Wier
Locaties

Wier

Wier is voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en psychiatrische- of gedragsproblemen.

Almere

Algemene informatie

Contactinformatie

Ga voor de contactgegevens van Wier naar de pagina over de betreffende locatie. Deze staan onderaan deze pagina.

Wachttijden

Neem voor de actuele wachttijd contact op met afdeling Patiëntenlogistiek 088-357 30 70 of patientenlogistiek@fivoor.nl.

Neem voor de actuele wachttijd contact op met afdeling Patiëntenlogistiek 088-357 30 70 of patientenlogistiek@fivoor.nl.

Aanmelden

Een behandeling kan alleen gestart worden op verzoek van een verwijzer. Zowel de patiënt zelf, met een verwijsbrief van de huisarts, als de verwijzer (huisarts of instelling) kan de patiënt aanmelden. Ga daarvoor naar de aanmeldpagina.

Bij Wier behandelen wij mensen met een lichte verstandelijke beperking die intensieve zorg nodig hebben. Zij hebben daarnaast psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen. De samenhang tussen deze problemen is complex.

Onze patiënten

Het is niet altijd direct duidelijk of iemand een lichte verstandelijke beperking (IQ tussen de 50 en 85) heeft. Pas als je iemand beter leert kennen valt het op dat hij moeite heeft om zich aan te passen aan zijn leefomgeving.

De omgeving van de patiënt vindt het vaak lastig om goed met hem om te gaan. En de patiënt zelf begrijpt vaak de omgeving niet goed. Dit leidt op jonge leeftijd vaak tot angst. Bij bijna alle patiënten is sprake van trauma of hechtingsproblemen. Patiënten hebben hierdoor weinig vertrouwen in zichzelf, de ander en de wereld.

Zij komen hierdoor in de problemen. Gebruiken bijvoorbeeld (hard)drugs, overschreeuwen zichzelf. Of vermijden alles wat nare herinneringen of angst oproept. Ze raken de grip op hun leven kwijt. Mogelijk is de patiënt daardoor in contact gekomen met politie of justitie, of dreigt dat te gaan gebeuren.

We duiden deze patiënten bij Wier ook wel aan met: Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt (SGLVG). De kennis en ervaring van Wier ligt bij deze groep patiënten.

Hoe komen patiënten bij Wier terecht?

Het grootste deel van onze patiënten komt bij Behandelcentrum Wier omdat zij vastlopen op verschillende levensgebieden en daar hulp bij nodig hebben. Daarbij laten ze probleemgedrag zien. Dat kan variëren van zich extreem terugtrekken, eetproblemen tot agressie gericht op zichzelf of de omgeving. Zij komen bij ons via hun woonvoorziening in de verstandelijke gehandicaptenzorg of een GGZ-instelling, en soms via een huisarts.

Patiënten die een strafbaar feit hebben gepleegd worden meestal door justitie bij ons geplaatst. Dat is bij ongeveer een derde van onze patiënten het geval. Zij worden geplaatst in de forensische kliniek van Wier in Den Dolder (Wier+).

Wat is ons doel?

Mensen met een lichte verstandelijke beperking en een psychiatrische stoornis die voor de samenleving of voor zichzelf een gevaar vormen, behandelen en begeleiden. Met als doel het maatschappelijk risico en de kans op herhaling terugdringen. Zo dragen we bij Wier bij aan de veiligheid van de samenleving en verbeteren we het perspectief voor onze patiënten op een betekenisvol bestaan. Dat is waarom we er zijn. Hoe wij hier in 2021 vorm aan hebben gegeven, lees je in het kwaliteitsrapport Wier 2021.

Fivoor | Wier
Play

Fivoor | Wier

Video van Fivoor Wier

Klinische en ambulante behandeling

Behandelcentrum Wier heeft een bovenregionale functie in Utrecht, Flevoland en Noord- Holland.

Klinische behandeling start in onze gesloten klinieken in Den Dolder. Als de psychiatrische problemen van onze patiënten gestabiliseerd zijn, stroomt een aantal  patiënten door naar de open afdeling in Bilthoven. Als er sprake is van dakloosheid, begint de behandeling vaak in onze open kliniek De Kei in Utrecht.

Als het kan bieden we behandeling ambulant aan. Poliklinisch, in deeltijd en in een aantal regio’s ook in de thuissituatie met behulp van onze (F)ACT-teams die naar de patiënten toegaan.

Wier heeft in totaal 105 klinische plaatsen en circa 550 ambulante trajecten.

Gerard (Casemanager bij FACT Wier Flevoland)

Multidisciplinaire teams

Behandeling wordt altijd uitgevoerd door onze multidisciplinaire teams. Daarbij kunnen we  schakelen tussen de verschillende teams als er meer of minder zorg nodig is. We bieden ook groepsbehandelingen aan. Bijvoorbeeld op het gebied van sociale vaardigheden, agressie, verslaving en emotieregulatie.

FACT Wier Flevoland
FACT Wier Flevoland: snel schakelen als het nodig is

Fact Wier Flevoland: snel schakelen als het nodig is

Nieuwsbericht lezen
Fivoor algemeen
Behandelcentrum Wier van start op bedrijvenpark het Berg en Bosch

Behandelcentrum Wier van start op bedrijvenpark het Berg en ...

Nieuwsbericht lezen

Hoe ziet de behandeling eruit?

De complexe problematiek van onze patiënten vraagt om behandeling op maat. Onze patiënten hebben veel tijd en herhaling nodig om toe te passen wat ze hebben geleerd.

Risicogestuurd werken staat centraal. Samen met de patiënt stellen we de behandeldoelen vast. De behandeling richt zich op alle levensgebieden. Zoals psychische gesteldheid, financiën, werk en vrije tijd. Daarbij ligt de focus op  vermindering van probleemgedrag, de psychische klachten en/of het risico op recidive.

We behandelen eerst de psychiatrisch stoornissen. Daarnaast leren we patiënten nieuwe vaardigheden. Hoe kan iemand beter met de lichte verstandelijke beperking omgaan én de sterke kanten optimaal benutten?

Verandering kent grenzen

Verandering kent ook grenzen. Niet alle problemen zijn op te lossen. De lichte verstandelijke beperking verdwijnt niet. En niet alle psychische stoornissen zijn te genezen. Maar ons doel is dat de patiënt zijn mogelijkheden kent. En bij de blijvende beperkingen passende hulp accepteert om zo veilig optimaal mogelijk te kunnen functioneren in de maatschappij.

Anne (Sociotherapeut bij Wier):

De Borg

Wier werkt in het expertisecentrum De Borg samen met de drie andere Nederlandse erkende SGLVG-behandelcentra: Ipse de Bruggen, STEVIG en Trajectum. Binnen De Borg bundelen wij al onze expertise over de behandeling van mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen.

Kijk voor meer informatie op www.deborg.nl

De locaties van Wier

Bilthoven: Wier Kliniek Open
Den Dolder: Wier +
Den Dolder: Wier Kliniek gesloten
Almere: FACT Wier Flevoland
Utrecht: Wier de Kei