FPA Rotterdam
Locaties

FPA Rotterdam

Forensische Psychiatrische Afdeling in Poortugaal vlak onder Rotterdam

Rotterdam

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Kijvelandsekade 1 (voor het FPC naar links)
3172 AB Poortugaal
Plan route

Postadres

Postbus 900
3160 AC Rhoon

Contact bij klachten

Informatie over klachten: klachtenregeling van Fivoor.

Deze locatie is rookvrij

Fivoor is op weg naar een rookvrije ggz. Lees meer op de pagina Fivoor Rookvrij. Patiënten mogen (overdag) roken op de afdelingspatio of in de binnentuin. In de nacht is er geen gelegenheid om de te roken.

Wachttijden

Wachttijd

Neem voor de actuele wachttijd contact op met afdeling Patiëntenlogistiek 088-357 30 70 of patientenlogistiek@fivoor.nl.

Aanmelden

Aanmelden

Een behandeling kan alleen gestart worden op verzoek van een verwijzer. De verwijzers zijn de Divisie Individuele Zaken (onderdeel van DJI) en FPC’s (Forensisch Psychiatrisch Centrum).

Bij de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) Rotterdam worden mensen behandeld met gedragsproblemen die een psychiatrische oorzaak hebben. Mogelijk zijn de mensen hierdoor in aanraking gekomen met justitie. De behandeling is erop gericht de patiënt veilig en succesvol te laten terugkeren in de maatschappij, al dan niet via reguliere psychiatrie.

Over FPA Rotterdam

De FPA Rotterdam zit aan de Kijvelandsekade in Poortugaal (vlak bij Rotterdam) en heeft plek voor 26 patiënten. De FPA is een beveiligde kliniek, niveau 2. De kliniek heeft 2 behandelafdelingen: een supportieve afdeling en een sociaal therapeutische afdeling. Afhankelijk van de draagkracht van de patiënt, de ernst van de psychiatrische gedragsproblemen en de behoefte aan begeleiding wordt de patiënt opgenomen op één van de behandelafdelingen. Daarnaast heeft FPA Rotterdam een FHIC. Dit staat voor Forensisch High & Intensive Care. Patiënten die in crisis verkeren of dreigen te komen, worden hier tijdelijk opgenomen.

Behandeling

De behandeling bij de FPA Rotterdam is erop gericht de patiënt veilig en succesvol te laten terugkeren in de maatschappij. Wij ondersteunen bij psychiatrische, gedrags- en/of verslavingsproblemen. Verder hebben we ook aandacht voor praktische zaken, zoals het helpen van de patiënt bij het opbouwen van sociale contacten, dagbesteding, werk en wonen. Door problemen op het gebied van de psychiatrische aandoening, sociaal maatschappelijke problematiek en financiën tegelijkertijd aan te pakken, is de kans kleiner dat de patiënt (opnieuw) in aanraking komt met politie of justitie.

Alle soorten problematiek kunnen worden verwezen naar FPA Rotterdam. Binnen de FPA Rotterdam bieden we onder meer de volgende soorten therapie aan: schematherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR, beeldende therapie, psychomotoretherapie (PMT), psychoeducatie, en diverse groepstherapiën op het gebied van conflicthantering, spanningsregulatie, middelenproblematiek en omgaan met vriendschap en intimiteit. Er is ook aandacht voor leefstijl, zingeving en gezondheid.

Patiënten zitten gemiddeld 8 tot 10 maanden op de afdeling. De behandeling verloopt aan de hand van een behandelplan en is afhankelijk van de problematiek en de titel van de patiënt. De behandeling is afgerond als de strafrechtelijke en/of civielrechtelijke maatregel afloopt of als patiënt kan doorstromen. De meeste patiënten stromen vanuit de FPA uit naar bijvoorbeeld beschermd wonen of reguliere GGZ.

Voorzieningen

Elke patiënt heeft een eenpersoonskamer met een eigen douche, toilet en wastafel. Ook zit er een aansluiting voor radio en televisie op de kamer. Er zijn twee afdelingen met ruimte voor 9 patiënten. Iedere afdeling heeft een gezamenlijke huiskamer, keuken en een tuin. In de huisregels staat wat de gang van zaken is op de afdeling.

In de FPA zijn diverse voorzieningen aanwezig, zoals een winkeltje, een cardiofitnessruimte en een ruimte voor laagdrempelige dagbesteding. Ook is er een schoonmaakploeg die de FPA periodiek reinigt. Een huisarts houdt spreekuur.

Bezoek

Op alle afdelingen is bezoek tussen 10:00-21:00 uur welkom op afspraak, met uitzondering van de verplichte groepsmomenten en de behandelafspraken van de patiënt. Onder verplichte groepsmomenten vallen de lunch tussen 12:00-12:30 uur en de avondmaaltijd tussen 17:00-19:00 uur.

Wanneer iemand voor het eerst op bezoek komt, wordt deze eerst gescreend door maatschappelijk werk. Bezoekers moeten zich ook aan bepaalde regels en afspraken houden en meewerken aan tassencontroles om de kliniek binnen te komen. De patiënt vraagt bezoek aan door op de afdeling het netwerklid in te vullen op de bezoekerslijst die ophangt.

Naasten

We vinden het belangrijk dat er bij iedere patiënt op zijn minst 1 naaste of contactpersoon betrokken is. Deze naaste wordt ook nadrukkelijk uitgenodigd voor gesprekken die bijdragen aan de behandeling met de patiënt. Zo sluit diegene ook aan bij de behandelplanbesprekingen die in het teken staan van stabilisatie of resocialisatie en vinden er met regelmaat netwerkgesprekken plaats. Voor de ondersteuning van naasten hebben we een naastbetrokkenenraad.

Verlof

De behandeling is erop gericht de patiënt veilig en succesvol te laten terugkeren in de maatschappij. Verlof is daarom een belangrijk onderdeel van de behandeling. Het verlof wordt gefaseerd opgebouwd. Het begint bij begeleid verlof. Als alles goed verloopt, breiden we de vrijheden en het verlof steeds verder uit in aantal en omvang en bouwen we de begeleiding steeds verder af. De overgang van de ene fase naar de volgende wordt altijd besloten in multidisciplinair overleg, om zeker te weten dat de patiënt toe is aan de volgende stap. Als er bij een forensische titel ook een verwijzer betrokken is, dan heeft de verwijzer de eindverantwoordelijkheid over het toekennen van een nieuwe verloffase.

Opname

Een behandeling kan alleen gestart worden op verzoek van een verwijzer. De verwijzers zijn de Divisie Individuele Zaken (onderdeel van DJI) en FPC’s (Forensisch Psychiatrisch Centrum). Neem voor de actuele wachttijd contact op met onze afdeling Patiëntenlogistiek 088-357 30 70 of patientenlogistiek@fivoor.nl.

Omwonenden Poortugaal

Voor de omwonenden van de klinieken in Poortugaal, is er een aparte pagina ingericht met relevante informatie.

Onderdeel van zorgdomein 'Overige Forensische Zorg' (OFZ)

In de zorgketen die Fivoor biedt, verzorgt OFZ klinische behandelingen. We hebben 6 beveiligde forensische klinieken, verdeeld over de regio’s Den Haag (FPA), Rotterdam (FPA, FPK, FVK en AFZ) en Utrecht (FPA). Hier behandelen we vrijwel alle psychiatrische stoornissen en problematieken.

Medewerkers van OFZ zijn échte contactmakers. Met een open en onbevangen blik zien wij de mens achter de patiënt. We zoeken voortdurend naar verbinding en geloven dat iedereen recht heeft op aandacht en zorg. Daarin geven we niet snel op, we denken in oplossingen. We zijn een team en geloven in de kracht van samen. Dát maakt ons wendbaar en weerbaar en houdt ons elke dag scherp. Samen bouwen we stap voor stap aan een nieuwe en veilige toekomst. Voor patiënt en samenleving.

Werken bij OFZ

Heb je een open blik, ben je empathisch, wendbaar, weerbaar en een teamspeler? Dan is werken bij Fivoor-OFZ echt iets voor jou! Je vindt de openstaande vacatures op www.werkenbijfivoor.nl.

Werken bij OFZ
Fivoor OFZ | Voor wie zijn wij er?