FPK Rotterdam
Locaties

FPK Rotterdam

Forensisch Psychiatrische Kliniek in Poortugaal vlak onder Rotterdam

Rotterdam

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Kijvelandsekade 1
3172 AB Poortugaal
Plan route

Postadres

Postbus 900
3160 AC Rhoon

Deze locatie is rookvrij

Fivoor is op weg naar een rookvrije ggz. Lees meer op de pagina Fivoor Rookvrij. Patiënten mogen (overdag) roken op de afdelingspatio of in de binnentuin. In de nacht is er geen gelegenheid om de te roken.

Klachten

Voor meer informatie omtrent klachten, ga naar de pagina over de klachtenregeling van Fivoor.

Wachttijden

Neem voor de actuele wachttijd contact op met afdeling Patiëntenlogistiek 088-357 30 70 of patientenlogistiek@fivoor.nl.

Aanmelden

Aanmelden

Een behandeling kan alleen gestart worden op verzoek van een verwijzer. De verwijzers zijn de Divisie Individuele Zaken (onderdeel van DJI) en FPC’s (Forensisch Psychiatrisch Centrum).

Bij de Forensisch Psychiatrische kliniek (FPK) Rotterdam worden mensen behandeld met problemen die een psychiatrische oorzaak hebben. Mogelijk zijn de mensen hierdoor in aanraking gekomen met justitie. De behandeling is erop gericht de patiënt veilig en succesvol te laten terugkeren in de maatschappij, al dan niet via de reguliere psychiatrie. Een opname in de FPK kan met een strafrechtelijke of civielrechtelijke maatregel plaatsvinden.

Over FPK Rotterdam

De FPK Rotterdam zit aan de Kijvelandsekade 1 in Poortugaal (vlak bij Rotterdam) en heeft plek voor 26 patiënten. De FPK is een beveiligde kliniek, niveau 3. Het ligt binnen het hek van het FPC, maar buiten de muur. De kliniek heeft 2 behandelafdelingen: een supportieve afdeling en een sociaal therapeutische afdeling. Afhankelijk van de draagkracht van de patiënt, de ernst van de psychiatrische gedragsproblemen en de behoefte aan begeleiding wordt de patiënt opgenomen op één van de behandelafdelingen.

Behandeling

De behandeling bij de FPK Rotterdam is erop gericht de patiënt veilig en succesvol te laten terugkeren in de maatschappij, al dan niet via een tussenstap in de reguliere psychiatrie.

Wij helpen bij psychiatrische of verslavingsproblemen, maar ondersteunen ook bij praktische zaken zoals het helpen van de patiënt bij het opbouwen van sociale contacten, dagbesteding, werk en wonen. Door problemen op het gebied van de psychiatrische aandoening, sociaal maatschappelijke problematiek en financiën tegelijkertijd aan te pakken, is de kans kleiner dat de patiënt (opnieuw) in aanraking komt met politie of justitie.

De behandeling  is kort en krachtig, passend bij de relatief korte periode dat de patiënt hier opgenomen is. We werken met kortdurende zorgprogramma’s. Daarnaast kan er op indicatie individuele therapie worden geboden. De behandeling is voor iedereen verschillend, omdat het aanbod op basis van de aanwezige problematiek en de eigen behandeldoelstellingen van de patiënt samengesteld wordt. De behandeling kan bestaan uit diverse onderdelen zoals individuele- of groepsgesprekken, trainingen of medicatie.

Patiënten zitten gemiddeld 8 maanden tot 1,5 jaar op de afdeling. De werkelijke duur van de behandeling is afhankelijk van de duur van de strafrechtelijke en/of civielrechtelijke titel. De behandeling wordt beëindigd als de strafrechtelijke en/of civielrechtelijke maatregel afloopt of als patiënt kan doorstromen. De meeste patiënten stromen vanuit de FPK uit naar bijvoorbeeld een FPA of beschermd wonen.

Voorzieningen

Elke patiënt heeft een eenpersoonskamer met een eigen douche, toilet en wastafel. Ook zit er een aansluiting voor radio en televisie op de kamer. Er zijn twee afdelingen met ruimte voor 13 patiënten. Iedere afdeling heeft een gedeelde huiskamer met keuken. Er is een patio waar patiënten van beide afdelingen kunnen zitten.

De FPK Rotterdam grenst aan het FPC de Kijvelanden. Onze patiënten kunnen onder begeleiding gebruik maken van de faciliteiten van het FPC. Zo is er een winkeltje, een bibliotheek en ruimtes waar sport- en arbeidsblokken gevolgd kunnen volgen. Een huisarts en tandarts houden spreekuur en tevens kan (tegen betaling) gebruik worden gemaakt van de kapper van het FPC.

Naasten

We vinden het van belang dat er bij iedere patiënt op zijn minst 1 naaste of contactpersoon betrokken is. De naaste wordt uitgenodigd voor gesprekken die bijdragen aan de behandeling met de patiënt. Zo sluit diegene ook aan bij de behandelplanbesprekingen die in het teken staan van stabilisatie of resocialisatie. Voor de ondersteuning van naasten hebben we een naastbetrokkenenraad.

Bezoek

Patiënten op de FPK Rotterdam mogen iedere avond en in het weekend bezoek ontvangen. Wanneer iemand voor het eerst op bezoek komt, wordt deze eerst gescreend door maatschappelijk werk. Bezoekers moeten zich ook aan bepaalde regels en afspraken houden en meewerken aan de controles om de kliniek binnen te komen. De patiënt vraagt bezoek aan door op de afdeling het netwerklid in te vullen op de bezoekerslijst die ophangt.

Verlof

De behandeling is erop gericht de patiënt veilig en succesvol te laten terugkeren in de maatschappij. Verlof is daarom een belangrijk onderdeel van de behandeling. Het verlof wordt gefaseerd opgebouwd. Het begint bij begeleid verlof. Als alles goed verloopt, breiden we de vrijheden en het verlof steeds verder uit in aantal en omvang en bouwen we de begeleiding steeds verder af. De overgang van de ene fase naar de volgende wordt altijd besloten in multidisciplinair overleg, om zeker te weten dat de patiënt toe is aan de volgende stap.

Opname

Een behandeling kan alleen gestart worden op verzoek van een verwijzer. De verwijzers zijn de Divisie Individuele Zaken (onderdeel van DJI) en FPC’s (Forensisch Psychiatrisch Centrum). Neem voor de actuele wachttijd contact op met afdeling Patiëntenlogistiek 088-357 30 70 of patientenlogistiek@fivoor.nl.

Omwonenden Poortugaal

Voor de omwonenden van de klinieken in Poortugaal is er een aparte pagina ingericht met relevante informatie.

Onderdeel van zorgdomein 'Overige Forensische Zorg' (OFZ)

In de zorgketen die Fivoor biedt, verzorgt OFZ klinische behandelingen. We hebben 6 beveiligde forensische klinieken, verdeeld over de regio’s Den Haag (FPA), Rotterdam (FPA, FPK, FVK en AFZ) en Utrecht (FPA). Hier behandelen we vrijwel alle psychiatrische stoornissen en problematieken.

Medewerkers van OFZ zijn échte contactmakers. Met een open en onbevangen blik zien wij de mens achter de patiënt. We zoeken voortdurend naar verbinding en geloven dat iedereen recht heeft op aandacht en zorg. Daarin geven we niet snel op, we denken in oplossingen. We zijn een team en geloven in de kracht van samen. Dát maakt ons wendbaar en weerbaar en houdt ons elke dag scherp. Samen bouwen we stap voor stap aan een nieuwe en veilige toekomst. Voor patiënt en samenleving.

Werken bij OFZ

Heb je een open blik, ben je empathisch, wendbaar, weerbaar en een teamspeler? Dan is werken bij Fivoor-OFZ echt iets voor jou! Je vindt de openstaande vacatures op www.werkenbijfivoor.nl.

Werken bij OFZ
Fivoor OFZ | Voor wie zijn wij er?
FPK Rotterdam
Brand in FPK Rotterdam (Poortugaal)

Brand in FPK Rotterdam

Nieuwsbericht lezen