FPA Rotterdam
Locaties

FPA Rotterdam

Forensische Psychiatrische Afdeling in Poortugaal vlak onder Rotterdam

Rotterdam

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Albrandswaardsedijk 74z
3172AA Poortugaal
Plan route

Openingstijden

  • Maandag 18:00 - 21:00
  • Dinsdag 18:00 - 21:00
  • Woensdag 18:00 - 21:00
  • Donderdag 18:00 - 21:00
  • Vrijdag 18:00 - 21:00
  • Zaterdag 12:00 - 18:00
  • Zondag 12:00 - 18:00

Postadres

Postadres
Postbus 900
3160 AC Rhoon

Contact bij klachten

Voor meer informatie omtrent klachten, ga naar de pagina over de klachtenregeling van Fivoor.

Wachttijden

Neem voor de actuele wachttijd contact op met afdeling Patiëntenlogistiek 088-357 30 70 of patientenlogistiek@fivoor.nl.

Aanmelden

Aanmelden

Een behandeling kan alleen gestart worden op verzoek van een verwijzer. De verwijzers zijn de Divisie Individuele Zaken (onderdeel van DJI) en FPC’s (Forensisch Psychiatrisch Centrum).

Downloads

Download informatiekaarten

Hier kunt u binnenkort informatiekaarten downloaden.

Op de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) in Poortugaal (of FPA Rotterdam) behandelen wij mannen en vrouwen met een strafrechtelijke titel of delict gevaarlijke patiënten zonder strafrechtelijke titel. Klinische behandeling is nodig vanwege grensoverschrijdend gedrag. Het behandelplan is erop gericht om weer in de maatschappij te leven zonder (opnieuw) in aanraking te komen met justitie.

De kliniek in Poortugaal (vlakbij Rotterdam)

De FPA Rotterdam ligt op het terrein van het Delta Psychiatrisch Ziekenhuis en direct naast het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Kijvelanden.

In de kliniek wordt veel gedaan aan behandeling en het werken aan toekomstperspectief. Er zijn binnen de FPA drie afdelingen waar diverse psychiatrische doelgroepen worden behandeld: de FHIC en twee behandelafdelingen waar mensen langer worden opgenomen.  Op de FHIC is de verblijfsduur maximaal 15 weken, op de andere afdelingen varieert dit, maar is het gemiddelde zo’n negen maanden.

Welke afdelingen zijn er binnen de FPA?

FPA Rotterdam heeft drie afdelingen. Op deze drie afdelingen worden verschillende psychiatrische doelgroepen behandeld: stabilisatie-afdeling, behandelafdeling en resocialisatieafdeling. Elke patiënt heeft bij ons een eenpersoonskamer met een eigen douche, toilet en wastafel. Daarnaast wordt in een aansluiting voor de radio en televisie voorzien. Op elke afdeling bieden wij ruimte aan 9 tot 10 patiënten. Per afdeling is er een gezamenlijke woonkamer, keuken, rookruimte en een tuin. In de huisregels staat beschreven wat de gang van zaken is op de afdeling. Op de FPA behandelpagina wordt dieper ingegaan op deze afdelingen en het behandelplan.

In de kliniek zijn diverse voorzieningen aanwezig; o.a. een winkeltje, een cardiofitnessruimte en een ruimte voor creatieve handvaardigheid. Een huisarts houdt spreekuur en voor spoedeisende tandartsenzorg kan de patiënt bij FPC de Kijvelanden terecht.

Wat is de FHIC afdeling?

Op de Forensisch High Intensive Care (FHIC) worden patiënten die in crisis verkeren of dreigen te komen, tijdelijk opgenomen. Omdat er behoefte is aan intensieve zorg en begeleiding kunnen zij niet langer verblijven op een reguliere behandelafdeling of in hun eigen woonsetting (al dan niet beschermd of begeleid). Er hoeft dus geen sprake te zijn van een forensische verwijzing, ook mensen met een gewone zorgmachtiging kunnen worden opgenomen. De verwijzer blijft altijd betrokken tijdens de opname op de FHIC.

De focus van de afdeling ligt bij het stabiliseren. Er wordt voor iedereen individueel gekeken hoe dit het beste bereikt kan worden. Dit wordt onder andere gedaan door behandeling met medicatie, gesprekken en door het bieden van structuur middels dagprogramma. Op de FHIC wordt individueel gekeken en gewerkt vanuit contact, er wordt zoveel mogelijk maatwerk geleverd. Waar mogelijk wordt het netwerk van de patiënt betrokken bij de behandeling.

Gaan deze patiënten ook op verlof?
Opname op de FHIC is  relatief kort. De behandeling richt zich dus niet op resocialisatie en verlof wordt vooral ingezet in het kader van de behandeling/stabilisatie. Aan het verlenen van verlof zijn uiteraard voorwaarden verbonden. Ons behandelteam beoordeelt de mogelijkheid tot verlof in overleg met de verwijzer.

Collega's aan het woord

Wat voor dagprogramma hebben de patiënten?

Naast de behandelaars, zijn er ook activiteitenbegeleiders werkzaam. Zij stellen met de patiënt een activiteitenprogramma op, afgestemd op de wensen, de mogelijkheden en bijzondere gebeurtenissen, bijvoorbeeld tijdens feestdagen. Onze patiënten mogen bezoek ontvangen op:

  • Dinsdag en woensdag van 18.00 tot 21.00 uur
  • Zaterdag en zondag van 12.00 tot 18.00 uur

Wanneer iemand voor het eerst op bezoek komt, zal deze eerst gescreend worden door maatschappelijk werk of een persoonlijk begeleider van de patiënt.

Het dagprogramma van de patiënten van de FHIC
Als het haalbaar voor iemand is, is een dagprogramma een onderdeel van de behandeling. Dit bestaat uit vaste eetmomenten, corvee, sport, arbeid en recreatie. Waar mogelijk wordt het dagprogramma in groepsverband aangeboden. Dit is normaliserend en gaat uit van het herstel van autonomie en vaardigheden. Alleen als dit niet in het belang van de patiënt is (of niet veilig) heeft iemand een individueel programma.

Omwonenden Poortugaal

Voor de omwonenden van de klinieken in Poortugaal, is er een aparte pagina ingericht met relevante informatie. Denk hierbij aan contactgegevens van de Commissie van Omwonenden van FPC de KIjvelanden maar ook informatie over de pilot omtrent het informatiesysteem voor omwonenden.