triangle

Omwonenden Willem Arntsz Hoeve

U woont op of in de buurt van de Willem Arntsz (WA) Hoeve in Den Dolder. Op dit terrein staan 3 beveiligde klinieken van Fivoor. Op deze pagina vindt u informatie die voor u als omwonende relevant of interessant is.

Onze klinieken in Den Dolder

Op het terrein van WA Hoeve hebben we 3 beveiligde klinieken: FPA Utrecht, Wier Kliniek Gesloten en Wier+. Hier behandelen we mensen met een psychiatrische stoornis. In de meeste gevallen zijn deze mensen door een psychiatrische oorzaak in aanraking zijn geweest met justitie. De patiënten die we bij Wier behandelen, hebben daarbij een lichte verstandelijke beperking. Doel van de behandelingen is dat onze patiënten weer in de maatschappij kunnen gaan leven zonder (opnieuw) in aanraking te komen met justitie. De patiënten verblijven tijdens de behandeling in de kliniek

Naast Fivoor zitten ook zorginstellingen Altrecht en Reinaerde met een aantal zorglocaties op het terrein.

Behandelcentrum Wier – Klinische zorg
Wier de Kei verhuist tijdelijk naar WA Hoeve in Den Dolder

Wier de Kei verhuist tijdelijk naar de WA Hoeve

Nieuwsbericht lezen

Wie bel je wanneer voor wat?

Zie je iets op of rondom de WA Hoeve wat je niet vertrouwt of waar je je zorgen over maakt? Hieronder vind je wie je wanneer belt voor wat. Download hier het overzicht (PDF).

Buurtcoaches

 • (Overlast)situatie waarbij vermoedelijk een patiënt is betrokken
 • Op het terrein van de WA Hoeve en in en rondom het dorp.
 • Dagelijks tussen 15.00 en 23.00 uur bereikbaar via 06-51423309 en buurtcoach@fivoor.nl.
 • De Buurtcoach beoordeelt de situatie en handelt naar behoefte.

Beveiliging (frontoffice Fivoor)

 • (Overlast)situatie waarbij mogelijk een patiënt is betrokken.
 • Op het terrein van de WA Hoeve.
 • 24/7 bereikbaar via 088-1786290.
 • De frontoffice geeft advies en verwijst door naar de Buurtcoach, politie, brandweer, ambulance, etc.

Politie / brandweer / ambulance

 • Alle situaties waarbij de openbare orde verstoord wordt en/of dringend hulpdiensten nodig zijn.
 • 24/7 bereikbaar via 0900 – 8844 (geen spoed) en 112 (spoed).

Wijkagenten Den Dolder

 • Peter Donker: 0900 – 8844  en via het contactformulier.
 • Petra van Kleef: 0900 – 8844 en via het contactformulier.
 • Spreekuur: elke dinsdag plaats tussen 11.00 – 12.00 uur op wisselende locaties in Den Dolder. Informeer voor de actuele locatie bij het wijksecretariaat van team Zeist, via tel. 0900-8844.

Buurtmeldingen

Wij bereiden onze patiënten voor op een veilige en verantwoorde terugkeer naar de samenleving. Daarbij hoort het stap voor stap toewerken naar een leven buiten de kliniek. Eén van de manieren waarop dat gebeurt, is verlof. Als een patiënt van één van de Fivoor-klinieken in Den Dolder te laat terugkeert van verlof kan dit tot onrust leiden in de omgeving en voor omwonenden van de WA Hoeve. Wanneer dit zo is, melden wij dit op de pagina Buurtmeldingen Den Dolder.

Toekomst WA Hoeve

Altrecht, de eigenaar van de WA Hoeve, heeft het terrein verkocht aan gebiedsontwikkelaar Bouwfonds Property Development (BPD). BPD gaat het terrein herontwikkelen. Het is de bedoeling dat onze klinieken uiterlijk 31 december 2026 van het terrein. Waar de klinieken naartoe gaan, is nog niet bekend. We zoeken nog naar geschikte locaties. Wel staat vast dat de klinieken in de regio Utrecht blijven, zodat wij onze zorg aan patiënten en de samenwerking met ketenpartners in de regio voort kunnen zetten. Meer informatie over de herontwikkeling van de WA Hoeve leest u op de website van de gemeente Zeist en de website van BPD.

Informatie en cijfers over de patiënten van Fivoor in Den Dolder

Fivoor heeft in Den Dolder drie klinieken: Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA Utrecht) en Behandelcentrum Wier dat bestaat uit Wier Kliniek . Maar wat is het verschil tussen deze klinieken? En welke patiënten verblijven hier onder andere? We geven graag meer inzicht in het werk dat wij doen, want dat helpt om uit te leggen waarom we er zijn. Daarom bieden we hieronder een overzicht van de patiënten die in Den Dolder verblijven. De cijfers in dit overzicht hebben betrekking op het afgelopen jaar.

Informatie over en cijfers van de patiënten die in Den Dolder verblijven