPK Rotterdam

In de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) wordt mensen opgenomen met gedragsproblemen met een psychiatrische oorzaak en die daardoor in aanraking zijn gekomen met Justitie. Een opname in de FPK kan met een strafrechtelijke of civielrechtelijke maatregel plaatsvinden. Lees meer > 

FVK Rotterdam

Bij de FVK Rotterdam (Forensische Verslavings Kliniek) behandelen wij mensen die vanwege hun psychiatrische gedragsproblemen en verslaving in aanraking zijn gekomen met politie of justitie. De behandeling richt zich op het veilig en succesvol laten terugkeren van een patiënt in de maatschappij. Al dan niet via reguliere psychiatrie. Lees meer >

FPC de Kijvelanden
Vergunning verleend: FPC de Kijvelanden breidt uit met 24 behandelplekken

Vergunning verleend: FPC de Kijvelanden breidt uit met 24 ...

Nieuwsbericht lezen
FPC de Kijvelanden
Geen extra toezicht meer op FPC de Kijvelanden

Geen extra toezicht meer op FPC de Kijvelanden

Nieuwsbericht lezen

Divisie Forensisch van Antes deels over naar Fivoor

Antes Zorg heeft op 1 november 2022 en deel van haar huidige Divisie Forensisch overgedragen aan Fivoor. In Poortugaal gaat het om twee klinieken: FVK Rotterdam en AFZ Rotterdam. Het behandelaanbod kenmerkt zich door de forensische verslavingsexpertise. Dit type zorg past goed bij het aanbod van Fivoor en is een aanvulling op en versterking van het huidige aanbod van Fivoor als forensisch specialist. Voor u als omwonende verandert er in feite niets, behalve dat u voor vragen of opmerkingen over (patiënten van) deze twee klinieken nu bij Fivoor terecht kunt. Heeft u als omwonende vragen over de overdracht dan kunt u deze stellen via communicatie@fivoor.nl.

Overlast / incidenten melden

Heeft u overlast of is er een incident waarbij (vermoedelijk) een patiënt van Fivoor betrokken is? Meld het incident eerst aan bij de politie of bel 112. Meld het daarna ook bij ons:

E-mail: fpc.rotterdam@fivoor.nl
Telefoon: 010 – 503 1212
Contactformulier

Commissie van Omwonenden

FPC De Kijvelanden heeft een Commissie van Omwonenden. Deze commissie behartigt de belangen van omwonenden, vervult een klankbordfunctie voor de directie en verzorgt de uitwisseling van informatie tussen de kliniek en de omwonenden. Regelmatig hebben de commissie en de kliniek overleg.

Functie van de commissie

Regelmatig is er overleg tussen de Commissie van Omwonenden en de kliniek. Van het overleg wordt een beknopt verslag opgesteld. Aan de lokale en regionale pers wordt een kort persbericht aangeboden. De commissie functioneert op basis van een convenant, dat zij met de directie van de Kijvelanden heeft gesloten.

De kliniek verstrekt bijvoorbeeld informatie aan de commissie over de uitvoering van de maatregelen in het kader van de tbs, de procedures rond verloven van patiënten en het calamiteitenplan. Regelmatig zijn er vragen vanuit de omwonenden, de kliniek geeft zo goed als mogelijk antwoord op deze vragen.

Omwonenden kunnen via de commissie dan wel rechtstreeks om informatie verzoeken en vragen stellen over de gang van zaken in De Kijvelanden, voor zover deze invloed heeft op de eigen woon- en leefomgeving. De commissie ziet er in die gevallen op toe dat de beantwoording binnen een redelijke termijn plaatsheeft.

Ook is de commissie aanwezig bij open dagen, die de kliniek regelmatig organiseert. De commissie is dan beschikbaar voor de beantwoording en/of het doorgeven van de vragen.

Contactgegevens commissie

Contact opnemen met de commissie kan via de volgende commissieleden:

Huib van Dijk
vandijk.h@hetnet.nl 

Herman Harmsen
h.harmsen16@kpnplanet.nl

Wietse Groenink
wietsegroenink@me.com

Francien Verhoef
f.verhoefchanvas@hetnet.nl

Johan van Wolfswinkel
johanwolfswinkel@hetnet.nl 

Sms-dienst voor omwonenden

Fivoor en Antes hebben sinds juli 2020 een sms-dienst voor omwonenden van de psychiatrische klinieken in Poortugaal. Via sms informeren we omwonenden over incidenten in de klinieken of op het terrein die mogelijk een impact hebben op de omgeving. Soms willen wij extra informatie geven. De sms-berichten en eventuele extra informatie vindt u op de pagina Sms-dienst omwonenden Poortugaal.