FPA Utrecht
Locaties

FPA Utrecht

Forensische Psychiatrische Afdeling in Den Dolder vlakbij Amersfoort

Den Dolder

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Distelvlinder 5
3734 AA Rozenburg
Plan route

Aanmelden

Aanmelden

Een behandeling kan alleen gestart worden op verzoek van een verwijzer. De verwijzers zijn het NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie) en van het FPC (Forensisch Psychiatrisch Centrum).

Praktische informatie

Downloads

Binnenkort zijn hier downloads voor deze locatie te vinden.

Klachtenregeling

Voor meer informatie omtrent klachten, ga naar de pagina over de klachtenregeling van Fivoor.

Op de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) Utrecht behandelen wij patiënten met een strafrechtelijke titel. Ook delict gevaarlijke patiënten zonder strafrechtelijke titel kunnen bij ons terecht. Behandeling in een kliniek is nodig vanwege grensoverschrijdend gedrag. Het plan wat voor de behandeling wordt opgesteld, heeft als doel om de patiënt weer in de maatschappij te laten terugkeren en om het risico op een herhaling van het delict terug te dringen.

FPA Utrecht
Play

FPA Utrecht

Bekijk hier hoe de begeleiders van FPA Utrecht te werk gaan.

FPA Utrecht

In Den Dolder hebben we onze FPA kliniek. Deze kliniek bestaat uit verschillende onderdelen. De belangrijkste delen zijn forensisch psychiatrische afdeling Utrecht en de forensisch psychiatrische afdeling Wier. FPA Utrecht is een forensisch psychiatrische afdeling (afgekort: FPA). Hier kunnen patiënten worden opgenomen als dit past bij de strafrechtelijke maatregel of wanneer de gezondheidstoestand dit vereist. De FPA is een beveiligde kliniek. De beveiliging bestaat bijvoorbeeld uit hekken en een aantal gesloten deuren. Het belangrijkste stuk beveiliging komt door het contact tussen degene die bij ons in behandeling is en de medewerkers.

Verblijf in de FPA kliniek

Het verblijf in de kliniek maakt mogelijk dat er veel wordt gedaan aan behandeling en het werken aan toekomstperspectief. We maken daarvoor gebruik van voorzieningen in de kliniek en verder op het terrein waar de kliniek staat. Of de patiënt zelf vrij in- en uit kan lopen is afhankelijk van de strafrechtelijke maatregel en hoe het met hem gaat. Het kan ook zijn dat de patiënt ambulant wordt behandeld en tijdelijk in de kliniek wordt opgenomen omdat het niet goed gaat. Soms vraag de patiënt zelf om opname en hulp bij bijvoorbeeld het hanteren van stemmingswisselingen of trauma’s. Hoe dan ook: in de kliniek is alles gericht om te helpen bij de weg terug. Zo hanteren we gestandaardiseerde methodes voor risico-management, hebben we een breed scala aan therapievormen en spelen sport en ontspanning een rol bij herstel en resocialisatie.

Patiënten aan het woord

Relaties in de kliniek

Seksuele relaties van medewerkers met patiënten zijn ontoelaatbaar. In Nederland is het vastgelegd in het wetboek van strafrecht dat intimiteit en relatievorming met patiënten strafbaar is. Wanneer er vermoedens zijn van relatievorming tussen een patiënt en een medewerker wordt dit altijd serieus onderzocht. Een instelling heeft geen enkele mogelijkheid relaties tussen patiënten te verbieden. Een relatie kan een beschermende factor zijn, maar ook een risicofactor. Daarom is dit altijd onderwerp van gesprek in de behandeling. Om de veiligheid in de leefgroep te vergroten, worden patiënten, wanneer zij een relatie met elkaar hebben, op gescheiden afdelingen geplaatst.

Drugs en alcohol

Het bezit en gebruik van alcohol en drugs binnen de kliniek is verboden, iedereen moet meewerken aan controles op het gebruik daarvan. Voor sommige patiënten is het zelfs onderdeel van de juridische maatregel dat zij geen alcohol of drugs gebruiken. Voor hen kunnen de gevolgen van gebruik heel groot zijn. Zo kunnen zij opnieuw in de gevangenis komen. Wij doen er alles aan om drugs te weren uit de kliniek. Zo controleren we regelmatig op de aanwezigheid van drugs met kamercontroles en het controleren van binnengekomen tassen van patiënten. Ook de spullen van bezoekers horen bij deze controles. Ook controleren we urine en het mondslijm van patiënten op drugs. Patiënten moeten geregeld (gepland en onverwacht) testen op alcoholgebruik.