FPA Utrecht
Locaties

FPA Utrecht

Forensische Psychiatrische Afdeling in Den Dolder

Den Dolder

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Distelvlinder 5
3734 AA Den Dolder
Plan route

Wachttijden

Neem voor de actuele wachttijd contact op met afdeling Patiëntenlogistiek 088-357 30 70 of patientenlogistiek@fivoor.nl.

Aanmelden

Downloads

Bij de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) Utrecht worden mensen behandeld met gedragsproblemen die een psychiatrische oorzaak hebben. Vaak worden mensen verwezen omdat ze in aanraking zijn gekomen met justitie. Soms is er sprake van behandeling die niet geboden kan worden binnen de reguliere psychiatrie omdat er een beveiligde omgeving nodig is. De behandeling is erop gericht de patiënt veilig en succesvol te laten terugkeren in de maatschappij.

Over FPA Utrecht

De FPA Utrecht zit op de Willem Arntsz (WA) Hoeve in Den Dolder en heeft plek voor 74 patiënten. De FPA is een beveiligde kliniek, niveau 2. Afhankelijk van de draagkracht van de patiënt, de ernst van de psychiatrische gedragsproblemen en de behoefte aan begeleiding wordt de patiënt opgenomen op één van de behandelafdelingen. Daarnaast heeft FPA Utrecht een FHIC. Patiënten die in crisis verkeren of die zijn vastgelopen op een andere behandelplek, worden hier tijdelijk opgenomen.

Neem een kijkje bij FPA Utrecht met de virtuele tour

Klik op de afbeelding om de virtuele tour te bekijken.

Klik op de afbeelding om te virtuele tour te bekijken

Behandeling

De behandeling bij de FPA Utrecht is erop gericht de patiënt veilig en succesvol te laten terugkeren in de maatschappij,. Wij helpen bij psychiatrische of verslavingsproblemen. Maar hebben ook aandacht voor praktische zaken, zoals het helpen van de patiënt bij het opbouwen van sociale contacten, dagbesteding, werk en wonen. Door problemen op het gebied van de psychiatrische aandoening, sociaal maatschappelijke problematiek en financiën tegelijkertijd aan te pakken, is de kans kleiner dat de patiënt (opnieuw) in aanraking komt met politie of justitie.

Bijna alle soorten problematiek kunnen worden verwezen naar FPA Utrecht, met uitzondering van zedenproblematiek en een verstandelijke beperking. Mensen met die problemen kunnen worden verwezen naar een van de andere klinieken van Fivoor. Binnen de FPA Utrecht bieden we onder meer de volgende soorten therapie aan: schematherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR, vaktherapie, een 12-stappen verslavingsgroep. Er is ook aandacht voor leefstijl en gezondheid.

Patiënten zitten gemiddeld 8 tot 10 maanden op de afdeling. De behandeling wordt beëindigd als de strafrechtelijke en/of civielrechtelijke maatregel afloopt of als patiënt kan doorstromen. De meeste patiënten stromen vanuit de FPA uit naar bijvoorbeeld beschermd wonen of reguliere GGZ.

Meer over de behandeling
FPA Utrecht
Play

FPA Utrecht

Bekijk hier hoe de begeleiders van FPA Utrecht te werk gaan.

Voorzieningen

Iedere afdeling heeft ruimte voor 10-12 patiënten. Elke patiënt heeft een eenpersoonskamer met een eigen toilet en wastafel. Op sommige kamers is een eigen douche. Daarnaast zit er een aansluiting voor radio en televisie in de kamer. Per afdeling is er een gezamenlijke huiskamer en keuken. De afdelingen op de begane grond hebben een tuin. In de huisregels staat wat de gang van zaken is op de afdeling. In de kliniek zijn diverse voorzieningen aanwezig, zoals een cardiofitnessruimte en een ruimte voor creatieve handvaardigheid. Een huisarts houdt op 2 dagen in de week spreekuur.

Verlof

De behandeling is erop gericht de patiënt veilig en succesvol te laten terugkeren in de maatschappij. Verlof is daarom een belangrijk onderdeel van de behandeling. We starten altijd met het in kaart brengen van de risico’s bij de betreffende patiënt. Het verlof wordt daarna gefaseerd opgebouwd. Het begint bij begeleid verlof. Als alles goed verloopt, breiden we de vrijheden en het verlof steeds verder uit in aantal en omvang en bouwen we de begeleiding steeds verder af. De overgang van de ene fase naar de volgende wordt altijd besloten in multidisciplinair overleg, om zeker te weten dat de patiënt toe is aan de volgende stap.

Naasten

Op de FPA Utrecht vinden we het van belang dat er bij iedere patiënt op zijn minst 1 naaste of contactpersoon betrokken is. Hij of zij wordt ook nadrukkelijk uitgenodigd voor gesprekken die bijdragen aan de behandeling met de patiënt. Zo sluit diegene ook aan bij de behandelplanbesprekingen die in het teken staan van stabilisatie of resocialisatie. Voor de ondersteuning van naasten hebben we een naastenbetrokkenenraad. Hier lees je daar meer over.

Omwonenden WA Hoeve

Voor omwonenden van de WA Hoeve is er een aparte pagina ingericht met relevante informatie, zoals de gegevens van de buurtcoaches en nieuws vanuit Fivoor.

Buurtcoach
Play

Buurtcoach

Deze video laat de taken van de buurtcoach in Den Dolder zien.

Toekomst WA Hoeve

FPA Utrecht zit gevestigd op de Willem Arntsz (WA) Hoeve in Den Dolder. Altrecht, de eigenaar van de WA Hoeve, heeft het terrein verkocht aan gebiedsontwikkelaar Bouwfonds Property Development (BPD). BPD gaat het terrein herontwikkelen. Het wordt een gebied met een mix van verschillende soorten woningen, bewoners en ondernemers. Meer informatie over de herontwikkeling van de WA Hoeve leest u op de website van de gemeente Zeist en de website van BPD.

Informatie en cijfers over de patiënten van Fivoor in Den Dolder

Fivoor heeft in Den Dolder 3 klinieken: Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA Utrecht) en behandelcentrum Wier (Wier Kliniek gesloten en Wier+). Maar wat is het verschil tussen deze klinieken? En welke patiënten verblijven hier onder andere? We geven graag meer inzicht in het werk dat wij doen, want dat helpt om uit te leggen waarom we er zijn. Daarom bieden we hieronder een overzicht van de patiënten die in Den Dolder verblijven. De cijfers in dit overzicht hebben betrekking op het afgelopen jaar.

Onderdeel van zorgdomein 'Overige Forensische Zorg' (OFZ)

In de zorgketen die Fivoor biedt, verzorgt zorgdomein OFZ klinische behandelingen. We hebben 6 beveiligde forensische klinieken, verdeeld over de regio’s Den Haag (FPA), Rotterdam (FPA, FPK, FVK en AFZ) en Utrecht (FPA). Hier behandelen we vrijwel alle psychiatrische stoornissen en problematieken.

Medewerkers van OFZ zijn échte contactmakers. Met een open en onbevangen blik zien wij de mens achter de patiënt. We zoeken voortdurend naar verbinding en geloven dat iedereen recht heeft op aandacht en zorg. Daarin geven we niet snel op, we denken in oplossingen. We zijn een team en geloven in de kracht van samen. Dát maakt ons wendbaar en weerbaar en houdt ons elke dag scherp. Samen bouwen we stap voor stap aan een nieuwe en veilige toekomst. Voor patiënt en samenleving.

Werken bij OFZ

Heb je een open blik, ben je empathisch, wendbaar, weerbaar en een teamspeler? Dan is werken bij Fivoor-OFZ echt iets voor jou! Je vindt de openstaande vacatures op www.werkenbijfivoor.nl.

Werken bij OFZ
Fivoor OFZ | Voor wie zijn wij er?