Omwonenden Poortugaal

Omwonenden Poortugaal

U woont in de buurt van klinieken van Fivoor in Poortugaal. Op deze pagina vindt u informatie die voor u relevant en interessant is.

Open dag FPC de Kijvelanden voor inwoners gemeente Albrandswaard

Op zaterdag 18 maart 2023 opent FPC de Kijvelanden de deuren voor inwoners van de gemeente Albrandswaard. Een unieke kans om een kijkje te nemen achter de muren en een antwoord te krijgen op vragen over tbs, behandeling en veiligheid, maar ook thema’s zoals de verkeerssituatie in Poortugaal en de mogelijke uitbreiding van FPC de Kijvelanden. Een aantal jaar hebben wij weinig tot geen bezoekers in de kliniek kunnen ontvangen vanwege het Coronavirus. We zijn blij dat we onze deuren in 2023 weer kunnen openen voor u als inwoner van de gemeente Albrandswaard.

Inschrijven is verplicht en kan via onderstaande button.

Aanmelden open dag

Wat is er te zien?

Wij geven graag een goed beeld van een tbs-kliniek in het algemeen en FPC de Kijvelanden (onderdeel van Fivoor) in het bijzonder. De dag start met een korte presentatie over (behandeling in) de Kijvelanden. Uiteraard besteden we ook aandacht aan thema’s die voor inwoners van onze gemeente belangrijk zijn zoals de verkeerssituatie, veiligheid en de plannen die er liggen voor uitbreiding van de kliniek. Vervolgens krijgt iedereen een rondleiding door de kliniek waarbij diverse (therapie)ruimtes en een patiëntenafdeling bezocht worden.

FPC de Kijvelanden biedt een ochtendsessie aan speciaal voor inwoners van de gemeente Albrandswaard. Deze start om 8.45 uur op 18 maart. Het programma duurt ongeveer drie uur en er is plaats voor maximaal 40 bezoekers.

Landelijke open dag TBS Nederland
Op 18 maart wordt ook de landelijke open dag van TBS Nederland georganiseerd. Tien forensisch psychiatrische centra en klinieken verspreid over het land openen hun deuren voor publiek. FPC de Kijvelanden doet ook mee aan deze dag, waarbij later in de ochtend en de middag algemeen geïnteresseerden worden ontvangen. Aanmelding voor deze momenten start op 17 februari vanaf 10.00 uur en kan via tbsnederland.nl Als inwoner van de gemeente Albrandswaard kunt u zich uiteraard ook aanmelden voor deze tijdstippen. Houdt u er wel rekening mee dat er tijdens deze momenten niet ingegaan kan worden op vragen die alleen relevant zijn voor u als (direct) omwonende van de kliniek.

—————————————————————————————————————————————————–

Onze klinieken in Poortugaal

Op het terrein aan de Kijvelandsekade / Albrandswaardsedijk hebben we vijf klinieken. Hier behandelen we patiënten die (in de meeste gevallen) door een psychiatrische oorzaak in aanraking zijn geweest met Justitie. Doel van de behandelingen is dat zij weer in de maatschappij kunnen gaan leven zonder (opnieuw) in aanraking te komen met justitie. De patiënten verblijven tijdens de behandeling in de kliniek.

AFZ Rotterdam

Bij de AFZ Rotterdam (Afdeling Forensische Zorg) behandelen wij mensen die een achtergrond hebben met justitie, verslaving en andere psychiatrische ziektebeelden. De behandeling vindt plaats binnen een forensische zorgtitel of een zorgmachtiging. De behandeling richt zich op de patiënt veilig en succesvol terug te laten keren in de maatschappij. Lees meer >

FPA Rotterdam

Op de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) in Poortugaal behandelen wij mensen met een strafrechtelijke titel of delict en gevaarlijke patiënten zonder strafrechtelijke titel. Klinische behandeling is nodig vanwege grensoverschrijdend gedrag. Lees meer >

FPC de Kijvelanden

In het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Kijvelanden nemen we patiënten op die een strafrechtelijke maatregel tbs (terbeschikkingstelling) hebben gekregen. De rechter veroordeelt iemand tot tbs wanneer er naast sprake van een ernstig misdrijf na onderzoek ook een psychiatrische ziekte of stoornis aanwezig blijkt. Lees meer >

FPK Rotterdam

In de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) wordt mensen opgenomen met gedragsproblemen met een psychiatrische oorzaak en die daardoor in aanraking zijn gekomen met Justitie. Een opname in de FPK kan met een strafrechtelijke of civielrechtelijke maatregel plaatsvinden. Lees meer > 

FVK Rotterdam

Bij de FVK Rotterdam (Forensische Verslavings Kliniek) behandelen wij mensen die vanwege hun psychiatrische gedragsproblemen en verslaving in aanraking zijn gekomen met politie of justitie. De behandeling richt zich op het veilig en succesvol laten terugkeren van een patiënt in de maatschappij. Al dan niet via reguliere psychiatrie. Lees meer >

FPC de Kijvelanden
24 extra behandelplekken in tbs-kliniek de Kijvelanden

24 extra behandelplekken in tbs-kliniek de Kijvelanden

Nieuwsbericht lezen

Divisie Forensisch van Antes deels over naar Fivoor

Antes Zorg heeft op 1 november 2022 en deel van haar huidige Divisie Forensisch overgedragen aan Fivoor. In Poortugaal gaat het om twee klinieken: FVK Rotterdam en AFZ Rotterdam. Het behandelaanbod kenmerkt zich door de forensische verslavingsexpertise. Dit type zorg past goed bij het aanbod van Fivoor en is een aanvulling op en versterking van het huidige aanbod van Fivoor als forensisch specialist. Voor u als omwonende verandert er in feite niets, behalve dat u voor vragen of opmerkingen over (patiënten van) deze twee klinieken nu bij Fivoor terecht kunt. Heeft u als omwonende vragen over de overdracht dan kunt u deze stellen via communicatie@fivoor.nl.

Overlast / incidenten melden

Heeft u overlast of is er een incident waarbij (vermoedelijk) een patiënt van Fivoor betrokken is? Meld het incident eerst aan bij de politie of bel 112. Meld het daarna ook bij ons:

E-mail: fpc.rotterdam@fivoor.nl
Telefoon: 010 – 503 1212
Contactformulier

Commissie van Omwonenden

FPC De Kijvelanden heeft een Commissie van Omwonenden. Deze commissie behartigt de belangen van omwonenden, vervult een klankbordfunctie voor de directie en verzorgt de uitwisseling van informatie tussen de kliniek en de omwonenden. Regelmatig hebben de commissie en de kliniek overleg.

Functie van de commissie

Regelmatig is er overleg tussen de Commissie van Omwonenden en de kliniek. Van het overleg wordt een beknopt verslag opgesteld. Aan de lokale en regionale pers wordt een kort persbericht aangeboden. De commissie functioneert op basis van een convenant, dat zij met de directie van de Kijvelanden heeft gesloten.

De kliniek verstrekt bijvoorbeeld informatie aan de commissie over de uitvoering van de maatregelen in het kader van de tbs, de procedures rond verloven van patiënten en het calamiteitenplan. Regelmatig zijn er vragen vanuit de omwonenden, de kliniek geeft zo goed als mogelijk antwoord op deze vragen.

Omwonenden kunnen via de commissie dan wel rechtstreeks om informatie verzoeken en vragen stellen over de gang van zaken in De Kijvelanden, voor zover deze invloed heeft op de eigen woon- en leefomgeving. De commissie ziet er in die gevallen op toe dat de beantwoording binnen een redelijke termijn plaatsheeft.

Ook is de commissie aanwezig bij open dagen, die de kliniek regelmatig organiseert. De commissie is dan beschikbaar voor de beantwoording en/of het doorgeven van de vragen.

Contactgegevens commissie

Contact opnemen met de commissie kan via de volgende commissieleden:

Huib van Dijk
vandijk.h@hetnet.nl 

Herman Harmsen
h.harmsen16@kpnplanet.nl

Wietse Groenink
wietsegroenink@me.com

Jeroen Oosthoek
joosthoek@hetnet.nl

Francien Verhoef
f.verhoefchanvas@hetnet.nl

Johan van Wolfswinkel
johanwolfswinkel@hetnet.nl 

Sms-dienst voor omwonenden

Fivoor en Antes hebben sinds juli 2020 een sms-dienst voor omwonenden van de psychiatrische klinieken in Poortugaal. Via sms informeren we omwonenden over incidenten in de klinieken of op het terrein die mogelijk een impact hebben op de omgeving. Soms willen wij extra informatie geven. De sms-berichten en eventuele extra informatie vindt u op de pagina Sms-dienst omwonenden Poortugaal.