Omwonenden Poortugaal

Omwonenden Poortugaal

U woont in de buurt van klinieken van Fivoor in Poortugaal. Op deze pagina vindt u informatie die voor u relevant en interessant is.

FPC de Kijvelanden
7 juni | Politieondersteuning FPC de Kijvelanden

Actueel bericht: Politieondersteuning FPC de Kijvelanden

Nieuwsbericht lezen

Onze klinieken in Poortugaal

Op het terrein aan de Kijvelandsekade / Albrandswaardsedijk hebben we drie klinieken. Hier behandelen we patiënten die (in de meeste gevallen) door een psychiatrische oorzaak in aanraking zijn geweest met Justitie. Doel van de behandelingen is dat zij weer in de maatschappij kunnen gaan leven zonder (opnieuw) in aanraking te komen met justitie. De patiënten verblijven tijdens de behandeling in de kliniek.

FPA Rotterdam

Op de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) in Poortugaal behandelen wij patiënten met een strafrechtelijke titel of delict en gevaarlijke patiënten zonder strafrechtelijke titel. Klinische behandeling is nodig vanwege grensoverschrijdend gedrag. Lees meer >

FPK Rotterdam

In de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) wordt patiënten opgenomen met gedragsproblemen met een psychiatrische oorzaak en die daardoor in aanraking zijn gekomen met Justitie. Een opname in de FPK kan met een strafrechtelijke of civielrechtelijke maatregel plaatsvinden. Lees meer > 

FPC de Kijvelanden

In het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Kijvelanden nemen we patiënten op die een strafrechtelijke maatregel tbs (terbeschikkingstelling) hebben gekregen. De rechter veroordeelt iemand tot tbs wanneer er naast sprake van een ernstig misdrijf na onderzoek ook een psychiatrische ziekte of stoornis aanwezig blijkt. Lees meer >

Overlast / incidenten melden

Heeft u overlast of is er een incident waarbij (vermoedelijk) een patiënt van Fivoor betrokken is? Meld het incident eerst aan bij de politie of bel 112. Meld het daarna ook bij ons:

E-mail: fpc.rotterdam@fivoor.nl
Telefoon: 010 – 503 1212
Contactformulier

Commissie van Omwonenden

FPC De Kijvelanden heeft een Commissie van Omwonenden. Deze commissie behartigt de belangen van omwonenden, vervult een klankbordfunctie voor de directie en verzorgt de uitwisseling van informatie tussen de kliniek en de omwonenden. Regelmatig hebben de commissie en de kliniek overleg.

Functie van de commissie

Regelmatig is er overleg tussen de Commissie van Omwonenden en de kliniek. Van het overleg wordt een beknopt verslag opgesteld. Aan de lokale en regionale pers wordt een kort persbericht aangeboden. De commissie functioneert op basis van een convenant, dat zij met de directie van de Kijvelanden heeft gesloten.

De kliniek verstrekt bijvoorbeeld informatie aan de commissie over de uitvoering van de maatregelen in het kader van de tbs, de procedures rond verloven van patiënten en het calamiteitenplan. Regelmatig zijn er vragen vanuit de omwonenden, de kliniek geeft zo goed als mogelijk antwoord op deze vragen.

Omwonenden kunnen via de commissie dan wel rechtstreeks om informatie verzoeken en vragen stellen over de gang van zaken in De Kijvelanden, voor zover deze invloed heeft op de eigen woon- en leefomgeving. De commissie ziet er in die gevallen op toe dat de beantwoording binnen een redelijke termijn plaatsheeft.

Ook is de commissie aanwezig bij open dagen, die de kliniek regelmatig organiseert. De commissie is dan beschikbaar voor de beantwoording en/of het doorgeven van de vragen. Momenteel wordt overwogen een jaarlijkse informatieve bijeenkomst voor een breed publiek van omwonenden te houden.

Contactgegevens commissie

Contact opnemen met de commissie kan via de volgende commissieleden:

Huib van Dijk
vandijk.h@hetnet.nl 

Jeroen Oosthoek
joosthoek@hetnet.nl

Martin van der Spek
mar10gerard@caiway.nl

Francien Verhoef
f.verhoefchanvas@hetnet.nl

Sms-dienst voor omwonenden

Fivoor en Antes hebben sinds juli 2020 een sms-dienst voor omwonenden van de psychiatrische klinieken in Poortugaal. Via sms informeren we omwonenden over incidenten in de klinieken of op het terrein die mogelijk een impact hebben op de omgeving. Soms willen wij extra informatie geven. De sms-berichten en eventuele extra informatie vindt u op de pagina Sms-dienst omwonenden Poortugaal.

FPC | Incident op 1 maart 2020

Op 1 maart 2020 slaagden helaas twee patiënten van FPC de Kijvelanden erin om met behulp van een vuurwapen en een mes een medewerker te gijzelen en de kliniek te ontvluchten. De leer- en verbeterpunten die uit diverse onderzoeken kwamen hebben we vertaald naar verbetermaatregelen om herhaling te voorkomen.

Het incident

Op 1 maart 2020 slaagden twee patiënten van FPC de Kijvelanden erin om met behulp van een vuurwapen en een mes een medewerker te gijzelen en de kliniek te ontvluchten. Er is zowel in de kliniek als vervolgens daarbuiten geschoten op medewerkers en omwonenden, waarschijnlijk met losse flodders. Bij het incident is een medewerker licht gewond geraakt. Een van de twee vluchtende patiënten is bij de aanhouding overleden.

De impact van het incident op medewerkers, patiënten en omwonenden was en is nog steeds enorm. Wij betreuren het zeer dat na de ontvluchting ook diverse inwoners van de gemeente Albrandswaard geconfronteerd zijn met een enorm beangstigende situatie. Wij begrijpen dat dit grote invloed heeft op het veiligheidsgevoel van u als inwoner van Albrandswaard.

Onderzoeken en verbetermaatregelen

Extern en interne onderzoeken 2020
Direct na het incident zijn er meerdere onderzoeken opgestart voor de waarheidsvinding, maar ook om situaties als deze in de toekomst te voorkomen. De Inspectie J&V heeft op 3 december 2020 het volledige onderzoek gepubliceerd. De bevindingen lagen voor een groot deel in lijn met de bevindingen uit het interne onderzoek. Onze reactie op de inspectierapporten publiceerden wij op onze website.

Verbetermaatregelen
De onderzoeken hebben risico’s blootgelegd, met name aangaande de toegangscontrole van bezoekers, de uitvoering van het beleid ten aanzien van bezoek aan patiënten en het functioneren van de afdeling waarop de twee ontvluchtte patiënten verbleven. De leer- en verbeterpunten uit de drie onderzoeken zijn vertaald in meerdere verbetermaatregelen. Een groot deel hiervan is reeds ingevoerd voor de heropening van de kliniek begin juni 2020. De andere maatregelen zijn daarna ingevoerd of staan gepland. In een factsheet ‘Scherper op veiligheid – vervolg’ hebben wij de belangrijkste maatregelen gebundeld.

Vervolgonderzoek 2021
De Inspectie J&V deed in november 2021 een vervolgonderzoek naar de realisatie van de verbetermaatregelen die de kliniek trof na de gijzeling. De inspectie concludeert dat FPC de Kijvelanden het merendeel van de voorgenomen verbetermaatregelen heeft gerealiseerd en belangrijke stappen heeft gezet in het verbeteren van de interne veiligheid van de kliniek. Zo zijn toegangsbeleid en de werkwijze van de invoer van goederen aangescherpt. De Inspectie J&V ziet ook nog aandachtspunten, met name in de teamontwikkeling op de EVBG afdeling. Hier leest u onze reactie op het vervolgonderzoek.

Heeft u behoefte aan een mondelinge toelichting?
Wij horen graag of u als omwonende behoefte heeft aan een mondelinge toelichting op de bevindingen van de inspectie en/of de voortgang van de realisatie van de verbeteracties. Bij voldoende interesse organiseren wij een digitale bijeenkomst om u bij te praten. U kunt dan uiteraard ook uw eventuele vragen stellen. Wij ontvangen uw reactie en vragen graag via communicatie@fivoor.nl.