Behandelcentrum Wier – Klinische zorg
Locaties

Behandelcentrum Wier – Klinische zorg

Wier is voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en psychiatrische- of gedragsproblemen.

Diverse locaties

Algemene informatie

Contactinformatie

Ga naar de pagina van een behandelcentrum voor de adresgegevens:

Bilthoven: Wier Kliniek Open
Den Dolder: Wier +
Den Dolder: Wier Kliniek Gesloten
Almere: FACT Wier Flevoland
Utrecht: Wier de Kei

Wachttijden

Neem voor de actuele wachttijd contact op met afdeling Patiëntenlogistiek 088-357 30 70 of patientenlogistiek@fivoor.nl.

Aanmelden

Een behandeling kan alleen gestart worden op verzoek van een verwijzer. Zowel de patiënt zelf, met een verwijsbrief van de huisarts, als de verwijzer (huisarts of instelling) kan de patiënt aanmelden. Ga daarvoor naar de aanmeldpagina.

Wilt u overleggen of  behandelcentrum Wier een passende behandeling kan bieden voor uw cliënt? Neem dan gerust contact op met de opnamecoördinatoren van Wier: Marina Spijkerman (klinisch), Birgit Duijst (ambulant/klinisch) of Siham Loukili (Wier de Kei). Ze zijn bereikbaar via 088-3573070 of 088-1783606 of via patientenlogistiek@fivoor.nl.

Bij Wier behandelen wij mensen met een lichte verstandelijke beperking die intensieve zorg nodig hebben. Zij hebben daarnaast psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen. We duiden deze patiënten ook wel aan met: Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt (SGLVG). Onze kennis en ervaring ligt bij deze groep patiënten. We hebben een bovenregionale functie in Utrecht, Flevoland en Noord- Holland.

Klinische en ambulante behandeling

We hebben in totaal 105 klinische plaatsen en circa 550 ambulante trajecten. Klinische behandeling start in onze gesloten klinieken in Den Dolder. Als de psychiatrische problemen van onze patiënten gestabiliseerd zijn, stroomt een aantal patiënten door naar onze Wier Kliniek Open in Bilthoven. Als er sprake is van dakloosheid, begint de behandeling vaak in onze open kliniek Wier de Kei in Utrecht (nu tijdelijk in Den Dolder). Als het kan bieden we behandeling ambulant aan.  Poliklinisch, in deeltijd en in een aantal regio’s ook in de thuissituatie met behulp van onze (F)ACT-teams die naar de patiënten toegaan.

De klinieken van Wier

Behandelcentrum Wier biedt op verschillende locaties klinische zorg:

Hier vind je een overzicht van het ambulante zorgaanbod van Behandelcentrum Wier.

Onze patiënten

Het is niet altijd direct duidelijk of iemand een lichte verstandelijke beperking (IQ tussen de 50 en 85) heeft. Pas als je iemand beter leert kennen valt het op dat hij moeite heeft om zich aan te passen aan zijn leefomgeving. De omgeving van de patiënt vindt het vaak lastig om goed met hem om te gaan. En de patiënt zelf begrijpt vaak de omgeving niet goed. Dit leidt op jonge leeftijd vaak tot angst. Bij bijna alle patiënten is sprake van trauma of hechtingsproblemen. Patiënten hebben hierdoor weinig vertrouwen in zichzelf, de ander en de wereld. Zij komen hierdoor in de problemen. Gebruiken bijvoorbeeld (hard)drugs, overschreeuwen zichzelf. Of vermijden alles wat nare herinneringen of angst oproept. Ze raken de grip op hun leven kwijt. Mogelijk is de patiënt daardoor in contact gekomen met politie of justitie, of dreigt dat te gaan gebeuren.

Hoe komen patiënten bij Wier terecht?

Het grootste deel van onze patiënten komt bij Behandelcentrum Wier omdat zij vastlopen op verschillende levensgebieden en daar hulp bij nodig hebben. Daarbij laten ze probleemgedrag zien. Dat kan variëren van zich extreem terugtrekken, eetproblemen tot agressie gericht op zichzelf of de omgeving. Zij komen bij ons via hun woonvoorziening in de verstandelijke gehandicaptenzorg of een GGZ-instelling, en soms via een huisarts. Patiënten die een strafbaar feit hebben gepleegd worden meestal door justitie bij ons geplaatst. Dat is bij ongeveer een derde van onze patiënten het geval. Zij worden geplaatst in de forensische kliniek Wier+ in Den Dolder.

Wat is ons doel?

Mensen met een lichte verstandelijke beperking en een psychiatrische stoornis die voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen, behandelen en begeleiden. Met als doel het maatschappelijk risico en de kans op herhaling terugdringen. Zo dragen we bij Wier bij aan de veiligheid van de samenleving en verbeteren we het perspectief voor onze patiënten op een betekenisvol bestaan. Dat is waarom we er zijn. Hoe wij hier in 2021 vorm aan hebben gegeven, lees je in het kwaliteitsrapport Wier 2021.

Behandelcentrum Wier – Klinische zorg
Kwaliteitsrapport Wier 2021

Kwaliteitsrapport 2021

Nieuwsbericht lezen

Hoe ziet de behandeling eruit?

De complexe problematiek van onze patiënten vraagt om behandeling op maat. Onze patiënten hebben veel tijd en herhaling nodig om toe te passen wat ze hebben geleerd. Samen met de patiënt stellen we de behandeldoelen vast. De behandeling richt zich op alle levensgebieden. Zoals psychische gesteldheid, financiën, werk en vrije tijd. Daarbij ligt de focus op  vermindering van probleemgedrag, de psychische klachten en/of het risico op recidive. We behandelen eerst de psychiatrisch stoornissen. Daarnaast leren we patiënten nieuwe vaardigheden. Hoe kan iemand beter met de lichte verstandelijke beperking omgaan én de sterke kanten optimaal benutten?

Multidisciplinaire teams

Behandeling wordt altijd uitgevoerd door onze multidisciplinaire teams. Daarbij kunnen we  schakelen tussen de verschillende teams als er meer of minder zorg nodig is. We bieden ook groepsbehandelingen aan. Bijvoorbeeld op het gebied van sociale vaardigheden, agressie, verslaving en emotieregulatie.

Trainingscentrum

Behandelcentrum Wier heeft een eigen trainingscentrum. We trainen en coachen teams die werkzaam zijn in de ggz, maatschappelijke opvang, verzorgingshuizen en beschermde woonvormen hoe zij kunnen omgaan met veiligheid, agressie en grensoverschrijdend gedrag. Voor meer informatie over het trainingscentrum mail je met trainingscentrumwier@fivoor.nl.

Expertisecentrum De Borg

Behandelcentrum Wier werkt in het expertisecentrum De Borg samen met de drie andere Nederlandse erkende SGLVG-behandelcentra: Ipse de Bruggen, STEVIG en Trajectum. Binnen De Borg bundelen wij al onze expertise over de behandeling van mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen. Kijk voor meer informatie op www.deborg.nl

Fivoor | Wier
Play

Fivoor | Wier

Video van Fivoor Wier