Behandeling in een Forensische High & Intensive Care (FHIC)
Behandeling / Begeleiding

Behandeling in een Forensische High & Intensive Care (FHIC)

Op de Forensisch High & Intensive Care (FHIC) worden patiënten die in crisis verkeren of dreigen te komen tijdelijk opgenomen.

Tijdelijke opname

Doordat hun draaglast tijdelijk hun draagkracht ernstig overschrijdt, kunnen zij niet langer verblijven op een reguliere behandelafdeling of in hun eigen woonsetting (al dan niet beschermd of begeleid). Om verdere terugval, ontwrichting van de (behandel-) omgeving en delict recidive te voorkomen wordt de zorg tijdelijk opgeschaald en wordt de patiënt opgenomen op de FHIC.

Focus van de afdeling

De focus van deze afdeling ligt bij het stabiliseren. Er wordt voor iedereen individueel gekeken hoe dit het beste bereikt kan worden. Dit doen we, onder andere, door behandeling met medicatie, gesprekken en door het bieden van structuur middels een dagprogramma. Op de FHIC wordt per persoon gekeken en gewerkt vanuit contact, er wordt zoveel mogelijk maatwerk geleverd. Waar mogelijk wordt het netwerk van de patiënt betrokken bij de behandeling.

In contact

Een belangrijk uitgangspunt  is het houden van contact; de patiënt wordt niet alleen gelaten en er wordt zo min mogelijk dwang en drang toegepast. Juist op de meest moeilijk en angstige momenten voor de patiënten wordt hulp en continuïteit van zorg geboden. Doordat we contact houden wordt de zorg veiliger voor patiënt en medewerker.

Duur van de opname

Opname op de FHIC is relatief kort, maximaal 15 weken.

Verlof

Doel van het verblijf is vooral stabilisatie, waarna terugkeer naar verwijzende instantie weer mogelijk kan zijn. Soms is verlof daar een onderdeel van. Aan het verlenen van verlof zijn uiteraard voorwaarden verbonden. Ons behandelteam beoordeelt de mogelijkheid tot verlof in overleg met de verwijzer.

Onze locaties

Wij hebben op 3 locaties een FHIC: