FPA Utrecht
Locaties

FPA Utrecht

Forensische Psychiatrische Afdeling in Den Dolder

Den Dolder

Algemene informatie

Contactinformatie

Adres

Distelvlinder 5
3734 AA Den Dolder
Plan route

Buurtcoach: 06-51423309

Aanmelden

Aanmelden

Een behandeling kan alleen gestart worden op verzoek van een verwijzer. De verwijzers zijn het NIFP (Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie) en van het FPC (Forensisch Psychiatrisch Centrum).

Praktische informatie

Klachtenregeling

Voor meer informatie omtrent klachten, ga naar de pagina over de klachtenregeling van Fivoor.

Op de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) Utrecht (voorheen FPA Roosenburg) behandelen wij patiënten met een strafrechtelijke titel. Ook delict gevaarlijke patiënten zonder strafrechtelijke titel kunnen bij ons terecht. Behandeling in een kliniek is nodig vanwege grensoverschrijdend gedrag. Het plan wat voor de behandeling wordt opgesteld, heeft als doel om de patiënt weer in de maatschappij te laten terugkeren en om het risico op een herhaling van het delict terug te dringen.

FPA Utrecht
Play

FPA Utrecht

Bekijk hier hoe de begeleiders van FPA Utrecht te werk gaan.

FPA Utrecht

In Den Dolder hebben we onze FPA kliniek genaamd FPA Utrecht. FPA Utrecht is een forensisch psychiatrische afdeling (afgekort: FPA). Hier kunnen patiënten worden opgenomen als dit past bij de strafrechtelijke maatregel of wanneer de gezondheidstoestand dit vereist. De FPA is een beveiligde kliniek. De beveiliging bestaat bijvoorbeeld uit hekken en een aantal gesloten deuren. Het belangrijkste stuk beveiliging komt door het contact tussen degene die bij ons in behandeling is en de medewerkers.

Verblijf in de FPA kliniek

Het verblijf in de kliniek maakt mogelijk dat er veel wordt gedaan aan behandeling en het werken aan toekomstperspectief. We maken daarvoor gebruik van voorzieningen in de kliniek en verder op het terrein waar de kliniek staat. Of de patiënt zelf vrij in- en uit kan lopen is afhankelijk van de strafrechtelijke maatregel en hoe het met hem gaat. Het kan ook zijn dat de patiënt ambulant wordt behandeld en tijdelijk in de kliniek wordt opgenomen omdat het niet goed gaat. Soms vraag de patiënt zelf om opname en hulp bij bijvoorbeeld het hanteren van stemmingswisselingen of trauma’s. Hoe dan ook: in de kliniek is alles gericht om te helpen bij de weg terug. Zo hanteren we gestandaardiseerde methodes voor risico-management, hebben we een breed scala aan therapievormen en spelen sport en ontspanning een rol bij herstel en resocialisatie.

Meer over de behandeling

Patiënten aan het woord

Buurtcoach
Play

Buurtcoach

Deze video laat de taken van de buurtcoach in Den Dolder zien.

De buurtcoach

De buurtcoach is het eerste aanspreekpunt voor de buren rondom de Willem Arntsz Hoeve. Zij zijn dagelijks aanwezig van 8.00 tot 23.00 uur en in het weekend vanaf 17.00 uur.  De buurtcoach is bereikbaar op buurtcoach@fivoor.nl en 06-51423309.

Buurtmeldingen Den Dolder

Fivoor bereidt patiënten voor op een veilige en verantwoorde terugkeer naar de samenleving. Daarbij hoort het stap voor stap toewerken naar een leven buiten de kliniek. Een van de manieren waarop dat gebeurt is door het toekennen van verlof. Als een patiënt van één van de Fivoor-klinieken in Den Dolder te laat terugkeert van verlof en dit tot onrust zou kunnen leiden in de omgeving, melden wij dit op de pagina ‘Buurtmeldingen Den Dolder‘.

Informatie en cijfers over de patiënten van Fivoor in Den Dolder

Fivoor heeft in Den Dolder twee klinieken: Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA Utrecht) en behandelcentrum Wier. Maar wat is het verschil tussen deze klinieken? En welke patiënten verblijven hier eigenlijk? We geven graag meer inzicht in het werk dat wij doen. Daarom bieden we hieronder een overzicht van de patiënten die in Den Dolder verblijven. De cijfers in dit overzicht hebben betrekking op 2019.