FPK Rotterdam
Locaties

FPK Rotterdam

Forensische Psychiatrische Kliniek in Poortugaal vlak onder Rotterdam

Rotterdam

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Kijvelandsekade 1
3172 AB Poortugaal
Plan route

Postadres

Postbus 900
3160 AC Rhoon

Deze locatie is rookvrij

Fivoor is op weg naar een rookvrije ggz. Lees meer op de pagina Fivoor Rookvrij. Patiënten mogen (overdag) roken op de afdelingspatio of in de binnentuin. In de nacht is er geen gelegenheid om de te roken.

Wachttijden

Neem voor de actuele wachttijd contact op met afdeling Patiëntenlogistiek 088-357 30 70 of patientenlogistiek@fivoor.nl.

Aanmelden

Aanmelden

Een behandeling kan alleen gestart worden op verzoek van een verwijzer. De verwijzers zijn de Divisie Individuele Zaken (onderdeel van DJI) en FPC’s (Forensisch Psychiatrisch Centrum).

Downloads

Klachtenregeling

Voor meer informatie omtrent klachten, ga naar de pagina over de klachtenregeling van Fivoor.

De Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) is onderdeel van Fivoor. In de FPK kan iemand worden opgenomen wanneer de patiënt gedragsproblemen met een psychiatrische oorzaak heeft en daardoor in aanraking is gekomen met Justitie. Een opname in de FPK kan met een strafrechtelijke of civielrechtelijke maatregel plaatsvinden.

Doel van de behandeling

Een opname op een FPK heeft als doel om te zorgen voor een veilige en succesvolle terugkeer van de patiënt naar de maatschappij. Met en zonder tussenstap naar de reguliere psychiatrie. De eerste focus hierbij is het voorkomen van overlast voor de samenleving. Met behandeling wordt er gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van leven voor de patiënt waarbij wordt gericht op twee pijlers:

  • Het behandelen van de verslaving, de psychiatrische ziekte en inzicht in delict patronen, met als doel risicofactoren bij de patiënt om opnieuw een delict te begaan weg te nemen.
  • Het opbouwen van beschermende factoren, bijvoorbeeld het helpen van de patiënt bij het opbouwen van sociale contacten, dagbesteding, werk en wonen. Deze factoren voorkomen dat de patiënt opnieuw een delict begaat.

Het beëindigen van de behandeling op de FPK gebeurt wanneer de strafrechtelijke en/of civielrechtelijke maatregel afloopt of als patiënt kan doorstromen de reguliere zorg.

Afdelingen

De FPK is onderverdeeld in twee afdelingen: een supportieve afdeling en een sociaal therapeutische afdeling. Afhankelijk van de draagkracht van de patiënt, de ernst van de psychiatrische gedragsproblemen en de behoefte aan begeleiding wordt de patiënt opgenomen op één van de twee verschillende afdelingen. Op de supportieve afdeling verblijven voornamelijk patiënten die meer individuele en ondersteunende begeleiding nodig hebben. Hier is over het algemeen meer sprake van psychotische problematiek. Bij patiënten die worden opgenomen op de sociaal therapeutische afdeling is sprake van een grotere draagkracht en een grotere mate van zelfredzaamheid. Op deze afdeling wordt meer beroep gedaan op patiënten om elkaar aan te spreken en te motiveren. Hier is over het algemeen vaker sprake van persoonlijkheidsproblematiek.

Voorzieningen

De patiënt verblijft bij de FPK in een eenpersoonskamer met aansluiting voor radio en tv. De kamer heeft daarnaast een eigen douche, toilet en wastafel. Elke afdeling biedt ruimte aan 12 tot 14 patiënten. Per afdeling is er een gezamenlijke woonkamer, keuken, rookruimte en een tuin. In de huisregels staat beschreven wat de gang van zaken is op de afdeling. De FPK grenst aan FPC de Kijvelanden. In het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) zijn verschillende faciliteiten beschikbaar, waar de patiënt onder begeleiding gebruik van kan maken. Zo is er een winkeltje, een bibliotheek en ruimtes waar sport- en arbeidsblokken gevolgd kunnen volgen. Het FPC beschikt over o.a. een houtwerkplaats, tuin met kassen en diverse sportfaciliteiten (bv. cardiofitnessruimte). Een huisarts en tandarts houden spreekuur en tevens kan (tegen betaling) gebruik worden gemaakt van de kapper van het FPC.

Collega's aan het woord

Algemene werkwijze

De behandeling op de FPK is kort en krachtig, passend bij de relatief korte periode dat de patiënt hier opgenomen is. De duur van de behandeling is afhankelijk van de duur van de strafrechtelijke en/of civielrechtelijke titel. Binnen de FPK wordt gewerkt met kortdurende zorgprogramma’s. Er zijn zorgprogramma’s voor patiënten met persoonlijkheidsproblemen, psychotische problemen, agressieproblemen en/of verslavingsproblemen. Daarnaast kan er op indicatie individuele therapie worden geboden. Door middel van vroegsignalering worden concrete handvatten aangeboden om grensoverschrijdend gedrag om te buigen in sociaal aanvaardbare alternatieven.

Dagprogramma

Het dagprogramma dat wordt aangeboden vindt waar mogelijk in groepsverband plaats, zodat de in de therapie opgedane vaardigheden direct in de praktijk geoefend kunnen worden. In een intensief rooster wordt de behandeling afgewisseld met onder meer sport, arbeid en recreatie. Op deze manier wordt de basis gelegd voor een passende daginvulling die helpt terug te keren in de maatschappij. De FPK streeft ernaar de behandeling patiëntgericht vorm te geven. Dit wil zeggen dat het belang van de patiënt uitgangspunt is. Voor de specifieke behandeldoelen wordt een op maat gemaakt behandelplan opgesteld.

Omwonenden Poortugaal

Voor de omwonenden van de klinieken in Poortugaal, is er een aparte pagina ingericht met relevante informatie. Denk hierbij aan contactgegevens van de Commissie van Omwonenden van FPC de KIjvelanden maar ook informatie over de pilot omtrent het informatiesysteem voor omwonenden.