triangle
Brand in FPK Rotterdam (Poortugaal)
Nieuws / FPK Rotterdam

Brand in FPK Rotterdam (Poortugaal)

Op woensdag 6 september is om 22.30 uur brand uitgebroken in onze Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK Rotterdam) in Poortugaal. De brandweer heeft opgeschaald, er waren meerdere huldiensten aanwezig. De afdeling waar de brand was is ontruimd. Om 23.30 uur was de brand onder controle.

Patiënte overleden

Helaas is bij de brand een patiënte van de FPK om het leven gekomen. Een vreselijke situatie die ons diep raakt. Onze gedachten gaan uit naar haar familie en naasten, de medepatiënten en de betrokken collega’s.

Materiële schade

Momenteel wordt gekeken wat de materiële schade inhoudt en wat dit betekent voor de huisvesting van de patiënten van de FPK. Patiënten zijn in eerste instantie ondergebracht bij andere beveiligde klinieken van Fivoor in de omgeving. De volgende dag zijn zij indien nodig doorgeplaatst naar beveiligde klinieken elders in het land.

Bedankt voor alle steun!

Update 15 september 2023

Sinds het incident is er met man en macht gewerkt om te doen wat nodig is. Er is nazorg voor patiënten en collega’s, de schade aan de afdeling wordt hersteld en we zijn uiteraard een onderzoek gestart naar wat er zich precies heeft afgespeeld. Er moet ontzettend veel gebeuren in korte tijd.

Bij zo’n impactvolle situatie is er echter ook altijd houvast in kleine dingen. We zijn onder de indruk van de enorme loyaliteit en zorgzaamheid onderling binnen de kliniek, binnen Fivoor en zelfs bij collega-instellingen. Van alle kanten is hulp aangeboden, we kregen steunbetuigingen, er is medeleven geuit en we kregen zelfs snoep en bloemen opgestuurd.

We bedanken alle interne en externe collega’s voor deze blijken van steun. Het doet ons goed om te voelen hoe verbonden we zijn binnen de (forensische) zorg.

Vraag en antwoord

Hieronder geven we in vraag en antwoordvorm aanvullende informatie. Dit wordt bijgewerkt zodra er nieuwe relevante informatie beschikbaar is.

Wat is FPK Rotterdam?

De FPK Rotterdam zit aan de Kijvelandsekade 1 in Poortugaal (vlak bij Rotterdam) en heeft plek voor 26 patiënten. De FPK is een beveiligde kliniek, niveau 3. Het ligt binnen het hek van het FPC, maar buiten de muur. De kliniek heeft 2 behandelafdelingen: een supportieve afdeling en een sociaal therapeutische afdeling. Afhankelijk van de draagkracht van de patiënt, de ernst van de psychiatrische gedragsproblemen en de behoefte aan begeleiding wordt de patiënt opgenomen op één van de behandelafdelingen. Lees meer > 

Wat voor patiënten verblijven in een FPK?

In de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) wordt mensen opgenomen met gedragsproblemen met een psychiatrische oorzaak en die daardoor in aanraking zijn gekomen met Justitie. Een opname in de FPK kan met een strafrechtelijke of civielrechtelijke maatregel plaatsvinden. Lees meer > 

Wat was de oorzaak van de brand?

Naar de oorzaak en toedracht van de brand wordt op dit moment onderzoek gedaan.

Hoeveel kamers zijn op dit moment (on)bewoonbaar?

De FPK biedt plaats aan 26 patiënten. Iedere patiënt heeft een eigen kamer. Door de brand is 1 afdeling voorlopig niet bruikbaar. Het gaat om 13 kamers. De patiënten zijn opgevangen in andere beveiligde klinieken. Het is nog niet bekend voor hoe lang dit nodig is.

Waar worden de patiënten opgevangen?

Patiënten zijn in eerste instantie ondergebracht bij andere beveiligde klinieken van Fivoor in de omgeving. De volgende dag zijn zij indien nodig doorgeplaatst naar beveiligde klinieken elders in het land.

Wat doet de kliniek om brand te voorkomen?

Er is een adequaat brandmeldingssysteem en dat heeft gewerkt, maar de brand ontwikkelde zich snel waardoor hulp van de brandweer noodzakelijk was.

De kliniek beschikt daarnaast over bouwkundige, elektronische en organisatorische maatregelen om brand te voorkomen en te vertragen. Zo mogen er bijvoorbeeld niet te veel spullen aanwezig zijn in kamers van patiënten, zijn alle begeleiders opgeleid tot BHV-er, beschikt de kliniek over calamiteiten- en ontruimingsplannen en bestaat het gebouw uit compartimenten, etc.